Deklination zu «clēmēns clēmentis»

Deklination zu «clēmēns clēmentis»

Adverbien

Adverb Positiv
clementer
Adverb Komparativ
clementius
Adverb Superlativ
clementissime, clementissume

Deklination

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
clemens
clemens
clemens
Gen. Sg.
clement‑is
clement‑is
clement‑is
Dat. Sg.
clement‑i
clement‑i
clement‑i
Akk. Sg.
clement‑em
clement‑em
clemens
Abl. Sg.
clement‑i, clemente
clement‑i, clemente
clement‑i, clemente
Nom. Pl.
clement‑es
clement‑es
clement‑ia
Gen. Pl.
clement‑ium
clement‑ium
clement‑ium
Dat. Pl.
clement‑ibus
clement‑ibus
clement‑ibus
Akk. Pl.
clement‑es, clement‑is
clement‑es, clement‑is
clement‑ia
Abl. Pl.
clement‑ibus
clement‑ibus
clement‑ibus

Deklination Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
clement‑ior
clement‑ior
clement‑ius
Gen. Sg.
clement‑ior‑is
clement‑ior‑is
clement‑ior‑is
Dat. Sg.
clement‑ior‑i
clement‑ior‑i
clement‑ior‑i
Akk. Sg.
clement‑ior‑em
clement‑ior‑em
clement‑ius
Abl. Sg.
clement‑ior‑e
clement‑ior‑e
clement‑ior‑e
Nom. Pl.
clement‑ior‑es
clement‑ior‑es
clement‑ior‑a
Gen. Pl.
clement‑ior‑um
clement‑ior‑um
clement‑ior‑um
Dat. Pl.
clement‑ior‑ibus
clement‑ior‑ibus
clement‑ior‑ibus
Akk. Pl.
clement‑ior‑es
clement‑ior‑es
clement‑ior‑a
Abl. Pl.
clement‑ior‑ibus
clement‑ior‑ibus
clement‑ior‑ibus

Deklination Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
clement‑issim‑us
clement‑issim‑a
clement‑issim‑um
Gen. Sg.
clement‑issim‑i
clement‑issim‑ae
clement‑issim‑i
Dat. Sg.
clement‑issim‑o
clement‑issim‑ae
clement‑issim‑o
Akk. Sg.
clement‑issim‑um
clement‑issim‑am
clement‑issim‑um
Abl. Sg.
clement‑issim‑o
clement‑issim‑a
clement‑issim‑o
Nom. Pl.
clement‑issim‑i
clement‑issim‑ae
clement‑issim‑a
Gen. Pl.
clement‑issim‑orum
clement‑issim‑arum
clement‑issim‑orum
Dat. Pl.
clement‑issim‑is
clement‑issim‑is
clement‑issim‑is
Akk. Pl.
clement‑issim‑os
clement‑issim‑as
clement‑issim‑a
Abl. Pl.
clement‑issim‑is
clement‑issim‑is
clement‑issim‑is