Konjugation zu «trānsfigūrāre, trānsfigūrō, trānsfigūrāvī, trānsfigūrātum»

Konjugation zu «trānsfigūrāre, trānsfigūrō, trānsfigūrāvī, trānsfigūrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
transfigur‑o
transfigur‑e‑m
transfigura‑ba‑m
transfigura‑re‑m
transfigura‑b‑o
2. Pers. Sg.
transfigura‑s
transfigur‑e‑s
transfigura‑ba‑s
transfigura‑re‑s
transfigura‑bi‑s
3. Pers. Sg.
transfigura‑t
transfigur‑e‑t
transfigura‑ba‑t
transfigura‑re‑t
transfigura‑bi‑t
1. Pers. Pl.
transfigura‑mus
transfigur‑e‑mus
transfigura‑ba‑mus
transfigura‑re‑mus
transfigura‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
transfigura‑tis
transfigur‑e‑tis
transfigura‑ba‑tis
transfigura‑re‑tis
transfigura‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
transfigura‑nt
transfigur‑e‑nt
transfigura‑ba‑nt
transfigura‑re‑nt
transfigura‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
transfigur‑or
transfigur‑e‑r
transfigura‑ba‑r
transfigura‑re‑r
transfigura‑b‑or
2. Pers. Sg.
transfigura‑ris
transfigur‑e‑ris, transfigur‑e‑re
transfigura‑ba‑ris, transfigura‑ba‑re
transfigura‑re‑ris, transfigura‑re‑re
transfigura‑be‑ris, transfigura‑be‑re
3. Pers. Sg.
transfigura‑tur
transfigur‑e‑tur
transfigura‑ba‑tur
transfigura‑re‑tur
transfigura‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
transfigura‑mur
transfigur‑e‑mur
transfigura‑ba‑mur
transfigura‑re‑mur
transfigura‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
transfigura‑mini
transfigur‑e‑mini
transfigura‑ba‑mini
transfigura‑re‑mini
transfigura‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
transfigura‑ntur
transfigur‑e‑ntur
transfigura‑ba‑ntur
transfigura‑re‑ntur
transfigura‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
transfigurav‑i
transfigurav‑eri‑m
transfigurav‑era‑m
transfigurav‑isse‑m
transfigurav‑ero
2. Pers. Sg.
transfigurav‑isti
transfigurav‑eri‑s
transfigurav‑era‑s
transfigurav‑isse‑s
transfigurav‑eris
3. Pers. Sg.
transfigurav‑it
transfigurav‑eri‑t
transfigurav‑era‑t
transfigurav‑isse‑t
transfigurav‑erit
1. Pers. Pl.
transfigurav‑imus
transfigurav‑eri‑mus
transfigurav‑era‑mus
transfigurav‑isse‑mus
transfigurav‑erimus
2. Pers. Pl.
transfigurav‑istis
transfigurav‑eri‑tis
transfigurav‑era‑tis
transfigurav‑isse‑tis
transfigurav‑eritis
3. Pers. Pl.
transfigurav‑erunt, transfigurav‑ere
transfigurav‑eri‑nt
transfigurav‑era‑nt
transfigurav‑isse‑nt
transfigurav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
transfigurat‑us sum
transfigurat‑us sim
transfigurat‑us eram
transfigurat‑us essem
transfigurat‑us ero
2. Pers. Sg.
transfigurat‑us es
transfigurat‑us sis
transfigurat‑us eras
transfigurat‑us esses
transfigurat‑us eris
3. Pers. Sg.
transfigurat‑us est
transfigurat‑us sit
transfigurat‑us erat
transfigurat‑us esset
transfigurat‑us erit
1. Pers. Pl.
transfigurat‑i sumus
transfigurat‑i simus
transfigurat‑i eramus
transfigurat‑i essemus
transfigurat‑i erimus
2. Pers. Pl.
transfigurat‑i estis
transfigurat‑i sitis
transfigurat‑i eratis
transfigurat‑i essetis
transfigurat‑i eritis
3. Pers. Pl.
transfigurat‑i sunt
transfigurat‑i sint
transfigurat‑i erant
transfigurat‑i essent
transfigurat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
transfigurans transfigurantis
Part. Fut. Akt.
transfiguraturus a um
Part. Perf. Pass.
transfiguratus a um
Gerundium
transfigura‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
transfigurandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
transfigura
transfigura‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
transfigurare
transfigura‑ri, transfigura‑rier
Infinitiv Perf.
transfigurav‑isse
transfigurat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
transfiguratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
transfigurat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
transfigurans
transfigurans
transfigurans
Gen. Sg.
transfigurant‑is
transfigurant‑is
transfigurant‑is
Dat. Sg.
transfigurant‑i
transfigurant‑i
transfigurant‑i
Akk. Sg.
transfigurant‑em
transfigurant‑em
transfigurans
Abl. Sg.
transfigurant‑e
transfigurant‑e
transfigurant‑e
Nom. Pl.
transfigurant‑es
transfigurant‑es
transfigurant‑ia
Gen. Pl.
transfigurant‑ium
transfigurant‑ium
transfigurant‑ium
Dat. Pl.
transfigurant‑ibus
transfigurant‑ibus
transfigurant‑ibus
Akk. Pl.
transfigurant‑es, transfigurant‑is
transfigurant‑es, transfigurant‑is
transfigurant‑ia
Abl. Pl.
transfigurant‑ibus
transfigurant‑ibus
transfigurant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
transfigurat‑us
transfigurat‑a
transfigurat‑um
Gen. Sg.
transfigurat‑i
transfigurat‑ae
transfigurat‑i
Dat. Sg.
transfigurat‑o
transfigurat‑ae
transfigurat‑o
Akk. Sg.
transfigurat‑um
transfigurat‑am
transfigurat‑um
Abl. Sg.
transfigurat‑o
transfigurat‑a
transfigurat‑o
Nom. Pl.
transfigurat‑i
transfigurat‑ae
transfigurat‑a
Gen. Pl.
transfigurat‑orum
transfigurat‑arum
transfigurat‑orum
Dat. Pl.
transfigurat‑is
transfigurat‑is
transfigurat‑is
Akk. Pl.
transfigurat‑os
transfigurat‑as
transfigurat‑a
Abl. Pl.
transfigurat‑is
transfigurat‑is
transfigurat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
transfiguratur‑us
transfiguratur‑a
transfiguratur‑um
Gen. Sg.
transfiguratur‑i
transfiguratur‑ae
transfiguratur‑i
Dat. Sg.
transfiguratur‑o
transfiguratur‑ae
transfiguratur‑o
Akk. Sg.
transfiguratur‑um
transfiguratur‑am
transfiguratur‑um
Abl. Sg.
transfiguratur‑o
transfiguratur‑a
transfiguratur‑o
Nom. Pl.
transfiguratur‑i
transfiguratur‑ae
transfiguratur‑a
Gen. Pl.
transfiguratur‑orum
transfiguratur‑arum
transfiguratur‑orum
Dat. Pl.
transfiguratur‑is
transfiguratur‑is
transfiguratur‑is
Akk. Pl.
transfiguratur‑os
transfiguratur‑as
transfiguratur‑a
Abl. Pl.
transfiguratur‑is
transfiguratur‑is
transfiguratur‑is

Gerundium

Gen.
transfigura‑ndi
Dat.
transfigura‑ndo
Akk.
transfigura‑ndum
Abl.
transfigura‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
transfigurand‑us
transfigurand‑a
transfigurand‑um
Gen. Sg.
transfigurand‑i
transfigurand‑ae
transfigurand‑i
Dat. Sg.
transfigurand‑o
transfigurand‑ae
transfigurand‑o
Akk. Sg.
transfigurand‑um
transfigurand‑am
transfigurand‑um
Abl. Sg.
transfigurand‑o
transfigurand‑a
transfigurand‑o
Nom. Pl.
transfigurand‑i
transfigurand‑ae
transfigurand‑a
Gen. Pl.
transfigurand‑orum
transfigurand‑arum
transfigurand‑orum
Dat. Pl.
transfigurand‑is
transfigurand‑is
transfigurand‑is
Akk. Pl.
transfigurand‑os
transfigurand‑as
transfigurand‑a
Abl. Pl.
transfigurand‑is
transfigurand‑is
transfigurand‑is