Konjugation zu «prōdesse, prōsum, prōfuī, prōfutūrus»

Konjugation zu «prōdesse, prōsum, prōfuī, prōfutūrus»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
prodsum
prodsim
proderam
prodessem
prodero
2. Pers. Sg.
prodes
prodsis
proderas
prodesses
proderis
3. Pers. Sg.
prodest
prodsit
proderat
prodesset
proderit
1. Pers. Pl.
prodsumus
prodsimus
proderamus
prodessemus
proderimus
2. Pers. Pl.
prodestis
prodsitis
proderatis
prodessetis
proderitis
3. Pers. Pl.
prodsunt
prodsint
proderant
prodessent
proderunt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
profu‑i
profu‑eri‑m
profu‑era‑m
profu‑isse‑m
profu‑ero
2. Pers. Sg.
profu‑isti
profu‑eri‑s
profu‑era‑s
profu‑isse‑s
profu‑eris
3. Pers. Sg.
profu‑it
profu‑eri‑t
profu‑era‑t
profu‑isse‑t
profu‑erit
1. Pers. Pl.
profu‑imus
profu‑eri‑mus
profu‑era‑mus
profu‑isse‑mus
profu‑erimus
2. Pers. Pl.
profu‑istis
profu‑eri‑tis
profu‑era‑tis
profu‑isse‑tis
profu‑eritis
3. Pers. Pl.
profu‑erunt, profu‑ere
profu‑eri‑nt
profu‑era‑nt
profu‑isse‑nt
profu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
Part. Fut. Akt.
profuturus a um
Part. Perf. Pass.
Gerundium
Gerundivum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
prodes
prodeste
Imperativ II, 2. Pers.
prodesto
Imperativ II, 3. Pers.
prodesto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
prodesse
Infinitiv Perf.
profu‑isse
Infinitiv Fut.
profuturum am um os as a + esse

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
profutur‑us
profutur‑a
profutur‑um
Gen. Sg.
profutur‑i
profutur‑ae
profutur‑i
Dat. Sg.
profutur‑o
profutur‑ae
profutur‑o
Akk. Sg.
profutur‑um
profutur‑am
profutur‑um
Abl. Sg.
profutur‑o
profutur‑a
profutur‑o
Nom. Pl.
profutur‑i
profutur‑ae
profutur‑a
Gen. Pl.
profutur‑orum
profutur‑arum
profutur‑orum
Dat. Pl.
profutur‑is
profutur‑is
profutur‑is
Akk. Pl.
profutur‑os
profutur‑as
profutur‑a
Abl. Pl.
profutur‑is
profutur‑is
profutur‑is