Konjugation zu «dēpūgnāre, dēpūgnō, dēpūgnāvī, dēpūgnātum»

Konjugation zu «dēpūgnāre, dēpūgnō, dēpūgnāvī, dēpūgnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
depugn‑o
depugn‑e‑m
depugna‑ba‑m
depugna‑re‑m
depugna‑b‑o
2. Pers. Sg.
depugna‑s
depugn‑e‑s
depugna‑ba‑s
depugna‑re‑s
depugna‑bi‑s
3. Pers. Sg.
depugna‑t
depugn‑e‑t
depugna‑ba‑t
depugna‑re‑t
depugna‑bi‑t
1. Pers. Pl.
depugna‑mus
depugn‑e‑mus
depugna‑ba‑mus
depugna‑re‑mus
depugna‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
depugna‑tis
depugn‑e‑tis
depugna‑ba‑tis
depugna‑re‑tis
depugna‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
depugna‑nt
depugn‑e‑nt
depugna‑ba‑nt
depugna‑re‑nt
depugna‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
depugnav‑i
depugnav‑eri‑m
depugnav‑era‑m
depugnav‑isse‑m
depugnav‑ero
2. Pers. Sg.
depugnav‑isti
depugnav‑eri‑s
depugnav‑era‑s
depugnav‑isse‑s
depugnav‑eris
3. Pers. Sg.
depugnav‑it
depugnav‑eri‑t
depugnav‑era‑t
depugnav‑isse‑t
depugnav‑erit
1. Pers. Pl.
depugnav‑imus
depugnav‑eri‑mus
depugnav‑era‑mus
depugnav‑isse‑mus
depugnav‑erimus
2. Pers. Pl.
depugnav‑istis
depugnav‑eri‑tis
depugnav‑era‑tis
depugnav‑isse‑tis
depugnav‑eritis
3. Pers. Pl.
depugnav‑erunt, depugnav‑ere
depugnav‑eri‑nt
depugnav‑era‑nt
depugnav‑isse‑nt
depugnav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
depugnat‑um est
depugnat‑um sit
depugnat‑um erat
depugnat‑um esset
depugnat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
depugnans depugnantis
Part. Fut. Akt.
depugnaturus a um
Part. Perf. Pass.
depugnat‑um
Gerundium
depugna‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
depugna‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
depugna
depugna‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
depugnare
depugna‑ri, depugna‑rier
Infinitiv Perf.
depugnav‑isse
depugnat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
depugnatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
depugnat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
depugnans
depugnans
depugnans
Gen. Sg.
depugnant‑is
depugnant‑is
depugnant‑is
Dat. Sg.
depugnant‑i
depugnant‑i
depugnant‑i
Akk. Sg.
depugnant‑em
depugnant‑em
depugnans
Abl. Sg.
depugnant‑e
depugnant‑e
depugnant‑e
Nom. Pl.
depugnant‑es
depugnant‑es
depugnant‑ia
Gen. Pl.
depugnant‑ium
depugnant‑ium
depugnant‑ium
Dat. Pl.
depugnant‑ibus
depugnant‑ibus
depugnant‑ibus
Akk. Pl.
depugnant‑es, depugnant‑is
depugnant‑es, depugnant‑is
depugnant‑ia
Abl. Pl.
depugnant‑ibus
depugnant‑ibus
depugnant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
depugnat‑us
depugnat‑a
depugnat‑um
Gen. Sg.
depugnat‑i
depugnat‑ae
depugnat‑i
Dat. Sg.
depugnat‑o
depugnat‑ae
depugnat‑o
Akk. Sg.
depugnat‑um
depugnat‑am
depugnat‑um
Abl. Sg.
depugnat‑o
depugnat‑a
depugnat‑o
Nom. Pl.
depugnat‑i
depugnat‑ae
depugnat‑a
Gen. Pl.
depugnat‑orum
depugnat‑arum
depugnat‑orum
Dat. Pl.
depugnat‑is
depugnat‑is
depugnat‑is
Akk. Pl.
depugnat‑os
depugnat‑as
depugnat‑a
Abl. Pl.
depugnat‑is
depugnat‑is
depugnat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
depugnatur‑us
depugnatur‑a
depugnatur‑um
Gen. Sg.
depugnatur‑i
depugnatur‑ae
depugnatur‑i
Dat. Sg.
depugnatur‑o
depugnatur‑ae
depugnatur‑o
Akk. Sg.
depugnatur‑um
depugnatur‑am
depugnatur‑um
Abl. Sg.
depugnatur‑o
depugnatur‑a
depugnatur‑o
Nom. Pl.
depugnatur‑i
depugnatur‑ae
depugnatur‑a
Gen. Pl.
depugnatur‑orum
depugnatur‑arum
depugnatur‑orum
Dat. Pl.
depugnatur‑is
depugnatur‑is
depugnatur‑is
Akk. Pl.
depugnatur‑os
depugnatur‑as
depugnatur‑a
Abl. Pl.
depugnatur‑is
depugnatur‑is
depugnatur‑is

Gerundium

Gen.
depugna‑ndi
Dat.
depugna‑ndo
Akk.
depugna‑ndum
Abl.
depugna‑ndo