Konjugation zu «perlābī, perlābor, perlāpsus sum»

Konjugation zu «perlābī, perlābor, perlāpsus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
perlab‑or
perlab‑a‑r
perlab‑eba‑r
perlabe‑re‑r
perlab‑a‑r
2. Pers. Sg.
perlabe‑ris, perlabe‑re
perlab‑a‑ris, perlab‑a‑re
perlab‑eba‑ris, perlab‑eba‑re
perlabe‑re‑ris, perlabe‑re‑re
perlab‑e‑ris, perlab‑e‑re
3. Pers. Sg.
perlab‑i‑tur
perlab‑a‑tur
perlab‑eba‑tur
perlabe‑re‑tur
perlab‑e‑tur
1. Pers. Pl.
perlab‑i‑mur
perlab‑a‑mur
perlab‑eba‑mur
perlabe‑re‑mur
perlab‑e‑mur
2. Pers. Pl.
perlab‑i‑mini
perlab‑a‑mini
perlab‑eba‑mini
perlabe‑re‑mini
perlab‑e‑mini
3. Pers. Pl.
perlab‑u‑ntur
perlab‑a‑ntur
perlab‑eba‑ntur
perlabe‑re‑ntur
perlab‑e‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
perlaps‑us sum
perlaps‑us sim
perlaps‑us eram
perlaps‑us essem
perlaps‑us ero
2. Pers. Sg.
perlaps‑us es
perlaps‑us sis
perlaps‑us eras
perlaps‑us esses
perlaps‑us eris
3. Pers. Sg.
perlaps‑us est
perlaps‑us sit
perlaps‑us erat
perlaps‑us esset
perlaps‑us erit
1. Pers. Pl.
perlaps‑i sumus
perlaps‑i simus
perlaps‑i eramus
perlaps‑i essemus
perlaps‑i erimus
2. Pers. Pl.
perlaps‑i estis
perlaps‑i sitis
perlaps‑i eratis
perlaps‑i essetis
perlaps‑i eritis
3. Pers. Pl.
perlaps‑i sunt
perlaps‑i sint
perlaps‑i erant
perlaps‑i essent
perlaps‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
perlabens perlabentis
Part. Fut.
perlapsurus a um
Part. Perf.
perlapsus a um
Gerundium
perlabe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
perlabendus a um, perlabundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
perlabe‑re
perlabi‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
perlabi, perlabier
Infinitiv Perf.
perlaps‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
perlapsur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perlabens
perlabens
perlabens
Gen. Sg.
perlabent‑is
perlabent‑is
perlabent‑is
Dat. Sg.
perlabent‑i
perlabent‑i
perlabent‑i
Akk. Sg.
perlabent‑em
perlabent‑em
perlabens
Abl. Sg.
perlabent‑e
perlabent‑e
perlabent‑e
Nom. Pl.
perlabent‑es
perlabent‑es
perlabent‑ia
Gen. Pl.
perlabent‑ium
perlabent‑ium
perlabent‑ium
Dat. Pl.
perlabent‑ibus
perlabent‑ibus
perlabent‑ibus
Akk. Pl.
perlabent‑es, perlabent‑is
perlabent‑es, perlabent‑is
perlabent‑ia
Abl. Pl.
perlabent‑ibus
perlabent‑ibus
perlabent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perlaps‑us
perlaps‑a
perlaps‑um
Gen. Sg.
perlaps‑i
perlaps‑ae
perlaps‑i
Dat. Sg.
perlaps‑o
perlaps‑ae
perlaps‑o
Akk. Sg.
perlaps‑um
perlaps‑am
perlaps‑um
Abl. Sg.
perlaps‑o
perlaps‑a
perlaps‑o
Nom. Pl.
perlaps‑i
perlaps‑ae
perlaps‑a
Gen. Pl.
perlaps‑orum
perlaps‑arum
perlaps‑orum
Dat. Pl.
perlaps‑is
perlaps‑is
perlaps‑is
Akk. Pl.
perlaps‑os
perlaps‑as
perlaps‑a
Abl. Pl.
perlaps‑is
perlaps‑is
perlaps‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perlapsur‑us
perlapsur‑a
perlapsur‑um
Gen. Sg.
perlapsur‑i
perlapsur‑ae
perlapsur‑i
Dat. Sg.
perlapsur‑o
perlapsur‑ae
perlapsur‑o
Akk. Sg.
perlapsur‑um
perlapsur‑am
perlapsur‑um
Abl. Sg.
perlapsur‑o
perlapsur‑a
perlapsur‑o
Nom. Pl.
perlapsur‑i
perlapsur‑ae
perlapsur‑a
Gen. Pl.
perlapsur‑orum
perlapsur‑arum
perlapsur‑orum
Dat. Pl.
perlapsur‑is
perlapsur‑is
perlapsur‑is
Akk. Pl.
perlapsur‑os
perlapsur‑as
perlapsur‑a
Abl. Pl.
perlapsur‑is
perlapsur‑is
perlapsur‑is

Gerundium

Gen.
perlabe‑ndi
Dat.
perlabe‑ndo
Akk.
perlabe‑ndum
Abl.
perlabe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perlabend‑us, perlabund‑us
perlabend‑a, perlabund‑a
perlabend‑um, perlabund‑um
Gen. Sg.
perlabend‑i, perlabund‑i
perlabend‑ae, perlabund‑ae
perlabend‑i, perlabund‑i
Dat. Sg.
perlabend‑o, perlabund‑o
perlabend‑ae, perlabund‑ae
perlabend‑o, perlabund‑o
Akk. Sg.
perlabend‑um, perlabund‑um
perlabend‑am, perlabund‑am
perlabend‑um, perlabund‑um
Abl. Sg.
perlabend‑o, perlabund‑o
perlabend‑a, perlabund‑a
perlabend‑o, perlabund‑o
Nom. Pl.
perlabend‑i, perlabund‑i
perlabend‑ae, perlabund‑ae
perlabend‑a, perlabund‑a
Gen. Pl.
perlabend‑orum, perlabund‑orum
perlabend‑arum, perlabund‑arum
perlabend‑orum, perlabund‑orum
Dat. Pl.
perlabend‑is, perlabund‑is
perlabend‑is, perlabund‑is
perlabend‑is, perlabund‑is
Akk. Pl.
perlabend‑os, perlabund‑os
perlabend‑as, perlabund‑as
perlabend‑a, perlabund‑a
Abl. Pl.
perlabend‑is, perlabund‑is
perlabend‑is, perlabund‑is
perlabend‑is, perlabund‑is