Konjugation zu «dictāre, dictō, dictāvī, dictātum»

Konjugation zu «dictāre, dictō, dictāvī, dictātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dict‑o
dict‑e‑m
dicta‑ba‑m
dicta‑re‑m
dicta‑b‑o
2. Pers. Sg.
dicta‑s
dict‑e‑s
dicta‑ba‑s
dicta‑re‑s
dicta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
dicta‑t
dict‑e‑t
dicta‑ba‑t
dicta‑re‑t
dicta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
dicta‑mus
dict‑e‑mus
dicta‑ba‑mus
dicta‑re‑mus
dicta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
dicta‑tis
dict‑e‑tis
dicta‑ba‑tis
dicta‑re‑tis
dicta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
dicta‑nt
dict‑e‑nt
dicta‑ba‑nt
dicta‑re‑nt
dicta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dict‑or
dict‑e‑r
dicta‑ba‑r
dicta‑re‑r
dicta‑b‑or
2. Pers. Sg.
dicta‑ris
dict‑e‑ris, dict‑e‑re
dicta‑ba‑ris, dicta‑ba‑re
dicta‑re‑ris, dicta‑re‑re
dicta‑be‑ris, dicta‑be‑re
3. Pers. Sg.
dicta‑tur
dict‑e‑tur
dicta‑ba‑tur
dicta‑re‑tur
dicta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
dicta‑mur
dict‑e‑mur
dicta‑ba‑mur
dicta‑re‑mur
dicta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
dicta‑mini
dict‑e‑mini
dicta‑ba‑mini
dicta‑re‑mini
dicta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
dicta‑ntur
dict‑e‑ntur
dicta‑ba‑ntur
dicta‑re‑ntur
dicta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dictav‑i
dictav‑eri‑m
dictav‑era‑m
dictav‑isse‑m
dictav‑ero
2. Pers. Sg.
dictav‑isti
dictav‑eri‑s
dictav‑era‑s
dictav‑isse‑s
dictav‑eris
3. Pers. Sg.
dictav‑it
dictav‑eri‑t
dictav‑era‑t
dictav‑isse‑t
dictav‑erit
1. Pers. Pl.
dictav‑imus
dictav‑eri‑mus
dictav‑era‑mus
dictav‑isse‑mus
dictav‑erimus
2. Pers. Pl.
dictav‑istis
dictav‑eri‑tis
dictav‑era‑tis
dictav‑isse‑tis
dictav‑eritis
3. Pers. Pl.
dictav‑erunt, dictav‑ere
dictav‑eri‑nt
dictav‑era‑nt
dictav‑isse‑nt
dictav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dictat‑us sum
dictat‑us sim
dictat‑us eram
dictat‑us essem
dictat‑us ero
2. Pers. Sg.
dictat‑us es
dictat‑us sis
dictat‑us eras
dictat‑us esses
dictat‑us eris
3. Pers. Sg.
dictat‑us est
dictat‑us sit
dictat‑us erat
dictat‑us esset
dictat‑us erit
1. Pers. Pl.
dictat‑i sumus
dictat‑i simus
dictat‑i eramus
dictat‑i essemus
dictat‑i erimus
2. Pers. Pl.
dictat‑i estis
dictat‑i sitis
dictat‑i eratis
dictat‑i essetis
dictat‑i eritis
3. Pers. Pl.
dictat‑i sunt
dictat‑i sint
dictat‑i erant
dictat‑i essent
dictat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
dictans dictantis
Part. Fut. Akt.
dictaturus a um
Part. Perf. Pass.
dictatus a um
Gerundium
dicta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
dictandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
dicta
dicta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
dictare
dicta‑ri, dicta‑rier
Infinitiv Perf.
dictav‑isse
dictat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
dictatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
dictat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dictans
dictans
dictans
Gen. Sg.
dictant‑is
dictant‑is
dictant‑is
Dat. Sg.
dictant‑i
dictant‑i
dictant‑i
Akk. Sg.
dictant‑em
dictant‑em
dictans
Abl. Sg.
dictant‑e
dictant‑e
dictant‑e
Nom. Pl.
dictant‑es
dictant‑es
dictant‑ia
Gen. Pl.
dictant‑ium
dictant‑ium
dictant‑ium
Dat. Pl.
dictant‑ibus
dictant‑ibus
dictant‑ibus
Akk. Pl.
dictant‑es, dictant‑is
dictant‑es, dictant‑is
dictant‑ia
Abl. Pl.
dictant‑ibus
dictant‑ibus
dictant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dictat‑us
dictat‑a
dictat‑um
Gen. Sg.
dictat‑i
dictat‑ae
dictat‑i
Dat. Sg.
dictat‑o
dictat‑ae
dictat‑o
Akk. Sg.
dictat‑um
dictat‑am
dictat‑um
Abl. Sg.
dictat‑o
dictat‑a
dictat‑o
Nom. Pl.
dictat‑i
dictat‑ae
dictat‑a
Gen. Pl.
dictat‑orum
dictat‑arum
dictat‑orum
Dat. Pl.
dictat‑is
dictat‑is
dictat‑is
Akk. Pl.
dictat‑os
dictat‑as
dictat‑a
Abl. Pl.
dictat‑is
dictat‑is
dictat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dictatur‑us
dictatur‑a
dictatur‑um
Gen. Sg.
dictatur‑i
dictatur‑ae
dictatur‑i
Dat. Sg.
dictatur‑o
dictatur‑ae
dictatur‑o
Akk. Sg.
dictatur‑um
dictatur‑am
dictatur‑um
Abl. Sg.
dictatur‑o
dictatur‑a
dictatur‑o
Nom. Pl.
dictatur‑i
dictatur‑ae
dictatur‑a
Gen. Pl.
dictatur‑orum
dictatur‑arum
dictatur‑orum
Dat. Pl.
dictatur‑is
dictatur‑is
dictatur‑is
Akk. Pl.
dictatur‑os
dictatur‑as
dictatur‑a
Abl. Pl.
dictatur‑is
dictatur‑is
dictatur‑is

Gerundium

Gen.
dicta‑ndi
Dat.
dicta‑ndo
Akk.
dicta‑ndum
Abl.
dicta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dictand‑us
dictand‑a
dictand‑um
Gen. Sg.
dictand‑i
dictand‑ae
dictand‑i
Dat. Sg.
dictand‑o
dictand‑ae
dictand‑o
Akk. Sg.
dictand‑um
dictand‑am
dictand‑um
Abl. Sg.
dictand‑o
dictand‑a
dictand‑o
Nom. Pl.
dictand‑i
dictand‑ae
dictand‑a
Gen. Pl.
dictand‑orum
dictand‑arum
dictand‑orum
Dat. Pl.
dictand‑is
dictand‑is
dictand‑is
Akk. Pl.
dictand‑os
dictand‑as
dictand‑a
Abl. Pl.
dictand‑is
dictand‑is
dictand‑is