Deklination zu «quaestus -ūs, m»

Deklination zu «quaestus -ūs, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
quaest‑us
der Erwerb
ein Erwerb
Gen. Sg.
quaest‑us, quaesti, quaestuis
des Erwerbs
eines Erwerbs
Dat. Sg.
quaest‑ui, quaestu
dem Erwerb
einem Erwerb
Akk. Sg.
quaest‑um
den Erwerb
einen Erwerb
Abl. Sg.
de quaest‑u
von dem Erwerb
von einem Erwerb
Nom. Pl.
quaest‑us
die Erwerbe
Erwerbe
Gen. Pl.
quaest‑uum
der Erwerbe
Erwerbe
Dat. Pl.
quaest‑ibus
den Erwerben
Erwerben
Akk. Pl.
quaest‑us
die Erwerbe
Erwerbe
Abl. Pl.
de quaest‑ibus
von den Erwerben
von Erwerben