Konjugation zu «mūrāre, mūrō, mūrāvī, mūrātum»

Konjugation zu «mūrāre, mūrō, mūrāvī, mūrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mur‑o
mur‑e‑m
mura‑ba‑m
mura‑re‑m
mura‑b‑o
2. Pers. Sg.
mura‑s
mur‑e‑s
mura‑ba‑s
mura‑re‑s
mura‑bi‑s
3. Pers. Sg.
mura‑t
mur‑e‑t
mura‑ba‑t
mura‑re‑t
mura‑bi‑t
1. Pers. Pl.
mura‑mus
mur‑e‑mus
mura‑ba‑mus
mura‑re‑mus
mura‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
mura‑tis
mur‑e‑tis
mura‑ba‑tis
mura‑re‑tis
mura‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
mura‑nt
mur‑e‑nt
mura‑ba‑nt
mura‑re‑nt
mura‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mur‑or
mur‑e‑r
mura‑ba‑r
mura‑re‑r
mura‑b‑or
2. Pers. Sg.
mura‑ris
mur‑e‑ris, mur‑e‑re
mura‑ba‑ris, mura‑ba‑re
mura‑re‑ris, mura‑re‑re
mura‑be‑ris, mura‑be‑re
3. Pers. Sg.
mura‑tur
mur‑e‑tur
mura‑ba‑tur
mura‑re‑tur
mura‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
mura‑mur
mur‑e‑mur
mura‑ba‑mur
mura‑re‑mur
mura‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
mura‑mini
mur‑e‑mini
mura‑ba‑mini
mura‑re‑mini
mura‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
mura‑ntur
mur‑e‑ntur
mura‑ba‑ntur
mura‑re‑ntur
mura‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
murav‑i
murav‑eri‑m
murav‑era‑m
murav‑isse‑m
murav‑ero
2. Pers. Sg.
murav‑isti
murav‑eri‑s
murav‑era‑s
murav‑isse‑s
murav‑eris
3. Pers. Sg.
murav‑it
murav‑eri‑t
murav‑era‑t
murav‑isse‑t
murav‑erit
1. Pers. Pl.
murav‑imus
murav‑eri‑mus
murav‑era‑mus
murav‑isse‑mus
murav‑erimus
2. Pers. Pl.
murav‑istis
murav‑eri‑tis
murav‑era‑tis
murav‑isse‑tis
murav‑eritis
3. Pers. Pl.
murav‑erunt, murav‑ere
murav‑eri‑nt
murav‑era‑nt
murav‑isse‑nt
murav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
murat‑us sum
murat‑us sim
murat‑us eram
murat‑us essem
murat‑us ero
2. Pers. Sg.
murat‑us es
murat‑us sis
murat‑us eras
murat‑us esses
murat‑us eris
3. Pers. Sg.
murat‑us est
murat‑us sit
murat‑us erat
murat‑us esset
murat‑us erit
1. Pers. Pl.
murat‑i sumus
murat‑i simus
murat‑i eramus
murat‑i essemus
murat‑i erimus
2. Pers. Pl.
murat‑i estis
murat‑i sitis
murat‑i eratis
murat‑i essetis
murat‑i eritis
3. Pers. Pl.
murat‑i sunt
murat‑i sint
murat‑i erant
murat‑i essent
murat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
murans murantis
Part. Fut. Akt.
muraturus a um
Part. Perf. Pass.
muratus a um
Gerundium
mura‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
murandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mura
mura‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
murare
mura‑ri, mura‑rier
Infinitiv Perf.
murav‑isse
murat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
muratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
murat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
murans
murans
murans
Gen. Sg.
murant‑is
murant‑is
murant‑is
Dat. Sg.
murant‑i
murant‑i
murant‑i
Akk. Sg.
murant‑em
murant‑em
murans
Abl. Sg.
murant‑e
murant‑e
murant‑e
Nom. Pl.
murant‑es
murant‑es
murant‑ia
Gen. Pl.
murant‑ium
murant‑ium
murant‑ium
Dat. Pl.
murant‑ibus
murant‑ibus
murant‑ibus
Akk. Pl.
murant‑es, murant‑is
murant‑es, murant‑is
murant‑ia
Abl. Pl.
murant‑ibus
murant‑ibus
murant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
murat‑us
murat‑a
murat‑um
Gen. Sg.
murat‑i
murat‑ae
murat‑i
Dat. Sg.
murat‑o
murat‑ae
murat‑o
Akk. Sg.
murat‑um
murat‑am
murat‑um
Abl. Sg.
murat‑o
murat‑a
murat‑o
Nom. Pl.
murat‑i
murat‑ae
murat‑a
Gen. Pl.
murat‑orum
murat‑arum
murat‑orum
Dat. Pl.
murat‑is
murat‑is
murat‑is
Akk. Pl.
murat‑os
murat‑as
murat‑a
Abl. Pl.
murat‑is
murat‑is
murat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
muratur‑us
muratur‑a
muratur‑um
Gen. Sg.
muratur‑i
muratur‑ae
muratur‑i
Dat. Sg.
muratur‑o
muratur‑ae
muratur‑o
Akk. Sg.
muratur‑um
muratur‑am
muratur‑um
Abl. Sg.
muratur‑o
muratur‑a
muratur‑o
Nom. Pl.
muratur‑i
muratur‑ae
muratur‑a
Gen. Pl.
muratur‑orum
muratur‑arum
muratur‑orum
Dat. Pl.
muratur‑is
muratur‑is
muratur‑is
Akk. Pl.
muratur‑os
muratur‑as
muratur‑a
Abl. Pl.
muratur‑is
muratur‑is
muratur‑is

Gerundium

Gen.
mura‑ndi
Dat.
mura‑ndo
Akk.
mura‑ndum
Abl.
mura‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
murand‑us
murand‑a
murand‑um
Gen. Sg.
murand‑i
murand‑ae
murand‑i
Dat. Sg.
murand‑o
murand‑ae
murand‑o
Akk. Sg.
murand‑um
murand‑am
murand‑um
Abl. Sg.
murand‑o
murand‑a
murand‑o
Nom. Pl.
murand‑i
murand‑ae
murand‑a
Gen. Pl.
murand‑orum
murand‑arum
murand‑orum
Dat. Pl.
murand‑is
murand‑is
murand‑is
Akk. Pl.
murand‑os
murand‑as
murand‑a
Abl. Pl.
murand‑is
murand‑is
murand‑is