Deklination zu «vegetātiō vegetātiōnis, f»

Deklination zu «vegetātiō vegetātiōnis, f»

Deklination

Nom. Sg.
vegetatio
Gen. Sg.
vegetation‑is
Dat. Sg.
vegetation‑i
Akk. Sg.
vegetation‑em
Abl. Sg.
vegetation‑e
Nom. Pl.
vegetation‑es
Gen. Pl.
vegetation‑um
Dat. Pl.
vegetation‑ibus
Akk. Pl.
vegetation‑es
Abl. Pl.
vegetation‑ibus