Konjugation zu «spīrāre, spīrō, spīrāvī, spīrātum»

Konjugation zu «spīrāre, spīrō, spīrāvī, spīrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
spir‑o
spir‑e‑m
spira‑ba‑m
spira‑re‑m
spira‑b‑o
2. Pers. Sg.
spira‑s
spir‑e‑s
spira‑ba‑s
spira‑re‑s
spira‑bi‑s
3. Pers. Sg.
spira‑t
spir‑e‑t
spira‑ba‑t
spira‑re‑t
spira‑bi‑t
1. Pers. Pl.
spira‑mus
spir‑e‑mus
spira‑ba‑mus
spira‑re‑mus
spira‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
spira‑tis
spir‑e‑tis
spira‑ba‑tis
spira‑re‑tis
spira‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
spira‑nt
spir‑e‑nt
spira‑ba‑nt
spira‑re‑nt
spira‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
spirav‑i
spirav‑eri‑m
spirav‑era‑m
spirav‑isse‑m
spirav‑ero
2. Pers. Sg.
spirav‑isti
spirav‑eri‑s
spirav‑era‑s
spirav‑isse‑s
spirav‑eris
3. Pers. Sg.
spirav‑it
spirav‑eri‑t
spirav‑era‑t
spirav‑isse‑t
spirav‑erit
1. Pers. Pl.
spirav‑imus
spirav‑eri‑mus
spirav‑era‑mus
spirav‑isse‑mus
spirav‑erimus
2. Pers. Pl.
spirav‑istis
spirav‑eri‑tis
spirav‑era‑tis
spirav‑isse‑tis
spirav‑eritis
3. Pers. Pl.
spirav‑erunt, spirav‑ere
spirav‑eri‑nt
spirav‑era‑nt
spirav‑isse‑nt
spirav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
spirat‑um est
spirat‑um sit
spirat‑um erat
spirat‑um esset
spirat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
spirans spirantis
Part. Fut. Akt.
spiraturus a um
Part. Perf. Pass.
spirat‑um
Gerundium
spira‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
spira‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
spira
spira‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
spirare
spira‑ri, spira‑rier
Infinitiv Perf.
spirav‑isse
spirat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
spiratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
spirat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
spirans
spirans
spirans
Gen. Sg.
spirant‑is
spirant‑is
spirant‑is
Dat. Sg.
spirant‑i
spirant‑i
spirant‑i
Akk. Sg.
spirant‑em
spirant‑em
spirans
Abl. Sg.
spirant‑e
spirant‑e
spirant‑e
Nom. Pl.
spirant‑es
spirant‑es
spirant‑ia
Gen. Pl.
spirant‑ium, spirantum
spirant‑ium, spirantum
spirant‑ium, spirantum
Dat. Pl.
spirant‑ibus
spirant‑ibus
spirant‑ibus
Akk. Pl.
spirant‑es, spirant‑is
spirant‑es, spirant‑is
spirant‑ia
Abl. Pl.
spirant‑ibus
spirant‑ibus
spirant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
spirat‑us
spirat‑a
spirat‑um
Gen. Sg.
spirat‑i
spirat‑ae
spirat‑i
Dat. Sg.
spirat‑o
spirat‑ae
spirat‑o
Akk. Sg.
spirat‑um
spirat‑am
spirat‑um
Abl. Sg.
spirat‑o
spirat‑a
spirat‑o
Nom. Pl.
spirat‑i
spirat‑ae
spirat‑a
Gen. Pl.
spirat‑orum
spirat‑arum
spirat‑orum
Dat. Pl.
spirat‑is
spirat‑is
spirat‑is
Akk. Pl.
spirat‑os
spirat‑as
spirat‑a
Abl. Pl.
spirat‑is
spirat‑is
spirat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
spiratur‑us
spiratur‑a
spiratur‑um
Gen. Sg.
spiratur‑i
spiratur‑ae
spiratur‑i
Dat. Sg.
spiratur‑o
spiratur‑ae
spiratur‑o
Akk. Sg.
spiratur‑um
spiratur‑am
spiratur‑um
Abl. Sg.
spiratur‑o
spiratur‑a
spiratur‑o
Nom. Pl.
spiratur‑i
spiratur‑ae
spiratur‑a
Gen. Pl.
spiratur‑orum
spiratur‑arum
spiratur‑orum
Dat. Pl.
spiratur‑is
spiratur‑is
spiratur‑is
Akk. Pl.
spiratur‑os
spiratur‑as
spiratur‑a
Abl. Pl.
spiratur‑is
spiratur‑is
spiratur‑is

Gerundium

Gen.
spira‑ndi
Dat.
spira‑ndo
Akk.
spira‑ndum
Abl.
spira‑ndo