Konjugation zu «liquāre, liquō, liquāvī, liquātum»

Konjugation zu «liquāre, liquō, liquāvī, liquātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
liqu‑o
liqu‑e‑m
liqua‑ba‑m
liqua‑re‑m
liqua‑b‑o
2. Pers. Sg.
liqua‑s
liqu‑e‑s
liqua‑ba‑s
liqua‑re‑s
liqua‑bi‑s
3. Pers. Sg.
liqua‑t
liqu‑e‑t
liqua‑ba‑t
liqua‑re‑t
liqua‑bi‑t
1. Pers. Pl.
liqua‑mus
liqu‑e‑mus
liqua‑ba‑mus
liqua‑re‑mus
liqua‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
liqua‑tis
liqu‑e‑tis
liqua‑ba‑tis
liqua‑re‑tis
liqua‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
liqua‑nt
liqu‑e‑nt
liqua‑ba‑nt
liqua‑re‑nt
liqua‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
liqu‑or
liqu‑e‑r
liqua‑ba‑r
liqua‑re‑r
liqua‑b‑or
2. Pers. Sg.
liqua‑ris
liqu‑e‑ris, liqu‑e‑re
liqua‑ba‑ris, liqua‑ba‑re
liqua‑re‑ris, liqua‑re‑re
liqua‑be‑ris, liqua‑be‑re
3. Pers. Sg.
liqua‑tur
liqu‑e‑tur
liqua‑ba‑tur
liqua‑re‑tur
liqua‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
liqua‑mur
liqu‑e‑mur
liqua‑ba‑mur
liqua‑re‑mur
liqua‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
liqua‑mini
liqu‑e‑mini
liqua‑ba‑mini
liqua‑re‑mini
liqua‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
liqua‑ntur
liqu‑e‑ntur
liqua‑ba‑ntur
liqua‑re‑ntur
liqua‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
liquav‑i
liquav‑eri‑m
liquav‑era‑m
liquav‑isse‑m
liquav‑ero
2. Pers. Sg.
liquav‑isti
liquav‑eri‑s
liquav‑era‑s
liquav‑isse‑s
liquav‑eris
3. Pers. Sg.
liquav‑it
liquav‑eri‑t
liquav‑era‑t
liquav‑isse‑t
liquav‑erit
1. Pers. Pl.
liquav‑imus
liquav‑eri‑mus
liquav‑era‑mus
liquav‑isse‑mus
liquav‑erimus
2. Pers. Pl.
liquav‑istis
liquav‑eri‑tis
liquav‑era‑tis
liquav‑isse‑tis
liquav‑eritis
3. Pers. Pl.
liquav‑erunt, liquav‑ere
liquav‑eri‑nt
liquav‑era‑nt
liquav‑isse‑nt
liquav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
liquat‑us sum
liquat‑us sim
liquat‑us eram
liquat‑us essem
liquat‑us ero
2. Pers. Sg.
liquat‑us es
liquat‑us sis
liquat‑us eras
liquat‑us esses
liquat‑us eris
3. Pers. Sg.
liquat‑us est
liquat‑us sit
liquat‑us erat
liquat‑us esset
liquat‑us erit
1. Pers. Pl.
liquat‑i sumus
liquat‑i simus
liquat‑i eramus
liquat‑i essemus
liquat‑i erimus
2. Pers. Pl.
liquat‑i estis
liquat‑i sitis
liquat‑i eratis
liquat‑i essetis
liquat‑i eritis
3. Pers. Pl.
liquat‑i sunt
liquat‑i sint
liquat‑i erant
liquat‑i essent
liquat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
liquans liquantis
Part. Fut. Akt.
liquaturus a um
Part. Perf. Pass.
liquatus a um
Gerundium
liqua‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
liquandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
liqua
liqua‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
liquare
liqua‑ri, liqua‑rier
Infinitiv Perf.
liquav‑isse
liquat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
liquatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
liquat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
liquans
liquans
liquans
Gen. Sg.
liquant‑is
liquant‑is
liquant‑is
Dat. Sg.
liquant‑i
liquant‑i
liquant‑i
Akk. Sg.
liquant‑em
liquant‑em
liquans
Abl. Sg.
liquant‑e
liquant‑e
liquant‑e
Nom. Pl.
liquant‑es
liquant‑es
liquant‑ia
Gen. Pl.
liquant‑ium
liquant‑ium
liquant‑ium
Dat. Pl.
liquant‑ibus
liquant‑ibus
liquant‑ibus
Akk. Pl.
liquant‑es, liquant‑is
liquant‑es, liquant‑is
liquant‑ia
Abl. Pl.
liquant‑ibus
liquant‑ibus
liquant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
liquat‑us
liquat‑a
liquat‑um
Gen. Sg.
liquat‑i
liquat‑ae
liquat‑i
Dat. Sg.
liquat‑o
liquat‑ae
liquat‑o
Akk. Sg.
liquat‑um
liquat‑am
liquat‑um
Abl. Sg.
liquat‑o
liquat‑a
liquat‑o
Nom. Pl.
liquat‑i
liquat‑ae
liquat‑a
Gen. Pl.
liquat‑orum
liquat‑arum
liquat‑orum
Dat. Pl.
liquat‑is
liquat‑is
liquat‑is
Akk. Pl.
liquat‑os
liquat‑as
liquat‑a
Abl. Pl.
liquat‑is
liquat‑is
liquat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
liquatur‑us
liquatur‑a
liquatur‑um
Gen. Sg.
liquatur‑i
liquatur‑ae
liquatur‑i
Dat. Sg.
liquatur‑o
liquatur‑ae
liquatur‑o
Akk. Sg.
liquatur‑um
liquatur‑am
liquatur‑um
Abl. Sg.
liquatur‑o
liquatur‑a
liquatur‑o
Nom. Pl.
liquatur‑i
liquatur‑ae
liquatur‑a
Gen. Pl.
liquatur‑orum
liquatur‑arum
liquatur‑orum
Dat. Pl.
liquatur‑is
liquatur‑is
liquatur‑is
Akk. Pl.
liquatur‑os
liquatur‑as
liquatur‑a
Abl. Pl.
liquatur‑is
liquatur‑is
liquatur‑is

Gerundium

Gen.
liqua‑ndi
Dat.
liqua‑ndo
Akk.
liqua‑ndum
Abl.
liqua‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
liquand‑us
liquand‑a
liquand‑um
Gen. Sg.
liquand‑i
liquand‑ae
liquand‑i
Dat. Sg.
liquand‑o
liquand‑ae
liquand‑o
Akk. Sg.
liquand‑um
liquand‑am
liquand‑um
Abl. Sg.
liquand‑o
liquand‑a
liquand‑o
Nom. Pl.
liquand‑i
liquand‑ae
liquand‑a
Gen. Pl.
liquand‑orum
liquand‑arum
liquand‑orum
Dat. Pl.
liquand‑is
liquand‑is
liquand‑is
Akk. Pl.
liquand‑os
liquand‑as
liquand‑a
Abl. Pl.
liquand‑is
liquand‑is
liquand‑is