Konjugation zu «trepidāre, trepidō, trepidāvī, trepidātum»

Konjugation zu «trepidāre, trepidō, trepidāvī, trepidātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
trepid‑o
trepid‑e‑m
trepida‑ba‑m
trepida‑re‑m
trepida‑b‑o
2. Pers. Sg.
trepida‑s
trepid‑e‑s
trepida‑ba‑s
trepida‑re‑s
trepida‑bi‑s
3. Pers. Sg.
trepida‑t
trepid‑e‑t
trepida‑ba‑t
trepida‑re‑t
trepida‑bi‑t
1. Pers. Pl.
trepida‑mus
trepid‑e‑mus
trepida‑ba‑mus
trepida‑re‑mus
trepida‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
trepida‑tis
trepid‑e‑tis
trepida‑ba‑tis
trepida‑re‑tis
trepida‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
trepida‑nt
trepid‑e‑nt
trepida‑ba‑nt
trepida‑re‑nt
trepida‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
trepidav‑i
trepidav‑eri‑m
trepidav‑era‑m
trepidav‑isse‑m
trepidav‑ero
2. Pers. Sg.
trepidav‑isti
trepidav‑eri‑s
trepidav‑era‑s
trepidav‑isse‑s
trepidav‑eris
3. Pers. Sg.
trepidav‑it
trepidav‑eri‑t
trepidav‑era‑t
trepidav‑isse‑t
trepidav‑erit
1. Pers. Pl.
trepidav‑imus
trepidav‑eri‑mus
trepidav‑era‑mus
trepidav‑isse‑mus
trepidav‑erimus
2. Pers. Pl.
trepidav‑istis
trepidav‑eri‑tis
trepidav‑era‑tis
trepidav‑isse‑tis
trepidav‑eritis
3. Pers. Pl.
trepidav‑erunt, trepidav‑ere
trepidav‑eri‑nt
trepidav‑era‑nt
trepidav‑isse‑nt
trepidav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
trepidat‑um est
trepidat‑um sit
trepidat‑um erat
trepidat‑um esset
trepidat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
trepidans trepidantis
Part. Fut. Akt.
trepidaturus a um
Part. Perf. Pass.
trepidat‑um
Gerundium
trepida‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
trepida‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
trepida
trepida‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
trepidare
trepida‑ri, trepida‑rier
Infinitiv Perf.
trepidav‑isse
trepidat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
trepidatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
trepidat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
trepidans
trepidans
trepidans
Gen. Sg.
trepidant‑is
trepidant‑is
trepidant‑is
Dat. Sg.
trepidant‑i
trepidant‑i
trepidant‑i
Akk. Sg.
trepidant‑em
trepidant‑em
trepidans
Abl. Sg.
trepidant‑e
trepidant‑e
trepidant‑e
Nom. Pl.
trepidant‑es
trepidant‑es
trepidant‑ia
Gen. Pl.
trepidant‑ium, trepidantum
trepidant‑ium, trepidantum
trepidant‑ium, trepidantum
Dat. Pl.
trepidant‑ibus
trepidant‑ibus
trepidant‑ibus
Akk. Pl.
trepidant‑es, trepidant‑is
trepidant‑es, trepidant‑is
trepidant‑ia
Abl. Pl.
trepidant‑ibus
trepidant‑ibus
trepidant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
trepidat‑us
trepidat‑a
trepidat‑um
Gen. Sg.
trepidat‑i
trepidat‑ae
trepidat‑i
Dat. Sg.
trepidat‑o
trepidat‑ae
trepidat‑o
Akk. Sg.
trepidat‑um
trepidat‑am
trepidat‑um
Abl. Sg.
trepidat‑o
trepidat‑a
trepidat‑o
Nom. Pl.
trepidat‑i
trepidat‑ae
trepidat‑a
Gen. Pl.
trepidat‑orum
trepidat‑arum
trepidat‑orum
Dat. Pl.
trepidat‑is
trepidat‑is
trepidat‑is
Akk. Pl.
trepidat‑os
trepidat‑as
trepidat‑a
Abl. Pl.
trepidat‑is
trepidat‑is
trepidat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
trepidatur‑us
trepidatur‑a
trepidatur‑um
Gen. Sg.
trepidatur‑i
trepidatur‑ae
trepidatur‑i
Dat. Sg.
trepidatur‑o
trepidatur‑ae
trepidatur‑o
Akk. Sg.
trepidatur‑um
trepidatur‑am
trepidatur‑um
Abl. Sg.
trepidatur‑o
trepidatur‑a
trepidatur‑o
Nom. Pl.
trepidatur‑i
trepidatur‑ae
trepidatur‑a
Gen. Pl.
trepidatur‑orum
trepidatur‑arum
trepidatur‑orum
Dat. Pl.
trepidatur‑is
trepidatur‑is
trepidatur‑is
Akk. Pl.
trepidatur‑os
trepidatur‑as
trepidatur‑a
Abl. Pl.
trepidatur‑is
trepidatur‑is
trepidatur‑is

Gerundium

Gen.
trepida‑ndi
Dat.
trepida‑ndo
Akk.
trepida‑ndum
Abl.
trepida‑ndo