Konjugation zu «dīcere, dīcō, dīxī, dictum»

Konjugation zu «dīcere, dīcō, dīxī, dictum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dic‑o
dic‑a‑m
dic‑eba‑m
dice‑re‑m
dic‑a‑m
2. Pers. Sg.
dic‑i‑s
dic‑a‑s
dic‑eba‑s
dice‑re‑s
dic‑e‑s
3. Pers. Sg.
dic‑i‑t
dic‑a‑t
dic‑eba‑t
dice‑re‑t
dic‑e‑t
1. Pers. Pl.
dic‑i‑mus
dic‑a‑mus
dic‑eba‑mus
dice‑re‑mus
dic‑e‑mus
2. Pers. Pl.
dic‑i‑tis
dic‑a‑tis
dic‑eba‑tis
dice‑re‑tis
dic‑e‑tis
3. Pers. Pl.
dic‑u‑nt
dic‑a‑nt
dic‑eba‑nt
dice‑re‑nt
dic‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dic‑or
dic‑a‑r
dic‑eba‑r
dice‑re‑r
dic‑a‑r
2. Pers. Sg.
dic‑e‑ris
dic‑a‑ris, dic‑a‑re
dic‑eba‑ris, dic‑eba‑re
dice‑re‑ris, dice‑re‑re
dic‑e‑ris, dic‑e‑re
3. Pers. Sg.
dic‑i‑tur
dic‑a‑tur
dic‑eba‑tur
dice‑re‑tur
dic‑e‑tur
1. Pers. Pl.
dic‑i‑mur
dic‑a‑mur
dic‑eba‑mur
dice‑re‑mur
dic‑e‑mur
2. Pers. Pl.
dic‑i‑mini
dic‑a‑mini
dic‑eba‑mini
dice‑re‑mini
dic‑e‑mini
3. Pers. Pl.
dic‑u‑ntur
dic‑a‑ntur
dic‑eba‑ntur
dice‑re‑ntur
dic‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dix‑i
dix‑eri‑m
dix‑era‑m
dix‑isse‑m, dixem
dix‑ero
2. Pers. Sg.
dix‑isti, dixti
dix‑eri‑s, dixis
dix‑era‑s
dix‑isse‑s
dix‑eris
3. Pers. Sg.
dix‑it
dix‑eri‑t
dix‑era‑t
dix‑isse‑t
dix‑erit
1. Pers. Pl.
dix‑imus
dix‑eri‑mus
dix‑era‑mus
dix‑isse‑mus
dix‑erimus
2. Pers. Pl.
dix‑istis
dix‑eri‑tis
dix‑era‑tis
dix‑isse‑tis
dix‑eritis
3. Pers. Pl.
dix‑erunt, dix‑ere
dix‑eri‑nt
dix‑era‑nt
dix‑isse‑nt
dix‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dict‑us sum
dict‑us sim
dict‑us eram
dict‑us essem
dict‑us ero
2. Pers. Sg.
dict‑us es
dict‑us sis
dict‑us eras
dict‑us esses
dict‑us eris
3. Pers. Sg.
dict‑us est
dict‑us sit
dict‑us erat
dict‑us esset
dict‑us erit
1. Pers. Pl.
dict‑i sumus
dict‑i simus
dict‑i eramus
dict‑i essemus
dict‑i erimus
2. Pers. Pl.
dict‑i estis
dict‑i sitis
dict‑i eratis
dict‑i essetis
dict‑i eritis
3. Pers. Pl.
dict‑i sunt
dict‑i sint
dict‑i erant
dict‑i essent
dict‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
dicens dicentis
Part. Fut. Akt.
dicturus a um
Part. Perf. Pass.
dictus a um
Gerundium
dice‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
dicendus a um, dicundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
dice, dic
dic‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
dic‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.
dic‑i‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
dicere
dic‑i, dic‑ier
Infinitiv Perf.
dix‑isse
dict‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
dictur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
dict‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dicens
dicens
dicens
Gen. Sg.
dicent‑is
dicent‑is
dicent‑is
Dat. Sg.
dicent‑i
dicent‑i
dicent‑i
Akk. Sg.
dicent‑em
dicent‑em
dicens
Abl. Sg.
dicent‑e, dicenti
dicent‑e, dicenti
dicent‑e, dicenti
Nom. Pl.
dicent‑es
dicent‑es
dicent‑ia
Gen. Pl.
dicent‑ium, dicentum
dicent‑ium, dicentum
dicent‑ium, dicentum
Dat. Pl.
dicent‑ibus
dicent‑ibus
dicent‑ibus
Akk. Pl.
dicent‑es, dicent‑is
dicent‑es, dicent‑is
dicent‑ia
Abl. Pl.
dicent‑ibus
dicent‑ibus
dicent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dict‑us
dict‑a
dict‑um
Gen. Sg.
dict‑i
dict‑ae
dict‑i
Dat. Sg.
dict‑o
dict‑ae
dict‑o
Akk. Sg.
dict‑um
dict‑am
dict‑um
Abl. Sg.
dict‑o
dict‑a
dict‑o
Vok. Sg.
dict‑e
Nom. Pl.
dict‑i
dict‑ae
dict‑a
Gen. Pl.
dict‑orum
dict‑arum
dict‑orum
Dat. Pl.
dict‑is
dict‑is
dict‑is
Akk. Pl.
dict‑os
dict‑as
dict‑a
Abl. Pl.
dict‑is
dict‑is
dict‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dictur‑us
dictur‑a
dictur‑um
Gen. Sg.
dictur‑i
dictur‑ae
dictur‑i
Dat. Sg.
dictur‑o
dictur‑ae
dictur‑o
Akk. Sg.
dictur‑um
dictur‑am
dictur‑um
Abl. Sg.
dictur‑o
dictur‑a
dictur‑o
Vok. Sg.
dictur‑e
Nom. Pl.
dictur‑i
dictur‑ae
dictur‑a
Gen. Pl.
dictur‑orum
dictur‑arum
dictur‑orum
Dat. Pl.
dictur‑is
dictur‑is
dictur‑is
Akk. Pl.
dictur‑os
dictur‑as
dictur‑a
Abl. Pl.
dictur‑is
dictur‑is
dictur‑is

Gerundium

Gen.
dice‑ndi
Dat.
dice‑ndo
Akk.
dice‑ndum
Abl.
dice‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dicend‑us, dicund‑us
dicend‑a, dicund‑a
dicend‑um, dicund‑um
Gen. Sg.
dicend‑i, dicund‑i
dicend‑ae, dicund‑ae
dicend‑i, dicund‑i
Dat. Sg.
dicend‑o, dicund‑o
dicend‑ae, dicund‑ae
dicend‑o, dicund‑o
Akk. Sg.
dicend‑um, dicund‑um
dicend‑am, dicund‑am
dicend‑um, dicund‑um
Abl. Sg.
dicend‑o, dicund‑o
dicend‑a, dicund‑a
dicend‑o, dicund‑o
Vok. Sg.
dicend‑e, dicund‑e
Nom. Pl.
dicend‑i, dicund‑i
dicend‑ae, dicund‑ae
dicend‑a, dicund‑a
Gen. Pl.
dicend‑orum, dicund‑orum
dicend‑arum, dicund‑arum
dicend‑orum, dicund‑orum
Dat. Pl.
dicend‑is, dicund‑is
dicend‑is, dicund‑is
dicend‑is, dicund‑is
Akk. Pl.
dicend‑os, dicund‑os
dicend‑as, dicund‑as
dicend‑a, dicund‑a
Abl. Pl.
dicend‑is, dicund‑is
dicend‑is, dicund‑is
dicend‑is, dicund‑is