Konjugation zu «deamāre, deamō, deamāvī, deamātum»

Konjugation zu «deamāre, deamō, deamāvī, deamātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
deam‑o
deam‑e‑m
deama‑ba‑m
deama‑re‑m
deama‑b‑o
2. Pers. Sg.
deama‑s
deam‑e‑s
deama‑ba‑s
deama‑re‑s
deama‑bi‑s
3. Pers. Sg.
deama‑t
deam‑e‑t
deama‑ba‑t
deama‑re‑t
deama‑bi‑t
1. Pers. Pl.
deama‑mus
deam‑e‑mus
deama‑ba‑mus
deama‑re‑mus
deama‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
deama‑tis
deam‑e‑tis
deama‑ba‑tis
deama‑re‑tis
deama‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
deama‑nt
deam‑e‑nt
deama‑ba‑nt
deama‑re‑nt
deama‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
deam‑or
deam‑e‑r
deama‑ba‑r
deama‑re‑r
deama‑b‑or
2. Pers. Sg.
deama‑ris
deam‑e‑ris, deam‑e‑re
deama‑ba‑ris, deama‑ba‑re
deama‑re‑ris, deama‑re‑re
deama‑be‑ris, deama‑be‑re
3. Pers. Sg.
deama‑tur
deam‑e‑tur
deama‑ba‑tur
deama‑re‑tur
deama‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
deama‑mur
deam‑e‑mur
deama‑ba‑mur
deama‑re‑mur
deama‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
deama‑mini
deam‑e‑mini
deama‑ba‑mini
deama‑re‑mini
deama‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
deama‑ntur
deam‑e‑ntur
deama‑ba‑ntur
deama‑re‑ntur
deama‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
deamav‑i
deamav‑eri‑m
deamav‑era‑m
deamav‑isse‑m
deamav‑ero
2. Pers. Sg.
deamav‑isti
deamav‑eri‑s
deamav‑era‑s
deamav‑isse‑s
deamav‑eris
3. Pers. Sg.
deamav‑it
deamav‑eri‑t
deamav‑era‑t
deamav‑isse‑t
deamav‑erit
1. Pers. Pl.
deamav‑imus
deamav‑eri‑mus
deamav‑era‑mus
deamav‑isse‑mus
deamav‑erimus
2. Pers. Pl.
deamav‑istis
deamav‑eri‑tis
deamav‑era‑tis
deamav‑isse‑tis
deamav‑eritis
3. Pers. Pl.
deamav‑erunt, deamav‑ere
deamav‑eri‑nt
deamav‑era‑nt
deamav‑isse‑nt
deamav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
deamat‑us sum
deamat‑us sim
deamat‑us eram
deamat‑us essem
deamat‑us ero
2. Pers. Sg.
deamat‑us es
deamat‑us sis
deamat‑us eras
deamat‑us esses
deamat‑us eris
3. Pers. Sg.
deamat‑us est
deamat‑us sit
deamat‑us erat
deamat‑us esset
deamat‑us erit
1. Pers. Pl.
deamat‑i sumus
deamat‑i simus
deamat‑i eramus
deamat‑i essemus
deamat‑i erimus
2. Pers. Pl.
deamat‑i estis
deamat‑i sitis
deamat‑i eratis
deamat‑i essetis
deamat‑i eritis
3. Pers. Pl.
deamat‑i sunt
deamat‑i sint
deamat‑i erant
deamat‑i essent
deamat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
deamans deamantis
Part. Fut. Akt.
deamaturus a um
Part. Perf. Pass.
deamatus a um
Gerundium
deama‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
deamandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
deama
deama‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
deamare
deama‑ri, deama‑rier
Infinitiv Perf.
deamav‑isse
deamat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
deamatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
deamat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deamans
deamans
deamans
Gen. Sg.
deamant‑is
deamant‑is
deamant‑is
Dat. Sg.
deamant‑i
deamant‑i
deamant‑i
Akk. Sg.
deamant‑em
deamant‑em
deamans
Abl. Sg.
deamant‑e
deamant‑e
deamant‑e
Nom. Pl.
deamant‑es
deamant‑es
deamant‑ia
Gen. Pl.
deamant‑ium
deamant‑ium
deamant‑ium
Dat. Pl.
deamant‑ibus
deamant‑ibus
deamant‑ibus
Akk. Pl.
deamant‑es, deamant‑is
deamant‑es, deamant‑is
deamant‑ia
Abl. Pl.
deamant‑ibus
deamant‑ibus
deamant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deamat‑us
deamat‑a
deamat‑um
Gen. Sg.
deamat‑i
deamat‑ae
deamat‑i
Dat. Sg.
deamat‑o
deamat‑ae
deamat‑o
Akk. Sg.
deamat‑um
deamat‑am
deamat‑um
Abl. Sg.
deamat‑o
deamat‑a
deamat‑o
Nom. Pl.
deamat‑i
deamat‑ae
deamat‑a
Gen. Pl.
deamat‑orum
deamat‑arum
deamat‑orum
Dat. Pl.
deamat‑is
deamat‑is
deamat‑is
Akk. Pl.
deamat‑os
deamat‑as
deamat‑a
Abl. Pl.
deamat‑is
deamat‑is
deamat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deamatur‑us
deamatur‑a
deamatur‑um
Gen. Sg.
deamatur‑i
deamatur‑ae
deamatur‑i
Dat. Sg.
deamatur‑o
deamatur‑ae
deamatur‑o
Akk. Sg.
deamatur‑um
deamatur‑am
deamatur‑um
Abl. Sg.
deamatur‑o
deamatur‑a
deamatur‑o
Nom. Pl.
deamatur‑i
deamatur‑ae
deamatur‑a
Gen. Pl.
deamatur‑orum
deamatur‑arum
deamatur‑orum
Dat. Pl.
deamatur‑is
deamatur‑is
deamatur‑is
Akk. Pl.
deamatur‑os
deamatur‑as
deamatur‑a
Abl. Pl.
deamatur‑is
deamatur‑is
deamatur‑is

Gerundium

Gen.
deama‑ndi
Dat.
deama‑ndo
Akk.
deama‑ndum
Abl.
deama‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deamand‑us
deamand‑a
deamand‑um
Gen. Sg.
deamand‑i
deamand‑ae
deamand‑i
Dat. Sg.
deamand‑o
deamand‑ae
deamand‑o
Akk. Sg.
deamand‑um
deamand‑am
deamand‑um
Abl. Sg.
deamand‑o
deamand‑a
deamand‑o
Nom. Pl.
deamand‑i
deamand‑ae
deamand‑a
Gen. Pl.
deamand‑orum
deamand‑arum
deamand‑orum
Dat. Pl.
deamand‑is
deamand‑is
deamand‑is
Akk. Pl.
deamand‑os
deamand‑as
deamand‑a
Abl. Pl.
deamand‑is
deamand‑is
deamand‑is