Konjugation zu «retorquēre, retorqueō, retorsī, retortum»

Konjugation zu «retorquēre, retorqueō, retorsī, retortum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
retorque‑o
retorque‑a‑m
retorque‑ba‑m
retorque‑re‑m
retorque‑b‑o
2. Pers. Sg.
retorque‑s
retorque‑a‑s
retorque‑ba‑s
retorque‑re‑s
retorque‑bi‑s
3. Pers. Sg.
retorque‑t
retorque‑a‑t
retorque‑ba‑t
retorque‑re‑t
retorque‑bi‑t
1. Pers. Pl.
retorque‑mus
retorque‑a‑mus
retorque‑ba‑mus
retorque‑re‑mus
retorque‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
retorque‑tis
retorque‑a‑tis
retorque‑ba‑tis
retorque‑re‑tis
retorque‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
retorque‑nt
retorque‑a‑nt
retorque‑ba‑nt
retorque‑re‑nt
retorque‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
retorque‑or
retorque‑a‑r
retorque‑ba‑r
retorque‑re‑r
retorque‑b‑or
2. Pers. Sg.
retorque‑ris
retorque‑a‑ris, retorque‑a‑re
retorque‑ba‑ris, retorque‑ba‑re
retorque‑re‑ris, retorque‑re‑re
retorque‑be‑ris, retorque‑be‑re
3. Pers. Sg.
retorque‑tur
retorque‑a‑tur
retorque‑ba‑tur
retorque‑re‑tur
retorque‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
retorque‑mur
retorque‑a‑mur
retorque‑ba‑mur
retorque‑re‑mur
retorque‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
retorque‑mini
retorque‑a‑mini
retorque‑ba‑mini
retorque‑re‑mini
retorque‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
retorque‑ntur
retorque‑a‑ntur
retorque‑ba‑ntur
retorque‑re‑ntur
retorque‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
retors‑i
retors‑eri‑m
retors‑era‑m
retors‑isse‑m
retors‑ero
2. Pers. Sg.
retors‑isti
retors‑eri‑s
retors‑era‑s
retors‑isse‑s
retors‑eris
3. Pers. Sg.
retors‑it
retors‑eri‑t
retors‑era‑t
retors‑isse‑t
retors‑erit
1. Pers. Pl.
retors‑imus
retors‑eri‑mus
retors‑era‑mus
retors‑isse‑mus
retors‑erimus
2. Pers. Pl.
retors‑istis
retors‑eri‑tis
retors‑era‑tis
retors‑isse‑tis
retors‑eritis
3. Pers. Pl.
retors‑erunt, retors‑ere
retors‑eri‑nt
retors‑era‑nt
retors‑isse‑nt
retors‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
retort‑us sum
retort‑us sim
retort‑us eram
retort‑us essem
retort‑us ero
2. Pers. Sg.
retort‑us es
retort‑us sis
retort‑us eras
retort‑us esses
retort‑us eris
3. Pers. Sg.
retort‑us est
retort‑us sit
retort‑us erat
retort‑us esset
retort‑us erit
1. Pers. Pl.
retort‑i sumus
retort‑i simus
retort‑i eramus
retort‑i essemus
retort‑i erimus
2. Pers. Pl.
retort‑i estis
retort‑i sitis
retort‑i eratis
retort‑i essetis
retort‑i eritis
3. Pers. Pl.
retort‑i sunt
retort‑i sint
retort‑i erant
retort‑i essent
retort‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
retorquens retorquentis
Part. Fut. Akt.
retorturus a um
Part. Perf. Pass.
retortus a um
Gerundium
retorque‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
retorquendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
retorque
retorque‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
retorquere
retorque‑ri, retorque‑rier
Infinitiv Perf.
retors‑isse
retort‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
retortur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
retort‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retorquens
retorquens
retorquens
Gen. Sg.
retorquent‑is
retorquent‑is
retorquent‑is
Dat. Sg.
retorquent‑i
retorquent‑i
retorquent‑i
Akk. Sg.
retorquent‑em
retorquent‑em
retorquens
Abl. Sg.
retorquent‑e
retorquent‑e
retorquent‑e
Nom. Pl.
retorquent‑es
retorquent‑es
retorquent‑ia
Gen. Pl.
retorquent‑ium
retorquent‑ium
retorquent‑ium
Dat. Pl.
retorquent‑ibus
retorquent‑ibus
retorquent‑ibus
Akk. Pl.
retorquent‑es, retorquent‑is
retorquent‑es, retorquent‑is
retorquent‑ia
Abl. Pl.
retorquent‑ibus
retorquent‑ibus
retorquent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retort‑us
retort‑a
retort‑um
Gen. Sg.
retort‑i
retort‑ae
retort‑i
Dat. Sg.
retort‑o
retort‑ae
retort‑o
Akk. Sg.
retort‑um
retort‑am
retort‑um
Abl. Sg.
retort‑o
retort‑a
retort‑o
Nom. Pl.
retort‑i
retort‑ae
retort‑a
Gen. Pl.
retort‑orum
retort‑arum
retort‑orum
Dat. Pl.
retort‑is
retort‑is
retort‑is
Akk. Pl.
retort‑os
retort‑as
retort‑a
Abl. Pl.
retort‑is
retort‑is
retort‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retortur‑us
retortur‑a
retortur‑um
Gen. Sg.
retortur‑i
retortur‑ae
retortur‑i
Dat. Sg.
retortur‑o
retortur‑ae
retortur‑o
Akk. Sg.
retortur‑um
retortur‑am
retortur‑um
Abl. Sg.
retortur‑o
retortur‑a
retortur‑o
Nom. Pl.
retortur‑i
retortur‑ae
retortur‑a
Gen. Pl.
retortur‑orum
retortur‑arum
retortur‑orum
Dat. Pl.
retortur‑is
retortur‑is
retortur‑is
Akk. Pl.
retortur‑os
retortur‑as
retortur‑a
Abl. Pl.
retortur‑is
retortur‑is
retortur‑is

Gerundium

Gen.
retorque‑ndi
Dat.
retorque‑ndo
Akk.
retorque‑ndum
Abl.
retorque‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retorquend‑us
retorquend‑a
retorquend‑um
Gen. Sg.
retorquend‑i
retorquend‑ae
retorquend‑i
Dat. Sg.
retorquend‑o
retorquend‑ae
retorquend‑o
Akk. Sg.
retorquend‑um
retorquend‑am
retorquend‑um
Abl. Sg.
retorquend‑o
retorquend‑a
retorquend‑o
Nom. Pl.
retorquend‑i
retorquend‑ae
retorquend‑a
Gen. Pl.
retorquend‑orum
retorquend‑arum
retorquend‑orum
Dat. Pl.
retorquend‑is
retorquend‑is
retorquend‑is
Akk. Pl.
retorquend‑os
retorquend‑as
retorquend‑a
Abl. Pl.
retorquend‑is
retorquend‑is
retorquend‑is