Deklination zu «ventōsitās ventōsitātis, f»

Deklination zu «ventōsitās ventōsitātis, f»

Deklination

Nom. Sg.
ventositas
Gen. Sg.
ventositat‑is
Dat. Sg.
ventositat‑i
Akk. Sg.
ventositat‑em
Abl. Sg.
ventositat‑e
Nom. Pl.
ventositat‑es
Gen. Pl.
ventositat‑um
Dat. Pl.
ventositat‑ibus
Akk. Pl.
ventositat‑es
Abl. Pl.
ventositat‑ibus