Deklination zu «māgnēs māgnētis, m»

Deklination zu «māgnēs māgnētis, m»

Deklination

Nom. Sg.
magnes
Gen. Sg.
magnet‑is
Dat. Sg.
magnet‑i
Akk. Sg.
magnet‑em
Abl. Sg.
magnet‑e
Nom. Pl.
magnet‑es
Gen. Pl.
magnet‑um
Dat. Pl.
magnet‑ibus
Akk. Pl.
magnet‑es, magnetas
Abl. Pl.
magnet‑ibus