Konjugation zu «āvehere, āvehō, āvēxī, avectum»

Konjugation zu «āvehere, āvehō, āvēxī, avectum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
aveh‑o
aveh‑a‑m
aveh‑eba‑m
avehe‑re‑m
aveh‑a‑m
2. Pers. Sg.
aveh‑i‑s
aveh‑a‑s
aveh‑eba‑s
avehe‑re‑s
aveh‑e‑s
3. Pers. Sg.
aveh‑i‑t
aveh‑a‑t
aveh‑eba‑t
avehe‑re‑t
aveh‑e‑t
1. Pers. Pl.
aveh‑i‑mus
aveh‑a‑mus
aveh‑eba‑mus
avehe‑re‑mus
aveh‑e‑mus
2. Pers. Pl.
aveh‑i‑tis
aveh‑a‑tis
aveh‑eba‑tis
avehe‑re‑tis
aveh‑e‑tis
3. Pers. Pl.
aveh‑u‑nt
aveh‑a‑nt
aveh‑eba‑nt
avehe‑re‑nt
aveh‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
aveh‑or
aveh‑a‑r
aveh‑eba‑r
avehe‑re‑r
aveh‑a‑r
2. Pers. Sg.
aveh‑e‑ris
aveh‑a‑ris, aveh‑a‑re
aveh‑eba‑ris, aveh‑eba‑re
avehe‑re‑ris, avehe‑re‑re
aveh‑e‑ris, aveh‑e‑re
3. Pers. Sg.
aveh‑i‑tur
aveh‑a‑tur
aveh‑eba‑tur
avehe‑re‑tur
aveh‑e‑tur
1. Pers. Pl.
aveh‑i‑mur
aveh‑a‑mur
aveh‑eba‑mur
avehe‑re‑mur
aveh‑e‑mur
2. Pers. Pl.
aveh‑i‑mini
aveh‑a‑mini
aveh‑eba‑mini
avehe‑re‑mini
aveh‑e‑mini
3. Pers. Pl.
aveh‑u‑ntur
aveh‑a‑ntur
aveh‑eba‑ntur
avehe‑re‑ntur
aveh‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
avex‑i
avex‑eri‑m
avex‑era‑m
avex‑isse‑m
avex‑ero
2. Pers. Sg.
avex‑isti
avex‑eri‑s
avex‑era‑s
avex‑isse‑s
avex‑eris
3. Pers. Sg.
avex‑it
avex‑eri‑t
avex‑era‑t
avex‑isse‑t
avex‑erit
1. Pers. Pl.
avex‑imus
avex‑eri‑mus
avex‑era‑mus
avex‑isse‑mus
avex‑erimus
2. Pers. Pl.
avex‑istis
avex‑eri‑tis
avex‑era‑tis
avex‑isse‑tis
avex‑eritis
3. Pers. Pl.
avex‑erunt, avex‑ere
avex‑eri‑nt
avex‑era‑nt
avex‑isse‑nt
avex‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
avect‑us sum
avect‑us sim
avect‑us eram
avect‑us essem
avect‑us ero
2. Pers. Sg.
avect‑us es
avect‑us sis
avect‑us eras
avect‑us esses
avect‑us eris
3. Pers. Sg.
avect‑us est
avect‑us sit
avect‑us erat
avect‑us esset
avect‑us erit
1. Pers. Pl.
avect‑i sumus
avect‑i simus
avect‑i eramus
avect‑i essemus
avect‑i erimus
2. Pers. Pl.
avect‑i estis
avect‑i sitis
avect‑i eratis
avect‑i essetis
avect‑i eritis
3. Pers. Pl.
avect‑i sunt
avect‑i sint
avect‑i erant
avect‑i essent
avect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
avehens avehentis
Part. Fut. Akt.
avecturus a um
Part. Perf. Pass.
avectus a um
Gerundium
avehe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
avehendus a um, avehundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
avehe
aveh‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
avehere
aveh‑i, aveh‑ier
Infinitiv Perf.
avex‑isse
avect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
avectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
avect‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
avehens
avehens
avehens
Gen. Sg.
avehent‑is
avehent‑is
avehent‑is
Dat. Sg.
avehent‑i
avehent‑i
avehent‑i
Akk. Sg.
avehent‑em
avehent‑em
avehens
Abl. Sg.
avehent‑e
avehent‑e
avehent‑e
Nom. Pl.
avehent‑es
avehent‑es
avehent‑ia
Gen. Pl.
avehent‑ium
avehent‑ium
avehent‑ium
Dat. Pl.
avehent‑ibus
avehent‑ibus
avehent‑ibus
Akk. Pl.
avehent‑es, avehent‑is
avehent‑es, avehent‑is
avehent‑ia
Abl. Pl.
avehent‑ibus
avehent‑ibus
avehent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
avect‑us
avect‑a
avect‑um
Gen. Sg.
avect‑i
avect‑ae
avect‑i
Dat. Sg.
avect‑o
avect‑ae
avect‑o
Akk. Sg.
avect‑um
avect‑am
avect‑um
Abl. Sg.
avect‑o
avect‑a
avect‑o
Nom. Pl.
avect‑i
avect‑ae
avect‑a
Gen. Pl.
avect‑orum
avect‑arum
avect‑orum
Dat. Pl.
avect‑is
avect‑is
avect‑is
Akk. Pl.
avect‑os
avect‑as
avect‑a
Abl. Pl.
avect‑is
avect‑is
avect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
avectur‑us
avectur‑a
avectur‑um
Gen. Sg.
avectur‑i
avectur‑ae
avectur‑i
Dat. Sg.
avectur‑o
avectur‑ae
avectur‑o
Akk. Sg.
avectur‑um
avectur‑am
avectur‑um
Abl. Sg.
avectur‑o
avectur‑a
avectur‑o
Nom. Pl.
avectur‑i
avectur‑ae
avectur‑a
Gen. Pl.
avectur‑orum
avectur‑arum
avectur‑orum
Dat. Pl.
avectur‑is
avectur‑is
avectur‑is
Akk. Pl.
avectur‑os
avectur‑as
avectur‑a
Abl. Pl.
avectur‑is
avectur‑is
avectur‑is

Gerundium

Gen.
avehe‑ndi
Dat.
avehe‑ndo
Akk.
avehe‑ndum
Abl.
avehe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
avehend‑us, avehund‑us
avehend‑a, avehund‑a
avehend‑um, avehund‑um
Gen. Sg.
avehend‑i, avehund‑i
avehend‑ae, avehund‑ae
avehend‑i, avehund‑i
Dat. Sg.
avehend‑o, avehund‑o
avehend‑ae, avehund‑ae
avehend‑o, avehund‑o
Akk. Sg.
avehend‑um, avehund‑um
avehend‑am, avehund‑am
avehend‑um, avehund‑um
Abl. Sg.
avehend‑o, avehund‑o
avehend‑a, avehund‑a
avehend‑o, avehund‑o
Nom. Pl.
avehend‑i, avehund‑i
avehend‑ae, avehund‑ae
avehend‑a, avehund‑a
Gen. Pl.
avehend‑orum, avehund‑orum
avehend‑arum, avehund‑arum
avehend‑orum, avehund‑orum
Dat. Pl.
avehend‑is, avehund‑is
avehend‑is, avehund‑is
avehend‑is, avehund‑is
Akk. Pl.
avehend‑os, avehund‑os
avehend‑as, avehund‑as
avehend‑a, avehund‑a
Abl. Pl.
avehend‑is, avehund‑is
avehend‑is, avehund‑is
avehend‑is, avehund‑is