Konjugation zu «comitārī, comitor, comitātus sum»

Konjugation zu «comitārī, comitor, comitātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
comit‑or
comit‑e‑r
comita‑ba‑r
comita‑re‑r
comita‑b‑or
2. Pers. Sg.
comita‑ris, comita‑re
comit‑e‑ris, comit‑e‑re
comita‑ba‑ris, comita‑ba‑re
comita‑re‑ris, comita‑re‑re
comita‑be‑ris, comita‑be‑re
3. Pers. Sg.
comita‑tur
comit‑e‑tur
comita‑ba‑tur
comita‑re‑tur
comita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
comita‑mur
comit‑e‑mur
comita‑ba‑mur
comita‑re‑mur
comita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
comita‑mini
comit‑e‑mini
comita‑ba‑mini
comita‑re‑mini
comita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
comita‑ntur
comit‑e‑ntur
comita‑ba‑ntur
comita‑re‑ntur
comita‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
comitat‑us sum
comitat‑us sim
comitat‑us eram
comitat‑us essem
comitat‑us ero
2. Pers. Sg.
comitat‑us es
comitat‑us sis
comitat‑us eras
comitat‑us esses
comitat‑us eris
3. Pers. Sg.
comitat‑us est
comitat‑us sit
comitat‑us erat
comitat‑us esset
comitat‑us erit
1. Pers. Pl.
comitat‑i sumus
comitat‑i simus
comitat‑i eramus
comitat‑i essemus
comitat‑i erimus
2. Pers. Pl.
comitat‑i estis
comitat‑i sitis
comitat‑i eratis
comitat‑i essetis
comitat‑i eritis
3. Pers. Pl.
comitat‑i sunt
comitat‑i sint
comitat‑i erant
comitat‑i essent
comitat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
comitans comitantis
Part. Fut.
comitaturus a um
Part. Perf.
comitatus a um
Gerundium
comita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
comitandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
comita‑re
comita‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
comitari
Infinitiv Perf.
comitat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
comitatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
comitans
comitans
comitans
Gen. Sg.
comitant‑is
comitant‑is
comitant‑is
Dat. Sg.
comitant‑i
comitant‑i
comitant‑i
Akk. Sg.
comitant‑em
comitant‑em
comitans
Abl. Sg.
comitant‑e
comitant‑e
comitant‑e
Nom. Pl.
comitant‑es
comitant‑es
comitant‑ia
Gen. Pl.
comitant‑ium, comitantum
comitant‑ium, comitantum
comitant‑ium, comitantum
Dat. Pl.
comitant‑ibus
comitant‑ibus
comitant‑ibus
Akk. Pl.
comitant‑es, comitant‑is
comitant‑es, comitant‑is
comitant‑ia
Abl. Pl.
comitant‑ibus
comitant‑ibus
comitant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
comitat‑us
comitat‑a
comitat‑um
Gen. Sg.
comitat‑i
comitat‑ae
comitat‑i
Dat. Sg.
comitat‑o
comitat‑ae
comitat‑o
Akk. Sg.
comitat‑um
comitat‑am
comitat‑um
Abl. Sg.
comitat‑o
comitat‑a
comitat‑o
Nom. Pl.
comitat‑i
comitat‑ae
comitat‑a
Gen. Pl.
comitat‑orum
comitat‑arum
comitat‑orum
Dat. Pl.
comitat‑is
comitat‑is
comitat‑is
Akk. Pl.
comitat‑os
comitat‑as
comitat‑a
Abl. Pl.
comitat‑is
comitat‑is
comitat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
comitatur‑us
comitatur‑a
comitatur‑um
Gen. Sg.
comitatur‑i
comitatur‑ae
comitatur‑i
Dat. Sg.
comitatur‑o
comitatur‑ae
comitatur‑o
Akk. Sg.
comitatur‑um
comitatur‑am
comitatur‑um
Abl. Sg.
comitatur‑o
comitatur‑a
comitatur‑o
Nom. Pl.
comitatur‑i
comitatur‑ae
comitatur‑a
Gen. Pl.
comitatur‑orum
comitatur‑arum
comitatur‑orum
Dat. Pl.
comitatur‑is
comitatur‑is
comitatur‑is
Akk. Pl.
comitatur‑os
comitatur‑as
comitatur‑a
Abl. Pl.
comitatur‑is
comitatur‑is
comitatur‑is

Gerundium

Gen.
comita‑ndi
Dat.
comita‑ndo
Akk.
comita‑ndum
Abl.
comita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
comitand‑us
comitand‑a
comitand‑um
Gen. Sg.
comitand‑i
comitand‑ae
comitand‑i
Dat. Sg.
comitand‑o
comitand‑ae
comitand‑o
Akk. Sg.
comitand‑um
comitand‑am
comitand‑um
Abl. Sg.
comitand‑o
comitand‑a
comitand‑o
Nom. Pl.
comitand‑i
comitand‑ae
comitand‑a
Gen. Pl.
comitand‑orum
comitand‑arum
comitand‑orum
Dat. Pl.
comitand‑is
comitand‑is
comitand‑is
Akk. Pl.
comitand‑os
comitand‑as
comitand‑a
Abl. Pl.
comitand‑is
comitand‑is
comitand‑is