Konjugation zu «sānāre, sānō, sānāvī, sānātum»

Konjugation zu «sānāre, sānō, sānāvī, sānātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
san‑o
san‑e‑m
sana‑ba‑m
sana‑re‑m
sana‑b‑o
2. Pers. Sg.
sana‑s
san‑e‑s
sana‑ba‑s
sana‑re‑s
sana‑bi‑s
3. Pers. Sg.
sana‑t
san‑e‑t
sana‑ba‑t
sana‑re‑t
sana‑bi‑t
1. Pers. Pl.
sana‑mus
san‑e‑mus
sana‑ba‑mus
sana‑re‑mus
sana‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
sana‑tis
san‑e‑tis
sana‑ba‑tis
sana‑re‑tis
sana‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
sana‑nt
san‑e‑nt
sana‑ba‑nt
sana‑re‑nt
sana‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
san‑or
san‑e‑r
sana‑ba‑r
sana‑re‑r
sana‑b‑or
2. Pers. Sg.
sana‑ris
san‑e‑ris, san‑e‑re
sana‑ba‑ris, sana‑ba‑re
sana‑re‑ris, sana‑re‑re
sana‑be‑ris, sana‑be‑re
3. Pers. Sg.
sana‑tur
san‑e‑tur
sana‑ba‑tur
sana‑re‑tur
sana‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
sana‑mur
san‑e‑mur
sana‑ba‑mur
sana‑re‑mur
sana‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
sana‑mini
san‑e‑mini
sana‑ba‑mini
sana‑re‑mini
sana‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
sana‑ntur
san‑e‑ntur
sana‑ba‑ntur
sana‑re‑ntur
sana‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sanav‑i
sanav‑eri‑m
sanav‑era‑m
sanav‑isse‑m
sanav‑ero
2. Pers. Sg.
sanav‑isti
sanav‑eri‑s
sanav‑era‑s
sanav‑isse‑s
sanav‑eris
3. Pers. Sg.
sanav‑it
sanav‑eri‑t
sanav‑era‑t
sanav‑isse‑t
sanav‑erit
1. Pers. Pl.
sanav‑imus
sanav‑eri‑mus
sanav‑era‑mus
sanav‑isse‑mus
sanav‑erimus
2. Pers. Pl.
sanav‑istis
sanav‑eri‑tis
sanav‑era‑tis
sanav‑isse‑tis
sanav‑eritis
3. Pers. Pl.
sanav‑erunt, sanav‑ere
sanav‑eri‑nt
sanav‑era‑nt
sanav‑isse‑nt
sanav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sanat‑us sum
sanat‑us sim
sanat‑us eram
sanat‑us essem
sanat‑us ero
2. Pers. Sg.
sanat‑us es
sanat‑us sis
sanat‑us eras
sanat‑us esses
sanat‑us eris
3. Pers. Sg.
sanat‑us est
sanat‑us sit
sanat‑us erat
sanat‑us esset
sanat‑us erit
1. Pers. Pl.
sanat‑i sumus
sanat‑i simus
sanat‑i eramus
sanat‑i essemus
sanat‑i erimus
2. Pers. Pl.
sanat‑i estis
sanat‑i sitis
sanat‑i eratis
sanat‑i essetis
sanat‑i eritis
3. Pers. Pl.
sanat‑i sunt
sanat‑i sint
sanat‑i erant
sanat‑i essent
sanat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
sanans sanantis
Part. Fut. Akt.
sanaturus a um
Part. Perf. Pass.
sanatus a um
Gerundium
sana‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
sanandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
sana
sana‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
sanare
sana‑ri, sana‑rier
Infinitiv Perf.
sanav‑isse
sanat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
sanatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
sanat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanans
sanans
sanans
Gen. Sg.
sanant‑is
sanant‑is
sanant‑is
Dat. Sg.
sanant‑i
sanant‑i
sanant‑i
Akk. Sg.
sanant‑em
sanant‑em
sanans
Abl. Sg.
sanant‑e
sanant‑e
sanant‑e
Nom. Pl.
sanant‑es
sanant‑es
sanant‑ia
Gen. Pl.
sanant‑ium
sanant‑ium
sanant‑ium
Dat. Pl.
sanant‑ibus
sanant‑ibus
sanant‑ibus
Akk. Pl.
sanant‑es, sanant‑is
sanant‑es, sanant‑is
sanant‑ia
Abl. Pl.
sanant‑ibus
sanant‑ibus
sanant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanat‑us
sanat‑a
sanat‑um
Gen. Sg.
sanat‑i
sanat‑ae
sanat‑i
Dat. Sg.
sanat‑o
sanat‑ae
sanat‑o
Akk. Sg.
sanat‑um
sanat‑am
sanat‑um
Abl. Sg.
sanat‑o
sanat‑a
sanat‑o
Nom. Pl.
sanat‑i
sanat‑ae
sanat‑a
Gen. Pl.
sanat‑orum
sanat‑arum
sanat‑orum
Dat. Pl.
sanat‑is
sanat‑is
sanat‑is
Akk. Pl.
sanat‑os
sanat‑as
sanat‑a
Abl. Pl.
sanat‑is
sanat‑is
sanat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanatur‑us
sanatur‑a
sanatur‑um
Gen. Sg.
sanatur‑i
sanatur‑ae
sanatur‑i
Dat. Sg.
sanatur‑o
sanatur‑ae
sanatur‑o
Akk. Sg.
sanatur‑um
sanatur‑am
sanatur‑um
Abl. Sg.
sanatur‑o
sanatur‑a
sanatur‑o
Nom. Pl.
sanatur‑i
sanatur‑ae
sanatur‑a
Gen. Pl.
sanatur‑orum
sanatur‑arum
sanatur‑orum
Dat. Pl.
sanatur‑is
sanatur‑is
sanatur‑is
Akk. Pl.
sanatur‑os
sanatur‑as
sanatur‑a
Abl. Pl.
sanatur‑is
sanatur‑is
sanatur‑is

Gerundium

Gen.
sana‑ndi
Dat.
sana‑ndo
Akk.
sana‑ndum
Abl.
sana‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sanand‑us
sanand‑a
sanand‑um
Gen. Sg.
sanand‑i
sanand‑ae
sanand‑i
Dat. Sg.
sanand‑o
sanand‑ae
sanand‑o
Akk. Sg.
sanand‑um
sanand‑am
sanand‑um
Abl. Sg.
sanand‑o
sanand‑a
sanand‑o
Nom. Pl.
sanand‑i
sanand‑ae
sanand‑a
Gen. Pl.
sanand‑orum
sanand‑arum
sanand‑orum
Dat. Pl.
sanand‑is
sanand‑is
sanand‑is
Akk. Pl.
sanand‑os
sanand‑as
sanand‑a
Abl. Pl.
sanand‑is
sanand‑is
sanand‑is