Konjugation zu «cerāre, cerō, cerāvī, cerātum»

Konjugation zu «cerāre, cerō, cerāvī, cerātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cer‑o
cer‑e‑m
cera‑ba‑m
cera‑re‑m
cera‑b‑o
2. Pers. Sg.
cera‑s
cer‑e‑s
cera‑ba‑s
cera‑re‑s
cera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cera‑t
cer‑e‑t
cera‑ba‑t
cera‑re‑t
cera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cera‑mus
cer‑e‑mus
cera‑ba‑mus
cera‑re‑mus
cera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cera‑tis
cer‑e‑tis
cera‑ba‑tis
cera‑re‑tis
cera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cera‑nt
cer‑e‑nt
cera‑ba‑nt
cera‑re‑nt
cera‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cerav‑i
cerav‑eri‑m
cerav‑era‑m
cerav‑isse‑m
cerav‑ero
2. Pers. Sg.
cerav‑isti
cerav‑eri‑s
cerav‑era‑s
cerav‑isse‑s
cerav‑eris
3. Pers. Sg.
cerav‑it
cerav‑eri‑t
cerav‑era‑t
cerav‑isse‑t
cerav‑erit
1. Pers. Pl.
cerav‑imus
cerav‑eri‑mus
cerav‑era‑mus
cerav‑isse‑mus
cerav‑erimus
2. Pers. Pl.
cerav‑istis
cerav‑eri‑tis
cerav‑era‑tis
cerav‑isse‑tis
cerav‑eritis
3. Pers. Pl.
cerav‑erunt, cerav‑ere
cerav‑eri‑nt
cerav‑era‑nt
cerav‑isse‑nt
cerav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
cerat‑um est
cerat‑um sit
cerat‑um erat
cerat‑um esset
cerat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
cerans cerantis
Part. Fut. Akt.
ceraturus a um
Part. Perf. Pass.
cerat‑um
Gerundium
cera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
cera‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cera
cera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
cerare
cera‑ri, cera‑rier
Infinitiv Perf.
cerav‑isse
cerat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
ceratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
cerat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cerans
cerans
cerans
Gen. Sg.
cerant‑is
cerant‑is
cerant‑is
Dat. Sg.
cerant‑i
cerant‑i
cerant‑i
Akk. Sg.
cerant‑em
cerant‑em
cerans
Abl. Sg.
cerant‑e
cerant‑e
cerant‑e
Nom. Pl.
cerant‑es
cerant‑es
cerant‑ia
Gen. Pl.
cerant‑ium
cerant‑ium
cerant‑ium
Dat. Pl.
cerant‑ibus
cerant‑ibus
cerant‑ibus
Akk. Pl.
cerant‑es, cerant‑is
cerant‑es, cerant‑is
cerant‑ia
Abl. Pl.
cerant‑ibus
cerant‑ibus
cerant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cerat‑us
cerat‑a
cerat‑um
Gen. Sg.
cerat‑i
cerat‑ae
cerat‑i
Dat. Sg.
cerat‑o
cerat‑ae
cerat‑o
Akk. Sg.
cerat‑um
cerat‑am
cerat‑um
Abl. Sg.
cerat‑o
cerat‑a
cerat‑o
Nom. Pl.
cerat‑i
cerat‑ae
cerat‑a
Gen. Pl.
cerat‑orum
cerat‑arum
cerat‑orum
Dat. Pl.
cerat‑is
cerat‑is
cerat‑is
Akk. Pl.
cerat‑os
cerat‑as
cerat‑a
Abl. Pl.
cerat‑is
cerat‑is
cerat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ceratur‑us
ceratur‑a
ceratur‑um
Gen. Sg.
ceratur‑i
ceratur‑ae
ceratur‑i
Dat. Sg.
ceratur‑o
ceratur‑ae
ceratur‑o
Akk. Sg.
ceratur‑um
ceratur‑am
ceratur‑um
Abl. Sg.
ceratur‑o
ceratur‑a
ceratur‑o
Nom. Pl.
ceratur‑i
ceratur‑ae
ceratur‑a
Gen. Pl.
ceratur‑orum
ceratur‑arum
ceratur‑orum
Dat. Pl.
ceratur‑is
ceratur‑is
ceratur‑is
Akk. Pl.
ceratur‑os
ceratur‑as
ceratur‑a
Abl. Pl.
ceratur‑is
ceratur‑is
ceratur‑is

Gerundium

Gen.
cera‑ndi
Dat.
cera‑ndo
Akk.
cera‑ndum
Abl.
cera‑ndo