Deklination zu «līnea -ae, f»

Deklination zu «līnea -ae, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
line‑a, linia
die Linie
eine Linie
Gen. Sg.
line‑ae, liniae
der Linie
einer Linie
Dat. Sg.
line‑ae, liniae
der Linie
einer Linie
Akk. Sg.
line‑am, liniam
die Linie
eine Linie
Abl. Sg.
line‑a, linia
durch die Linie
durch eine Linie
Nom. Pl.
line‑ae, liniae
die Linien
Linien
Gen. Pl.
line‑arum, liniarum
der Linien
Linien
Dat. Pl.
line‑is, liniis
den Linien
Linien
Akk. Pl.
line‑as, linias
die Linien
Linien
Abl. Pl.
line‑is, liniis
durch die Linien
durch Linien