Konjugation zu «inambulāre, inambulō, inambulāvī, inambulātum»

Konjugation zu «inambulāre, inambulō, inambulāvī, inambulātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
inambul‑o
inambul‑e‑m
inambula‑ba‑m
inambula‑re‑m
inambula‑b‑o
2. Pers. Sg.
inambula‑s
inambul‑e‑s
inambula‑ba‑s
inambula‑re‑s
inambula‑bi‑s
3. Pers. Sg.
inambula‑t
inambul‑e‑t
inambula‑ba‑t
inambula‑re‑t
inambula‑bi‑t
1. Pers. Pl.
inambula‑mus
inambul‑e‑mus
inambula‑ba‑mus
inambula‑re‑mus
inambula‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
inambula‑tis
inambul‑e‑tis
inambula‑ba‑tis
inambula‑re‑tis
inambula‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
inambula‑nt
inambul‑e‑nt
inambula‑ba‑nt
inambula‑re‑nt
inambula‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
inambulav‑i
inambulav‑eri‑m
inambulav‑era‑m
inambulav‑isse‑m
inambulav‑ero
2. Pers. Sg.
inambulav‑isti
inambulav‑eri‑s
inambulav‑era‑s
inambulav‑isse‑s
inambulav‑eris
3. Pers. Sg.
inambulav‑it
inambulav‑eri‑t
inambulav‑era‑t
inambulav‑isse‑t
inambulav‑erit
1. Pers. Pl.
inambulav‑imus
inambulav‑eri‑mus
inambulav‑era‑mus
inambulav‑isse‑mus
inambulav‑erimus
2. Pers. Pl.
inambulav‑istis
inambulav‑eri‑tis
inambulav‑era‑tis
inambulav‑isse‑tis
inambulav‑eritis
3. Pers. Pl.
inambulav‑erunt, inambulav‑ere
inambulav‑eri‑nt
inambulav‑era‑nt
inambulav‑isse‑nt
inambulav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
inambulat‑um est
inambulat‑um sit
inambulat‑um erat
inambulat‑um esset
inambulat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
inambulans inambulantis
Part. Fut. Akt.
inambulaturus a um
Part. Perf. Pass.
inambulat‑um
Gerundium
inambula‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
inambula‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
inambula
inambula‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
inambulare
inambula‑ri, inambula‑rier
Infinitiv Perf.
inambulav‑isse
inambulat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
inambulatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
inambulat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inambulans
inambulans
inambulans
Gen. Sg.
inambulant‑is
inambulant‑is
inambulant‑is
Dat. Sg.
inambulant‑i
inambulant‑i
inambulant‑i
Akk. Sg.
inambulant‑em
inambulant‑em
inambulans
Abl. Sg.
inambulant‑e
inambulant‑e
inambulant‑e
Nom. Pl.
inambulant‑es
inambulant‑es
inambulant‑ia
Gen. Pl.
inambulant‑ium
inambulant‑ium
inambulant‑ium
Dat. Pl.
inambulant‑ibus
inambulant‑ibus
inambulant‑ibus
Akk. Pl.
inambulant‑es, inambulant‑is
inambulant‑es, inambulant‑is
inambulant‑ia
Abl. Pl.
inambulant‑ibus
inambulant‑ibus
inambulant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inambulat‑us
inambulat‑a
inambulat‑um
Gen. Sg.
inambulat‑i
inambulat‑ae
inambulat‑i
Dat. Sg.
inambulat‑o
inambulat‑ae
inambulat‑o
Akk. Sg.
inambulat‑um
inambulat‑am
inambulat‑um
Abl. Sg.
inambulat‑o
inambulat‑a
inambulat‑o
Nom. Pl.
inambulat‑i
inambulat‑ae
inambulat‑a
Gen. Pl.
inambulat‑orum
inambulat‑arum
inambulat‑orum
Dat. Pl.
inambulat‑is
inambulat‑is
inambulat‑is
Akk. Pl.
inambulat‑os
inambulat‑as
inambulat‑a
Abl. Pl.
inambulat‑is
inambulat‑is
inambulat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inambulatur‑us
inambulatur‑a
inambulatur‑um
Gen. Sg.
inambulatur‑i
inambulatur‑ae
inambulatur‑i
Dat. Sg.
inambulatur‑o
inambulatur‑ae
inambulatur‑o
Akk. Sg.
inambulatur‑um
inambulatur‑am
inambulatur‑um
Abl. Sg.
inambulatur‑o
inambulatur‑a
inambulatur‑o
Nom. Pl.
inambulatur‑i
inambulatur‑ae
inambulatur‑a
Gen. Pl.
inambulatur‑orum
inambulatur‑arum
inambulatur‑orum
Dat. Pl.
inambulatur‑is
inambulatur‑is
inambulatur‑is
Akk. Pl.
inambulatur‑os
inambulatur‑as
inambulatur‑a
Abl. Pl.
inambulatur‑is
inambulatur‑is
inambulatur‑is

Gerundium

Gen.
inambula‑ndi
Dat.
inambula‑ndo
Akk.
inambula‑ndum
Abl.
inambula‑ndo