Konjugation zu «sarcīre, sarciō, sarsī, sartum»

Konjugation zu «sarcīre, sarciō, sarsī, sartum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sarci‑o
sarci‑a‑m
sarci‑eba‑m
sarci‑re‑m
sarci‑a‑m
2. Pers. Sg.
sarci‑s
sarci‑a‑s
sarci‑eba‑s
sarci‑re‑s
sarci‑e‑s
3. Pers. Sg.
sarci‑t
sarci‑a‑t
sarci‑eba‑t
sarci‑re‑t
sarci‑e‑t
1. Pers. Pl.
sarci‑mus
sarci‑a‑mus
sarci‑eba‑mus
sarci‑re‑mus
sarci‑e‑mus
2. Pers. Pl.
sarci‑tis
sarci‑a‑tis
sarci‑eba‑tis
sarci‑re‑tis
sarci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
sarci‑u‑nt
sarci‑a‑nt
sarci‑eba‑nt
sarci‑re‑nt
sarci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sarci‑or
sarci‑a‑r
sarci‑eba‑r
sarci‑re‑r
sarci‑a‑r
2. Pers. Sg.
sarci‑ris
sarci‑a‑ris, sarci‑a‑re
sarci‑eba‑ris, sarci‑eba‑re
sarci‑re‑ris, sarci‑re‑re
sarci‑e‑ris, sarci‑e‑re
3. Pers. Sg.
sarci‑tur
sarci‑a‑tur
sarci‑eba‑tur
sarci‑re‑tur
sarci‑e‑tur
1. Pers. Pl.
sarci‑mur
sarci‑a‑mur
sarci‑eba‑mur
sarci‑re‑mur
sarci‑e‑mur
2. Pers. Pl.
sarci‑mini
sarci‑a‑mini
sarci‑eba‑mini
sarci‑re‑mini
sarci‑e‑mini
3. Pers. Pl.
sarci‑u‑ntur
sarci‑a‑ntur
sarci‑eba‑ntur
sarci‑re‑ntur
sarci‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sars‑i
sars‑eri‑m
sars‑era‑m
sars‑isse‑m
sars‑ero
2. Pers. Sg.
sars‑isti
sars‑eri‑s
sars‑era‑s
sars‑isse‑s
sars‑eris
3. Pers. Sg.
sars‑it
sars‑eri‑t
sars‑era‑t
sars‑isse‑t
sars‑erit
1. Pers. Pl.
sars‑imus
sars‑eri‑mus
sars‑era‑mus
sars‑isse‑mus
sars‑erimus
2. Pers. Pl.
sars‑istis
sars‑eri‑tis
sars‑era‑tis
sars‑isse‑tis
sars‑eritis
3. Pers. Pl.
sars‑erunt, sars‑ere
sars‑eri‑nt
sars‑era‑nt
sars‑isse‑nt
sars‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sart‑us sum
sart‑us sim
sart‑us eram
sart‑us essem
sart‑us ero
2. Pers. Sg.
sart‑us es
sart‑us sis
sart‑us eras
sart‑us esses
sart‑us eris
3. Pers. Sg.
sart‑us est
sart‑us sit
sart‑us erat
sart‑us esset
sart‑us erit
1. Pers. Pl.
sart‑i sumus
sart‑i simus
sart‑i eramus
sart‑i essemus
sart‑i erimus
2. Pers. Pl.
sart‑i estis
sart‑i sitis
sart‑i eratis
sart‑i essetis
sart‑i eritis
3. Pers. Pl.
sart‑i sunt
sart‑i sint
sart‑i erant
sart‑i essent
sart‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
sarciens sarcientis
Part. Fut. Akt.
sarturus a um
Part. Perf. Pass.
sartus a um
Gerundium
sarci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
sarciendus a um, sarciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
sarci
sarci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
sarci‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
sarcire
sarci‑ri, sarci‑rier
Infinitiv Perf.
sars‑isse
sart‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
sartur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
sart‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sarci‑ens
sarci‑ens
sarci‑ens
Gen. Sg.
sarci‑ent‑is
sarci‑ent‑is
sarci‑ent‑is
Dat. Sg.
sarci‑ent‑i
sarci‑ent‑i
sarci‑ent‑i
Akk. Sg.
sarci‑ent‑em
sarci‑ent‑em
sarci‑ens
Abl. Sg.
sarci‑ent‑e
sarci‑ent‑e
sarci‑ent‑e
Nom. Pl.
sarci‑ent‑es
sarci‑ent‑es
sarci‑ent‑ia
Gen. Pl.
sarci‑ent‑ium
sarci‑ent‑ium
sarci‑ent‑ium
Dat. Pl.
sarci‑ent‑ibus
sarci‑ent‑ibus
sarci‑ent‑ibus
Akk. Pl.
sarci‑ent‑es, sarci‑ent‑is
sarci‑ent‑es, sarci‑ent‑is
sarci‑ent‑ia
Abl. Pl.
sarci‑ent‑ibus
sarci‑ent‑ibus
sarci‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sart‑us
sart‑a
sart‑um
Gen. Sg.
sart‑i
sart‑ae
sart‑i
Dat. Sg.
sart‑o
sart‑ae
sart‑o
Akk. Sg.
sart‑um
sart‑am
sart‑um
Abl. Sg.
sart‑o
sart‑a
sart‑o
Nom. Pl.
sart‑i
sart‑ae
sart‑a
Gen. Pl.
sart‑orum
sart‑arum
sart‑orum
Dat. Pl.
sart‑is
sart‑is
sart‑is
Akk. Pl.
sart‑os
sart‑as
sart‑a
Abl. Pl.
sart‑is
sart‑is
sart‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sartur‑us
sartur‑a
sartur‑um
Gen. Sg.
sartur‑i
sartur‑ae
sartur‑i
Dat. Sg.
sartur‑o
sartur‑ae
sartur‑o
Akk. Sg.
sartur‑um
sartur‑am
sartur‑um
Abl. Sg.
sartur‑o
sartur‑a
sartur‑o
Nom. Pl.
sartur‑i
sartur‑ae
sartur‑a
Gen. Pl.
sartur‑orum
sartur‑arum
sartur‑orum
Dat. Pl.
sartur‑is
sartur‑is
sartur‑is
Akk. Pl.
sartur‑os
sartur‑as
sartur‑a
Abl. Pl.
sartur‑is
sartur‑is
sartur‑is

Gerundium

Gen.
sarci‑e‑ndi
Dat.
sarci‑e‑ndo
Akk.
sarci‑e‑ndum
Abl.
sarci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sarci‑end‑us, sarciund‑us
sarci‑end‑a, sarciund‑a
sarci‑end‑um, sarciund‑um
Gen. Sg.
sarci‑end‑i, sarciund‑i
sarci‑end‑ae, sarciund‑ae
sarci‑end‑i, sarciund‑i
Dat. Sg.
sarci‑end‑o, sarciund‑o
sarci‑end‑ae, sarciund‑ae
sarci‑end‑o, sarciund‑o
Akk. Sg.
sarci‑end‑um, sarciund‑um
sarci‑end‑am, sarciund‑am
sarci‑end‑um, sarciund‑um
Abl. Sg.
sarci‑end‑o, sarciund‑o
sarci‑end‑a, sarciund‑a
sarci‑end‑o, sarciund‑o
Nom. Pl.
sarci‑end‑i, sarciund‑i
sarci‑end‑ae, sarciund‑ae
sarci‑end‑a, sarciund‑a
Gen. Pl.
sarci‑end‑orum, sarciund‑orum
sarci‑end‑arum, sarciund‑arum
sarci‑end‑orum, sarciund‑orum
Dat. Pl.
sarci‑end‑is, sarciund‑is
sarci‑end‑is, sarciund‑is
sarci‑end‑is, sarciund‑is
Akk. Pl.
sarci‑end‑os, sarciund‑os
sarci‑end‑as, sarciund‑as
sarci‑end‑a, sarciund‑a
Abl. Pl.
sarci‑end‑is, sarciund‑is
sarci‑end‑is, sarciund‑is
sarci‑end‑is, sarciund‑is