Konjugation zu «superiacere, superiaciō, superiēcī, superiectum»

Konjugation zu «superiacere, superiaciō, superiēcī, superiectum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
superiaci‑o
superiaci‑a‑m
superiaci‑eba‑m
superiace‑re‑m
superiaci‑a‑m
2. Pers. Sg.
superiaci‑s
superiaci‑a‑s
superiaci‑eba‑s
superiace‑re‑s
superiaci‑e‑s
3. Pers. Sg.
superiaci‑t
superiaci‑a‑t
superiaci‑eba‑t
superiace‑re‑t
superiaci‑e‑t
1. Pers. Pl.
superiaci‑mus
superiaci‑a‑mus
superiaci‑eba‑mus
superiace‑re‑mus
superiaci‑e‑mus
2. Pers. Pl.
superiaci‑tis
superiaci‑a‑tis
superiaci‑eba‑tis
superiace‑re‑tis
superiaci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
superiaci‑u‑nt
superiaci‑a‑nt
superiaci‑eba‑nt
superiace‑re‑nt
superiaci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
superiaci‑or
superiaci‑a‑r
superiaci‑eba‑r
superiace‑re‑r
superiaci‑a‑r
2. Pers. Sg.
superiace‑ris
superiaci‑a‑ris, superiaci‑a‑re
superiaci‑eba‑ris, superiaci‑eba‑re
superiace‑re‑ris, superiace‑re‑re
superiaci‑e‑ris, superiaci‑e‑re
3. Pers. Sg.
superiaci‑tur
superiaci‑a‑tur
superiaci‑eba‑tur
superiace‑re‑tur
superiaci‑e‑tur
1. Pers. Pl.
superiaci‑mur
superiaci‑a‑mur
superiaci‑eba‑mur
superiace‑re‑mur
superiaci‑e‑mur
2. Pers. Pl.
superiaci‑mini
superiaci‑a‑mini
superiaci‑eba‑mini
superiace‑re‑mini
superiaci‑e‑mini
3. Pers. Pl.
superiaci‑u‑ntur
superiaci‑a‑ntur
superiaci‑eba‑ntur
superiace‑re‑ntur
superiaci‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
superiec‑i
superiec‑eri‑m
superiec‑era‑m
superiec‑isse‑m
superiec‑ero
2. Pers. Sg.
superiec‑isti
superiec‑eri‑s
superiec‑era‑s
superiec‑isse‑s
superiec‑eris
3. Pers. Sg.
superiec‑it
superiec‑eri‑t
superiec‑era‑t
superiec‑isse‑t
superiec‑erit
1. Pers. Pl.
superiec‑imus
superiec‑eri‑mus
superiec‑era‑mus
superiec‑isse‑mus
superiec‑erimus
2. Pers. Pl.
superiec‑istis
superiec‑eri‑tis
superiec‑era‑tis
superiec‑isse‑tis
superiec‑eritis
3. Pers. Pl.
superiec‑erunt, superiec‑ere
superiec‑eri‑nt
superiec‑era‑nt
superiec‑isse‑nt
superiec‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
superiect‑us sum
superiect‑us sim
superiect‑us eram
superiect‑us essem
superiect‑us ero
2. Pers. Sg.
superiect‑us es
superiect‑us sis
superiect‑us eras
superiect‑us esses
superiect‑us eris
3. Pers. Sg.
superiect‑us est
superiect‑us sit
superiect‑us erat
superiect‑us esset
superiect‑us erit
1. Pers. Pl.
superiect‑i sumus
superiect‑i simus
superiect‑i eramus
superiect‑i essemus
superiect‑i erimus
2. Pers. Pl.
superiect‑i estis
superiect‑i sitis
superiect‑i eratis
superiect‑i essetis
superiect‑i eritis
3. Pers. Pl.
superiect‑i sunt
superiect‑i sint
superiect‑i erant
superiect‑i essent
superiect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
superiaciens superiacientis
Part. Fut. Akt.
superiecturus a um
Part. Perf. Pass.
superiectus a um
Gerundium
superiaci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
superiaciendus a um, superiaciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
superiace
superiaci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
superiacere
superiac‑i, superiac‑ier
Infinitiv Perf.
superiec‑isse
superiect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
superiectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
superiect‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superiac‑i‑ens
superiac‑i‑ens
superiac‑i‑ens
Gen. Sg.
superiac‑i‑ent‑is
superiac‑i‑ent‑is
superiac‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
superiac‑i‑ent‑i
superiac‑i‑ent‑i
superiac‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
superiac‑i‑ent‑em
superiac‑i‑ent‑em
superiac‑i‑ens
Abl. Sg.
superiac‑i‑ent‑e
superiac‑i‑ent‑e
superiac‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
superiac‑i‑ent‑es
superiac‑i‑ent‑es
superiac‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
superiac‑i‑ent‑ium
superiac‑i‑ent‑ium
superiac‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
superiac‑i‑ent‑ibus
superiac‑i‑ent‑ibus
superiac‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
superiac‑i‑ent‑es, superiac‑i‑ent‑is
superiac‑i‑ent‑es, superiac‑i‑ent‑is
superiac‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
superiac‑i‑ent‑ibus
superiac‑i‑ent‑ibus
superiac‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superiect‑us
superiect‑a, superiacta
superiect‑um
Gen. Sg.
superiect‑i
superiect‑ae
superiect‑i
Dat. Sg.
superiect‑o
superiect‑ae
superiect‑o
Akk. Sg.
superiect‑um
superiect‑am
superiect‑um
Abl. Sg.
superiect‑o
superiect‑a, superiacta
superiect‑o
Nom. Pl.
superiect‑i
superiect‑ae
superiect‑a, superiacta
Gen. Pl.
superiect‑orum
superiect‑arum
superiect‑orum
Dat. Pl.
superiect‑is
superiect‑is
superiect‑is
Akk. Pl.
superiect‑os
superiect‑as
superiect‑a, superiacta
Abl. Pl.
superiect‑is
superiect‑is
superiect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superiectur‑us
superiectur‑a
superiectur‑um
Gen. Sg.
superiectur‑i
superiectur‑ae
superiectur‑i
Dat. Sg.
superiectur‑o
superiectur‑ae
superiectur‑o
Akk. Sg.
superiectur‑um
superiectur‑am
superiectur‑um
Abl. Sg.
superiectur‑o
superiectur‑a
superiectur‑o
Nom. Pl.
superiectur‑i
superiectur‑ae
superiectur‑a
Gen. Pl.
superiectur‑orum
superiectur‑arum
superiectur‑orum
Dat. Pl.
superiectur‑is
superiectur‑is
superiectur‑is
Akk. Pl.
superiectur‑os
superiectur‑as
superiectur‑a
Abl. Pl.
superiectur‑is
superiectur‑is
superiectur‑is

Gerundium

Gen.
superiaci‑e‑ndi
Dat.
superiaci‑e‑ndo
Akk.
superiaci‑e‑ndum
Abl.
superiaci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superiaci‑end‑us, superiaciund‑us
superiaci‑end‑a, superiaciund‑a
superiaci‑end‑um, superiaciund‑um
Gen. Sg.
superiaci‑end‑i, superiaciund‑i
superiaci‑end‑ae, superiaciund‑ae
superiaci‑end‑i, superiaciund‑i
Dat. Sg.
superiaci‑end‑o, superiaciund‑o
superiaci‑end‑ae, superiaciund‑ae
superiaci‑end‑o, superiaciund‑o
Akk. Sg.
superiaci‑end‑um, superiaciund‑um
superiaci‑end‑am, superiaciund‑am
superiaci‑end‑um, superiaciund‑um
Abl. Sg.
superiaci‑end‑o, superiaciund‑o
superiaci‑end‑a, superiaciund‑a
superiaci‑end‑o, superiaciund‑o
Nom. Pl.
superiaci‑end‑i, superiaciund‑i
superiaci‑end‑ae, superiaciund‑ae
superiaci‑end‑a, superiaciund‑a
Gen. Pl.
superiaci‑end‑orum, superiaciund‑orum
superiaci‑end‑arum, superiaciund‑arum
superiaci‑end‑orum, superiaciund‑orum
Dat. Pl.
superiaci‑end‑is, superiaciund‑is
superiaci‑end‑is, superiaciund‑is
superiaci‑end‑is, superiaciund‑is
Akk. Pl.
superiaci‑end‑os, superiaciund‑os
superiaci‑end‑as, superiaciund‑as
superiaci‑end‑a, superiaciund‑a
Abl. Pl.
superiaci‑end‑is, superiaciund‑is
superiaci‑end‑is, superiaciund‑is
superiaci‑end‑is, superiaciund‑is