Konjugation zu «recumbere, recumbō, recubuī, recubitum»

Konjugation zu «recumbere, recumbō, recubuī, recubitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recumb‑o
recumb‑a‑m
recumb‑eba‑m
recumbe‑re‑m
recumb‑a‑m
2. Pers. Sg.
recumb‑i‑s
recumb‑a‑s
recumb‑eba‑s
recumbe‑re‑s
recumb‑e‑s
3. Pers. Sg.
recumb‑i‑t
recumb‑a‑t
recumb‑eba‑t
recumbe‑re‑t
recumb‑e‑t
1. Pers. Pl.
recumb‑i‑mus
recumb‑a‑mus
recumb‑eba‑mus
recumbe‑re‑mus
recumb‑e‑mus
2. Pers. Pl.
recumb‑i‑tis
recumb‑a‑tis
recumb‑eba‑tis
recumbe‑re‑tis
recumb‑e‑tis
3. Pers. Pl.
recumb‑u‑nt
recumb‑a‑nt
recumb‑eba‑nt
recumbe‑re‑nt
recumb‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recubu‑i
recubu‑eri‑m
recubu‑era‑m
recubu‑isse‑m
recubu‑ero
2. Pers. Sg.
recubu‑isti
recubu‑eri‑s
recubu‑era‑s
recubu‑isse‑s
recubu‑eris
3. Pers. Sg.
recubu‑it
recubu‑eri‑t
recubu‑era‑t
recubu‑isse‑t
recubu‑erit
1. Pers. Pl.
recubu‑imus
recubu‑eri‑mus
recubu‑era‑mus
recubu‑isse‑mus
recubu‑erimus
2. Pers. Pl.
recubu‑istis
recubu‑eri‑tis
recubu‑era‑tis
recubu‑isse‑tis
recubu‑eritis
3. Pers. Pl.
recubu‑erunt, recubu‑ere
recubu‑eri‑nt
recubu‑era‑nt
recubu‑isse‑nt
recubu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
recubit‑um est
recubit‑um sit
recubit‑um erat
recubit‑um esset
recubit‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
recumbens recumbentis
Part. Fut. Akt.
recubiturus a um
Part. Perf. Pass.
recubit‑um
Gerundium
recumbe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
recumbe‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
recumbe
recumb‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
recumbere
recumb‑i, recumb‑ier
Infinitiv Perf.
recubu‑isse
recubit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
recubitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
recubit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recumbens
recumbens
recumbens
Gen. Sg.
recumbent‑is
recumbent‑is
recumbent‑is
Dat. Sg.
recumbent‑i
recumbent‑i
recumbent‑i
Akk. Sg.
recumbent‑em
recumbent‑em
recumbens
Abl. Sg.
recumbent‑e
recumbent‑e
recumbent‑e
Nom. Pl.
recumbent‑es
recumbent‑es
recumbent‑ia
Gen. Pl.
recumbent‑ium
recumbent‑ium
recumbent‑ium
Dat. Pl.
recumbent‑ibus
recumbent‑ibus
recumbent‑ibus
Akk. Pl.
recumbent‑es, recumbent‑is
recumbent‑es, recumbent‑is
recumbent‑ia
Abl. Pl.
recumbent‑ibus
recumbent‑ibus
recumbent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recubit‑us
recubit‑a
recubit‑um
Gen. Sg.
recubit‑i
recubit‑ae
recubit‑i
Dat. Sg.
recubit‑o
recubit‑ae
recubit‑o
Akk. Sg.
recubit‑um
recubit‑am
recubit‑um
Abl. Sg.
recubit‑o
recubit‑a
recubit‑o
Nom. Pl.
recubit‑i
recubit‑ae
recubit‑a
Gen. Pl.
recubit‑orum
recubit‑arum
recubit‑orum
Dat. Pl.
recubit‑is
recubit‑is
recubit‑is
Akk. Pl.
recubit‑os
recubit‑as
recubit‑a
Abl. Pl.
recubit‑is
recubit‑is
recubit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recubitur‑us
recubitur‑a
recubitur‑um
Gen. Sg.
recubitur‑i
recubitur‑ae
recubitur‑i
Dat. Sg.
recubitur‑o
recubitur‑ae
recubitur‑o
Akk. Sg.
recubitur‑um
recubitur‑am
recubitur‑um
Abl. Sg.
recubitur‑o
recubitur‑a
recubitur‑o
Nom. Pl.
recubitur‑i
recubitur‑ae
recubitur‑a
Gen. Pl.
recubitur‑orum
recubitur‑arum
recubitur‑orum
Dat. Pl.
recubitur‑is
recubitur‑is
recubitur‑is
Akk. Pl.
recubitur‑os
recubitur‑as
recubitur‑a
Abl. Pl.
recubitur‑is
recubitur‑is
recubitur‑is

Gerundium

Gen.
recumbe‑ndi
Dat.
recumbe‑ndo
Akk.
recumbe‑ndum
Abl.
recumbe‑ndo