Konjugation zu «arripere, arripiō, arripuī, arreptum»

Konjugation zu «arripere, arripiō, arripuī, arreptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
arripi‑o
arripi‑a‑m
arripi‑eba‑m
arripe‑re‑m
arripi‑a‑m
2. Pers. Sg.
arripi‑s
arripi‑a‑s
arripi‑eba‑s
arripe‑re‑s
arripi‑e‑s
3. Pers. Sg.
arripi‑t
arripi‑a‑t
arripi‑eba‑t
arripe‑re‑t
arripi‑e‑t
1. Pers. Pl.
arripi‑mus
arripi‑a‑mus
arripi‑eba‑mus
arripe‑re‑mus
arripi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
arripi‑tis
arripi‑a‑tis
arripi‑eba‑tis
arripe‑re‑tis
arripi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
arripi‑u‑nt
arripi‑a‑nt
arripi‑eba‑nt
arripe‑re‑nt
arripi‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
arripi‑or
arripi‑a‑r
arripi‑eba‑r
arripe‑re‑r
arripi‑a‑r
2. Pers. Sg.
arripe‑ris
arripi‑a‑ris, arripi‑a‑re
arripi‑eba‑ris, arripi‑eba‑re
arripe‑re‑ris, arripe‑re‑re
arripi‑e‑ris, arripi‑e‑re
3. Pers. Sg.
arripi‑tur
arripi‑a‑tur
arripi‑eba‑tur
arripe‑re‑tur
arripi‑e‑tur
1. Pers. Pl.
arripi‑mur
arripi‑a‑mur
arripi‑eba‑mur
arripe‑re‑mur
arripi‑e‑mur
2. Pers. Pl.
arripi‑mini
arripi‑a‑mini
arripi‑eba‑mini
arripe‑re‑mini
arripi‑e‑mini
3. Pers. Pl.
arripi‑u‑ntur
arripi‑a‑ntur
arripi‑eba‑ntur
arripe‑re‑ntur
arripi‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
arripu‑i
arripu‑eri‑m
arripu‑era‑m
arripu‑isse‑m
arripu‑ero
2. Pers. Sg.
arripu‑isti
arripu‑eri‑s
arripu‑era‑s
arripu‑isse‑s
arripu‑eris
3. Pers. Sg.
arripu‑it
arripu‑eri‑t
arripu‑era‑t
arripu‑isse‑t
arripu‑erit
1. Pers. Pl.
arripu‑imus
arripu‑eri‑mus
arripu‑era‑mus
arripu‑isse‑mus
arripu‑erimus
2. Pers. Pl.
arripu‑istis
arripu‑eri‑tis
arripu‑era‑tis
arripu‑isse‑tis
arripu‑eritis
3. Pers. Pl.
arripu‑erunt, arripu‑ere
arripu‑eri‑nt
arripu‑era‑nt
arripu‑isse‑nt
arripu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
arrept‑us sum
arrept‑us sim
arrept‑us eram
arrept‑us essem
arrept‑us ero
2. Pers. Sg.
arrept‑us es
arrept‑us sis
arrept‑us eras
arrept‑us esses
arrept‑us eris
3. Pers. Sg.
arrept‑us est
arrept‑us sit
arrept‑us erat
arrept‑us esset
arrept‑us erit
1. Pers. Pl.
arrept‑i sumus
arrept‑i simus
arrept‑i eramus
arrept‑i essemus
arrept‑i erimus
2. Pers. Pl.
arrept‑i estis
arrept‑i sitis
arrept‑i eratis
arrept‑i essetis
arrept‑i eritis
3. Pers. Pl.
arrept‑i sunt
arrept‑i sint
arrept‑i erant
arrept‑i essent
arrept‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
arripiens arripientis
Part. Fut. Akt.
arrepturus a um
Part. Perf. Pass.
arreptus a um
Gerundium
arripi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
arripiendus a um, arripiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
arripe
arripi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
arripere
arrip‑i, arrip‑ier
Infinitiv Perf.
arripu‑isse
arrept‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
arreptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
arrept‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arrip‑i‑ens
arrip‑i‑ens
arrip‑i‑ens
Gen. Sg.
arrip‑i‑ent‑is
arrip‑i‑ent‑is
arrip‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
arrip‑i‑ent‑i
arrip‑i‑ent‑i
arrip‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
arrip‑i‑ent‑em
arrip‑i‑ent‑em
arrip‑i‑ens
Abl. Sg.
arrip‑i‑ent‑e
arrip‑i‑ent‑e
arrip‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
arrip‑i‑ent‑es
arrip‑i‑ent‑es
arrip‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
arrip‑i‑ent‑ium
arrip‑i‑ent‑ium
arrip‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
arrip‑i‑ent‑ibus
arrip‑i‑ent‑ibus
arrip‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
arrip‑i‑ent‑es, arrip‑i‑ent‑is
arrip‑i‑ent‑es, arrip‑i‑ent‑is
arrip‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
arrip‑i‑ent‑ibus
arrip‑i‑ent‑ibus
arrip‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arrept‑us
arrept‑a
arrept‑um
Gen. Sg.
arrept‑i
arrept‑ae
arrept‑i
Dat. Sg.
arrept‑o
arrept‑ae
arrept‑o
Akk. Sg.
arrept‑um
arrept‑am
arrept‑um
Abl. Sg.
arrept‑o
arrept‑a
arrept‑o
Nom. Pl.
arrept‑i
arrept‑ae
arrept‑a
Gen. Pl.
arrept‑orum
arrept‑arum
arrept‑orum
Dat. Pl.
arrept‑is
arrept‑is
arrept‑is
Akk. Pl.
arrept‑os
arrept‑as
arrept‑a
Abl. Pl.
arrept‑is
arrept‑is
arrept‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arreptur‑us
arreptur‑a
arreptur‑um
Gen. Sg.
arreptur‑i
arreptur‑ae
arreptur‑i
Dat. Sg.
arreptur‑o
arreptur‑ae
arreptur‑o
Akk. Sg.
arreptur‑um
arreptur‑am
arreptur‑um
Abl. Sg.
arreptur‑o
arreptur‑a
arreptur‑o
Nom. Pl.
arreptur‑i
arreptur‑ae
arreptur‑a
Gen. Pl.
arreptur‑orum
arreptur‑arum
arreptur‑orum
Dat. Pl.
arreptur‑is
arreptur‑is
arreptur‑is
Akk. Pl.
arreptur‑os
arreptur‑as
arreptur‑a
Abl. Pl.
arreptur‑is
arreptur‑is
arreptur‑is

Gerundium

Gen.
arripi‑e‑ndi
Dat.
arripi‑e‑ndo
Akk.
arripi‑e‑ndum
Abl.
arripi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arripi‑end‑us, arripiund‑us
arripi‑end‑a, arripiund‑a
arripi‑end‑um, arripiund‑um
Gen. Sg.
arripi‑end‑i, arripiund‑i
arripi‑end‑ae, arripiund‑ae
arripi‑end‑i, arripiund‑i
Dat. Sg.
arripi‑end‑o, arripiund‑o
arripi‑end‑ae, arripiund‑ae
arripi‑end‑o, arripiund‑o
Akk. Sg.
arripi‑end‑um, arripiund‑um
arripi‑end‑am, arripiund‑am
arripi‑end‑um, arripiund‑um
Abl. Sg.
arripi‑end‑o, arripiund‑o
arripi‑end‑a, arripiund‑a
arripi‑end‑o, arripiund‑o
Nom. Pl.
arripi‑end‑i, arripiund‑i
arripi‑end‑ae, arripiund‑ae
arripi‑end‑a, arripiund‑a
Gen. Pl.
arripi‑end‑orum, arripiund‑orum
arripi‑end‑arum, arripiund‑arum
arripi‑end‑orum, arripiund‑orum
Dat. Pl.
arripi‑end‑is, arripiund‑is
arripi‑end‑is, arripiund‑is
arripi‑end‑is, arripiund‑is
Akk. Pl.
arripi‑end‑os, arripiund‑os
arripi‑end‑as, arripiund‑as
arripi‑end‑a, arripiund‑a
Abl. Pl.
arripi‑end‑is, arripiund‑is
arripi‑end‑is, arripiund‑is
arripi‑end‑is, arripiund‑is