Konjugation zu «mancipāre, mancipō, mancipāvī, mancipātum»

Konjugation zu «mancipāre, mancipō, mancipāvī, mancipātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mancip‑o
mancip‑e‑m
mancipa‑ba‑m
mancipa‑re‑m
mancipa‑b‑o
2. Pers. Sg.
mancipa‑s
mancip‑e‑s
mancipa‑ba‑s
mancipa‑re‑s
mancipa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
mancipa‑t
mancip‑e‑t
mancipa‑ba‑t
mancipa‑re‑t
mancipa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
mancipa‑mus
mancip‑e‑mus
mancipa‑ba‑mus
mancipa‑re‑mus
mancipa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
mancipa‑tis, mancupatis
mancip‑e‑tis
mancipa‑ba‑tis
mancipa‑re‑tis
mancipa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
mancipa‑nt
mancip‑e‑nt
mancipa‑ba‑nt
mancipa‑re‑nt
mancipa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mancip‑or
mancip‑e‑r
mancipa‑ba‑r
mancipa‑re‑r
mancipa‑b‑or
2. Pers. Sg.
mancipa‑ris
mancip‑e‑ris, mancip‑e‑re
mancipa‑ba‑ris, mancipa‑ba‑re
mancipa‑re‑ris, mancipa‑re‑re
mancipa‑be‑ris, mancipa‑be‑re
3. Pers. Sg.
mancipa‑tur
mancip‑e‑tur
mancipa‑ba‑tur
mancipa‑re‑tur
mancipa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
mancipa‑mur
mancip‑e‑mur
mancipa‑ba‑mur
mancipa‑re‑mur
mancipa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
mancipa‑mini
mancip‑e‑mini
mancipa‑ba‑mini
mancipa‑re‑mini
mancipa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
mancipa‑ntur
mancip‑e‑ntur
mancipa‑ba‑ntur
mancipa‑re‑ntur
mancipa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mancipav‑i
mancipav‑eri‑m
mancipav‑era‑m
mancipav‑isse‑m
mancipav‑ero
2. Pers. Sg.
mancipav‑isti
mancipav‑eri‑s
mancipav‑era‑s
mancipav‑isse‑s
mancipav‑eris
3. Pers. Sg.
mancipav‑it
mancipav‑eri‑t
mancipav‑era‑t
mancipav‑isse‑t
mancipav‑erit
1. Pers. Pl.
mancipav‑imus
mancipav‑eri‑mus
mancipav‑era‑mus
mancipav‑isse‑mus
mancipav‑erimus
2. Pers. Pl.
mancipav‑istis
mancipav‑eri‑tis
mancipav‑era‑tis
mancipav‑isse‑tis
mancipav‑eritis
3. Pers. Pl.
mancipav‑erunt, mancipav‑ere
mancipav‑eri‑nt
mancipav‑era‑nt
mancipav‑isse‑nt
mancipav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mancipat‑us sum
mancipat‑us sim
mancipat‑us eram
mancipat‑us essem
mancipat‑us ero
2. Pers. Sg.
mancipat‑us es
mancipat‑us sis
mancipat‑us eras
mancipat‑us esses
mancipat‑us eris
3. Pers. Sg.
mancipat‑us est
mancipat‑us sit
mancipat‑us erat
mancipat‑us esset
mancipat‑us erit
1. Pers. Pl.
mancipat‑i sumus
mancipat‑i simus
mancipat‑i eramus
mancipat‑i essemus
mancipat‑i erimus
2. Pers. Pl.
mancipat‑i estis
mancipat‑i sitis
mancipat‑i eratis
mancipat‑i essetis
mancipat‑i eritis
3. Pers. Pl.
mancipat‑i sunt
mancipat‑i sint
mancipat‑i erant
mancipat‑i essent
mancipat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
mancipans mancipantis
Part. Fut. Akt.
mancipaturus a um
Part. Perf. Pass.
mancipatus a um
Gerundium
mancipa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mancipandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mancipa
mancipa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
mancipare
mancipa‑ri, mancipa‑rier
Infinitiv Perf.
mancipav‑isse
mancipat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mancipatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
mancipat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mancipans
mancipans
mancipans
Gen. Sg.
mancipant‑is
mancipant‑is
mancipant‑is
Dat. Sg.
mancipant‑i
mancipant‑i
mancipant‑i
Akk. Sg.
mancipant‑em
mancipant‑em
mancipans
Abl. Sg.
mancipant‑e
mancipant‑e
mancipant‑e
Nom. Pl.
mancipant‑es
mancipant‑es
mancipant‑ia
Gen. Pl.
mancipant‑ium
mancipant‑ium
mancipant‑ium
Dat. Pl.
mancipant‑ibus
mancipant‑ibus
mancipant‑ibus
Akk. Pl.
mancipant‑es, mancipant‑is
mancipant‑es, mancipant‑is
mancipant‑ia
Abl. Pl.
mancipant‑ibus
mancipant‑ibus
mancipant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mancipat‑us
mancipat‑a
mancipat‑um
Gen. Sg.
mancipat‑i
mancipat‑ae
mancipat‑i
Dat. Sg.
mancipat‑o
mancipat‑ae
mancipat‑o
Akk. Sg.
mancipat‑um
mancipat‑am
mancipat‑um
Abl. Sg.
mancipat‑o
mancipat‑a
mancipat‑o
Nom. Pl.
mancipat‑i
mancipat‑ae
mancipat‑a
Gen. Pl.
mancipat‑orum
mancipat‑arum
mancipat‑orum
Dat. Pl.
mancipat‑is
mancipat‑is
mancipat‑is
Akk. Pl.
mancipat‑os
mancipat‑as
mancipat‑a
Abl. Pl.
mancipat‑is
mancipat‑is
mancipat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mancipatur‑us
mancipatur‑a
mancipatur‑um
Gen. Sg.
mancipatur‑i
mancipatur‑ae
mancipatur‑i
Dat. Sg.
mancipatur‑o
mancipatur‑ae
mancipatur‑o
Akk. Sg.
mancipatur‑um
mancipatur‑am
mancipatur‑um
Abl. Sg.
mancipatur‑o
mancipatur‑a
mancipatur‑o
Nom. Pl.
mancipatur‑i
mancipatur‑ae
mancipatur‑a
Gen. Pl.
mancipatur‑orum
mancipatur‑arum
mancipatur‑orum
Dat. Pl.
mancipatur‑is
mancipatur‑is
mancipatur‑is
Akk. Pl.
mancipatur‑os
mancipatur‑as
mancipatur‑a
Abl. Pl.
mancipatur‑is
mancipatur‑is
mancipatur‑is

Gerundium

Gen.
mancipa‑ndi
Dat.
mancipa‑ndo
Akk.
mancipa‑ndum
Abl.
mancipa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mancipand‑us
mancipand‑a
mancipand‑um
Gen. Sg.
mancipand‑i
mancipand‑ae
mancipand‑i
Dat. Sg.
mancipand‑o
mancipand‑ae
mancipand‑o
Akk. Sg.
mancipand‑um
mancipand‑am
mancipand‑um
Abl. Sg.
mancipand‑o
mancipand‑a
mancipand‑o
Nom. Pl.
mancipand‑i
mancipand‑ae
mancipand‑a
Gen. Pl.
mancipand‑orum
mancipand‑arum
mancipand‑orum
Dat. Pl.
mancipand‑is
mancipand‑is
mancipand‑is
Akk. Pl.
mancipand‑os
mancipand‑as
mancipand‑a
Abl. Pl.
mancipand‑is
mancipand‑is
mancipand‑is