Konjugation zu «violāre, violō, violāvī, violātum»

Konjugation zu «violāre, violō, violāvī, violātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
viol‑o
viol‑e‑m
viola‑ba‑m
viola‑re‑m
viola‑b‑o
2. Pers. Sg.
viola‑s
viol‑e‑s
viola‑ba‑s
viola‑re‑s
viola‑bi‑s
3. Pers. Sg.
viola‑t
viol‑e‑t
viola‑ba‑t
viola‑re‑t
viola‑bi‑t
1. Pers. Pl.
viola‑mus
viol‑e‑mus
viola‑ba‑mus
viola‑re‑mus
viola‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
viola‑tis
viol‑e‑tis
viola‑ba‑tis
viola‑re‑tis
viola‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
viola‑nt
viol‑e‑nt
viola‑ba‑nt
viola‑re‑nt
viola‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
viol‑or
viol‑e‑r
viola‑ba‑r
viola‑re‑r
viola‑b‑or
2. Pers. Sg.
viola‑ris
viol‑e‑ris, viol‑e‑re
viola‑ba‑ris, viola‑ba‑re
viola‑re‑ris, viola‑re‑re
viola‑be‑ris, viola‑be‑re
3. Pers. Sg.
viola‑tur
viol‑e‑tur
viola‑ba‑tur
viola‑re‑tur
viola‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
viola‑mur
viol‑e‑mur
viola‑ba‑mur
viola‑re‑mur
viola‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
viola‑mini
viol‑e‑mini
viola‑ba‑mini
viola‑re‑mini
viola‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
viola‑ntur
viol‑e‑ntur
viola‑ba‑ntur
viola‑re‑ntur
viola‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
violav‑i
violav‑eri‑m
violav‑era‑m
violav‑isse‑m
violav‑ero
2. Pers. Sg.
violav‑isti
violav‑eri‑s
violav‑era‑s
violav‑isse‑s
violav‑eris
3. Pers. Sg.
violav‑it
violav‑eri‑t
violav‑era‑t
violav‑isse‑t
violav‑erit
1. Pers. Pl.
violav‑imus
violav‑eri‑mus
violav‑era‑mus
violav‑isse‑mus
violav‑erimus
2. Pers. Pl.
violav‑istis
violav‑eri‑tis
violav‑era‑tis
violav‑isse‑tis
violav‑eritis
3. Pers. Pl.
violav‑erunt, violav‑ere
violav‑eri‑nt
violav‑era‑nt
violav‑isse‑nt
violav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
violat‑us sum
violat‑us sim
violat‑us eram
violat‑us essem
violat‑us ero
2. Pers. Sg.
violat‑us es
violat‑us sis
violat‑us eras
violat‑us esses
violat‑us eris
3. Pers. Sg.
violat‑us est
violat‑us sit
violat‑us erat
violat‑us esset
violat‑us erit
1. Pers. Pl.
violat‑i sumus
violat‑i simus
violat‑i eramus
violat‑i essemus
violat‑i erimus
2. Pers. Pl.
violat‑i estis
violat‑i sitis
violat‑i eratis
violat‑i essetis
violat‑i eritis
3. Pers. Pl.
violat‑i sunt
violat‑i sint
violat‑i erant
violat‑i essent
violat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
violans violantis
Part. Fut. Akt.
violaturus a um
Part. Perf. Pass.
violatus a um
Gerundium
viola‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
violandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
viola
viola‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
violare
viola‑ri, viola‑rier
Infinitiv Perf.
violav‑isse
violat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
violatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
violat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
violans
violans
violans
Gen. Sg.
violant‑is
violant‑is
violant‑is
Dat. Sg.
violant‑i
violant‑i
violant‑i
Akk. Sg.
violant‑em
violant‑em
violans
Abl. Sg.
violant‑e
violant‑e
violant‑e
Nom. Pl.
violant‑es
violant‑es
violant‑ia
Gen. Pl.
violant‑ium
violant‑ium
violant‑ium
Dat. Pl.
violant‑ibus
violant‑ibus
violant‑ibus
Akk. Pl.
violant‑es, violant‑is
violant‑es, violant‑is
violant‑ia
Abl. Pl.
violant‑ibus
violant‑ibus
violant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
violat‑us
violat‑a
violat‑um
Gen. Sg.
violat‑i
violat‑ae
violat‑i
Dat. Sg.
violat‑o
violat‑ae
violat‑o
Akk. Sg.
violat‑um
violat‑am
violat‑um
Abl. Sg.
violat‑o
violat‑a
violat‑o
Nom. Pl.
violat‑i
violat‑ae
violat‑a
Gen. Pl.
violat‑orum
violat‑arum
violat‑orum
Dat. Pl.
violat‑is
violat‑is
violat‑is
Akk. Pl.
violat‑os
violat‑as
violat‑a
Abl. Pl.
violat‑is
violat‑is
violat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
violatur‑us
violatur‑a
violatur‑um
Gen. Sg.
violatur‑i
violatur‑ae
violatur‑i
Dat. Sg.
violatur‑o
violatur‑ae
violatur‑o
Akk. Sg.
violatur‑um
violatur‑am
violatur‑um
Abl. Sg.
violatur‑o
violatur‑a
violatur‑o
Nom. Pl.
violatur‑i
violatur‑ae
violatur‑a
Gen. Pl.
violatur‑orum
violatur‑arum
violatur‑orum
Dat. Pl.
violatur‑is
violatur‑is
violatur‑is
Akk. Pl.
violatur‑os
violatur‑as
violatur‑a
Abl. Pl.
violatur‑is
violatur‑is
violatur‑is

Gerundium

Gen.
viola‑ndi
Dat.
viola‑ndo
Akk.
viola‑ndum
Abl.
viola‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
violand‑us
violand‑a
violand‑um
Gen. Sg.
violand‑i
violand‑ae
violand‑i
Dat. Sg.
violand‑o
violand‑ae
violand‑o
Akk. Sg.
violand‑um
violand‑am
violand‑um
Abl. Sg.
violand‑o
violand‑a
violand‑o
Nom. Pl.
violand‑i
violand‑ae
violand‑a
Gen. Pl.
violand‑orum
violand‑arum
violand‑orum
Dat. Pl.
violand‑is
violand‑is
violand‑is
Akk. Pl.
violand‑os
violand‑as
violand‑a
Abl. Pl.
violand‑is
violand‑is
violand‑is