Deklination zu «vēlitāris vēlitāre»

Deklination zu «vēlitāris vēlitāre»

Adverbien

Adverb Positiv
velitar‑iter
Adverb Komparativ
Adverb Superlativ
velitar‑issim‑e

Deklination

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
velitar‑is
velitar‑is
velitar‑e
Gen. Sg.
velitar‑is
velitar‑is
velitar‑is
Dat. Sg.
velitar‑i
velitar‑i
velitar‑i
Akk. Sg.
velitar‑em
velitar‑em
velitar‑e
Abl. Sg.
velitar‑i
velitar‑i
velitar‑i
Nom. Pl.
velitar‑es
velitar‑es
velitar‑ia
Gen. Pl.
velitar‑ium
velitar‑ium
velitar‑ium
Dat. Pl.
velitar‑ibus
velitar‑ibus
velitar‑ibus
Akk. Pl.
velitar‑es
velitar‑es
velitar‑ia
Abl. Pl.
velitar‑ibus
velitar‑ibus
velitar‑ibus