Konjugation zu «efflāre, efflō, efflāvī, efflātum»

Konjugation zu «efflāre, efflō, efflāvī, efflātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
effl‑o
effl‑e‑m
effla‑ba‑m
effla‑re‑m
effla‑b‑o
2. Pers. Sg.
effla‑s
effl‑e‑s
effla‑ba‑s
effla‑re‑s
effla‑bi‑s
3. Pers. Sg.
effla‑t
effl‑e‑t
effla‑ba‑t
effla‑re‑t
effla‑bi‑t
1. Pers. Pl.
effla‑mus
effl‑e‑mus
effla‑ba‑mus
effla‑re‑mus
effla‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
effla‑tis
effl‑e‑tis
effla‑ba‑tis
effla‑re‑tis
effla‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
effla‑nt
effl‑e‑nt
effla‑ba‑nt
effla‑re‑nt
effla‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
effl‑or
effl‑e‑r
effla‑ba‑r
effla‑re‑r
effla‑b‑or
2. Pers. Sg.
effla‑ris
effl‑e‑ris, effl‑e‑re
effla‑ba‑ris, effla‑ba‑re
effla‑re‑ris, effla‑re‑re
effla‑be‑ris, effla‑be‑re
3. Pers. Sg.
effla‑tur
effl‑e‑tur
effla‑ba‑tur
effla‑re‑tur
effla‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
effla‑mur
effl‑e‑mur
effla‑ba‑mur
effla‑re‑mur
effla‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
effla‑mini
effl‑e‑mini
effla‑ba‑mini
effla‑re‑mini
effla‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
effla‑ntur
effl‑e‑ntur
effla‑ba‑ntur
effla‑re‑ntur
effla‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
efflav‑i
efflav‑eri‑m
efflav‑era‑m
efflav‑isse‑m
efflav‑ero
2. Pers. Sg.
efflav‑isti
efflav‑eri‑s
efflav‑era‑s
efflav‑isse‑s
efflav‑eris
3. Pers. Sg.
efflav‑it
efflav‑eri‑t
efflav‑era‑t
efflav‑isse‑t
efflav‑erit
1. Pers. Pl.
efflav‑imus
efflav‑eri‑mus
efflav‑era‑mus
efflav‑isse‑mus
efflav‑erimus
2. Pers. Pl.
efflav‑istis
efflav‑eri‑tis
efflav‑era‑tis
efflav‑isse‑tis
efflav‑eritis
3. Pers. Pl.
efflav‑erunt, efflav‑ere
efflav‑eri‑nt
efflav‑era‑nt
efflav‑isse‑nt
efflav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
efflat‑us sum
efflat‑us sim
efflat‑us eram
efflat‑us essem
efflat‑us ero
2. Pers. Sg.
efflat‑us es
efflat‑us sis
efflat‑us eras
efflat‑us esses
efflat‑us eris
3. Pers. Sg.
efflat‑us est
efflat‑us sit
efflat‑us erat
efflat‑us esset
efflat‑us erit
1. Pers. Pl.
efflat‑i sumus
efflat‑i simus
efflat‑i eramus
efflat‑i essemus
efflat‑i erimus
2. Pers. Pl.
efflat‑i estis
efflat‑i sitis
efflat‑i eratis
efflat‑i essetis
efflat‑i eritis
3. Pers. Pl.
efflat‑i sunt
efflat‑i sint
efflat‑i erant
efflat‑i essent
efflat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
efflans efflantis
Part. Fut. Akt.
efflaturus a um
Part. Perf. Pass.
efflatus a um
Gerundium
effla‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
efflandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
effla
effla‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
efflare
effla‑ri, effla‑rier
Infinitiv Perf.
efflav‑isse
efflat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
efflatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
efflat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
efflans
efflans
efflans
Gen. Sg.
efflant‑is
efflant‑is
efflant‑is
Dat. Sg.
efflant‑i
efflant‑i
efflant‑i
Akk. Sg.
efflant‑em
efflant‑em
efflans
Abl. Sg.
efflant‑e
efflant‑e
efflant‑e
Nom. Pl.
efflant‑es
efflant‑es
efflant‑ia
Gen. Pl.
efflant‑ium
efflant‑ium
efflant‑ium
Dat. Pl.
efflant‑ibus
efflant‑ibus
efflant‑ibus
Akk. Pl.
efflant‑es, efflant‑is
efflant‑es, efflant‑is
efflant‑ia
Abl. Pl.
efflant‑ibus
efflant‑ibus
efflant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
efflat‑us
efflat‑a
efflat‑um
Gen. Sg.
efflat‑i
efflat‑ae
efflat‑i
Dat. Sg.
efflat‑o
efflat‑ae
efflat‑o
Akk. Sg.
efflat‑um
efflat‑am
efflat‑um
Abl. Sg.
efflat‑o
efflat‑a
efflat‑o
Nom. Pl.
efflat‑i
efflat‑ae
efflat‑a
Gen. Pl.
efflat‑orum
efflat‑arum
efflat‑orum
Dat. Pl.
efflat‑is
efflat‑is
efflat‑is
Akk. Pl.
efflat‑os
efflat‑as
efflat‑a
Abl. Pl.
efflat‑is
efflat‑is
efflat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
efflatur‑us
efflatur‑a
efflatur‑um
Gen. Sg.
efflatur‑i
efflatur‑ae
efflatur‑i
Dat. Sg.
efflatur‑o
efflatur‑ae
efflatur‑o
Akk. Sg.
efflatur‑um
efflatur‑am
efflatur‑um
Abl. Sg.
efflatur‑o
efflatur‑a
efflatur‑o
Nom. Pl.
efflatur‑i
efflatur‑ae
efflatur‑a
Gen. Pl.
efflatur‑orum
efflatur‑arum
efflatur‑orum
Dat. Pl.
efflatur‑is
efflatur‑is
efflatur‑is
Akk. Pl.
efflatur‑os
efflatur‑as
efflatur‑a
Abl. Pl.
efflatur‑is
efflatur‑is
efflatur‑is

Gerundium

Gen.
effla‑ndi
Dat.
effla‑ndo
Akk.
effla‑ndum
Abl.
effla‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
effland‑us
effland‑a
effland‑um
Gen. Sg.
effland‑i
effland‑ae
effland‑i
Dat. Sg.
effland‑o
effland‑ae
effland‑o
Akk. Sg.
effland‑um
effland‑am
effland‑um
Abl. Sg.
effland‑o
effland‑a
effland‑o
Nom. Pl.
effland‑i
effland‑ae
effland‑a
Gen. Pl.
effland‑orum
effland‑arum
effland‑orum
Dat. Pl.
effland‑is
effland‑is
effland‑is
Akk. Pl.
effland‑os
effland‑as
effland‑a
Abl. Pl.
effland‑is
effland‑is
effland‑is