Deklination zu «liquor liquōris, m»

Deklination zu «liquor liquōris, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
liquor
die Flüssigkeit
eine Flüssigkeit
Gen. Sg.
liquor‑is
der Flüssigkeit
einer Flüssigkeit
Dat. Sg.
liquor‑i
der Flüssigkeit
einer Flüssigkeit
Akk. Sg.
liquor‑em
die Flüssigkeit
eine Flüssigkeit
Abl. Sg.
liquor‑e
mit der Flüssigkeit
mit einer Flüssigkeit
Nom. Pl.
liquor‑es
die Flüssigkeiten
Flüssigkeiten
Gen. Pl.
liquor‑um
der Flüssigkeiten
Flüssigkeiten
Dat. Pl.
liquor‑ibus
den Flüssigkeiten
Flüssigkeiten
Akk. Pl.
liquor‑es
die Flüssigkeiten
Flüssigkeiten
Abl. Pl.
liquor‑ibus
mit den Flüssigkeiten
mit Flüssigkeiten