Konjugation zu «stāgnāre, stāgnō, stāgnāvī, stāgnātum»

Konjugation zu «stāgnāre, stāgnō, stāgnāvī, stāgnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
stagn‑o
stagn‑e‑m
stagna‑ba‑m
stagna‑re‑m
stagna‑b‑o
2. Pers. Sg.
stagna‑s
stagn‑e‑s
stagna‑ba‑s
stagna‑re‑s
stagna‑bi‑s
3. Pers. Sg.
stagna‑t
stagn‑e‑t
stagna‑ba‑t
stagna‑re‑t
stagna‑bi‑t
1. Pers. Pl.
stagna‑mus
stagn‑e‑mus
stagna‑ba‑mus
stagna‑re‑mus
stagna‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
stagna‑tis
stagn‑e‑tis
stagna‑ba‑tis
stagna‑re‑tis
stagna‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
stagna‑nt
stagn‑e‑nt
stagna‑ba‑nt
stagna‑re‑nt
stagna‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
stagn‑or
stagn‑e‑r
stagna‑ba‑r
stagna‑re‑r
stagna‑b‑or
2. Pers. Sg.
stagna‑ris
stagn‑e‑ris, stagn‑e‑re
stagna‑ba‑ris, stagna‑ba‑re
stagna‑re‑ris, stagna‑re‑re
stagna‑be‑ris, stagna‑be‑re
3. Pers. Sg.
stagna‑tur
stagn‑e‑tur
stagna‑ba‑tur
stagna‑re‑tur
stagna‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
stagna‑mur
stagn‑e‑mur
stagna‑ba‑mur
stagna‑re‑mur
stagna‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
stagna‑mini
stagn‑e‑mini
stagna‑ba‑mini
stagna‑re‑mini
stagna‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
stagna‑ntur
stagn‑e‑ntur
stagna‑ba‑ntur
stagna‑re‑ntur
stagna‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
stagnav‑i
stagnav‑eri‑m
stagnav‑era‑m
stagnav‑isse‑m
stagnav‑ero
2. Pers. Sg.
stagnav‑isti
stagnav‑eri‑s
stagnav‑era‑s
stagnav‑isse‑s
stagnav‑eris
3. Pers. Sg.
stagnav‑it
stagnav‑eri‑t
stagnav‑era‑t
stagnav‑isse‑t
stagnav‑erit
1. Pers. Pl.
stagnav‑imus
stagnav‑eri‑mus
stagnav‑era‑mus
stagnav‑isse‑mus
stagnav‑erimus
2. Pers. Pl.
stagnav‑istis
stagnav‑eri‑tis
stagnav‑era‑tis
stagnav‑isse‑tis
stagnav‑eritis
3. Pers. Pl.
stagnav‑erunt, stagnav‑ere
stagnav‑eri‑nt
stagnav‑era‑nt
stagnav‑isse‑nt
stagnav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
stagnat‑us sum
stagnat‑us sim
stagnat‑us eram
stagnat‑us essem
stagnat‑us ero
2. Pers. Sg.
stagnat‑us es
stagnat‑us sis
stagnat‑us eras
stagnat‑us esses
stagnat‑us eris
3. Pers. Sg.
stagnat‑us est
stagnat‑us sit
stagnat‑us erat
stagnat‑us esset
stagnat‑us erit
1. Pers. Pl.
stagnat‑i sumus
stagnat‑i simus
stagnat‑i eramus
stagnat‑i essemus
stagnat‑i erimus
2. Pers. Pl.
stagnat‑i estis
stagnat‑i sitis
stagnat‑i eratis
stagnat‑i essetis
stagnat‑i eritis
3. Pers. Pl.
stagnat‑i sunt
stagnat‑i sint
stagnat‑i erant
stagnat‑i essent
stagnat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
stagnans stagnantis
Part. Fut. Akt.
stagnaturus a um
Part. Perf. Pass.
stagnatus a um
Gerundium
stagna‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
stagnandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
stagna
stagna‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
stagnare
stagna‑ri, stagna‑rier
Infinitiv Perf.
stagnav‑isse
stagnat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
stagnatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
stagnat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
stagnans
stagnans
stagnans
Gen. Sg.
stagnant‑is
stagnant‑is
stagnant‑is
Dat. Sg.
stagnant‑i
stagnant‑i
stagnant‑i
Akk. Sg.
stagnant‑em
stagnant‑em
stagnans
Abl. Sg.
stagnant‑e
stagnant‑e
stagnant‑e
Nom. Pl.
stagnant‑es
stagnant‑es
stagnant‑ia
Gen. Pl.
stagnant‑ium
stagnant‑ium
stagnant‑ium
Dat. Pl.
stagnant‑ibus
stagnant‑ibus
stagnant‑ibus
Akk. Pl.
stagnant‑es, stagnant‑is
stagnant‑es, stagnant‑is
stagnant‑ia
Abl. Pl.
stagnant‑ibus
stagnant‑ibus
stagnant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
stagnat‑us
stagnat‑a
stagnat‑um
Gen. Sg.
stagnat‑i
stagnat‑ae
stagnat‑i
Dat. Sg.
stagnat‑o
stagnat‑ae
stagnat‑o
Akk. Sg.
stagnat‑um
stagnat‑am
stagnat‑um
Abl. Sg.
stagnat‑o
stagnat‑a
stagnat‑o
Nom. Pl.
stagnat‑i
stagnat‑ae
stagnat‑a
Gen. Pl.
stagnat‑orum
stagnat‑arum
stagnat‑orum
Dat. Pl.
stagnat‑is
stagnat‑is
stagnat‑is
Akk. Pl.
stagnat‑os
stagnat‑as
stagnat‑a
Abl. Pl.
stagnat‑is
stagnat‑is
stagnat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
stagnatur‑us
stagnatur‑a
stagnatur‑um
Gen. Sg.
stagnatur‑i
stagnatur‑ae
stagnatur‑i
Dat. Sg.
stagnatur‑o
stagnatur‑ae
stagnatur‑o
Akk. Sg.
stagnatur‑um
stagnatur‑am
stagnatur‑um
Abl. Sg.
stagnatur‑o
stagnatur‑a
stagnatur‑o
Nom. Pl.
stagnatur‑i
stagnatur‑ae
stagnatur‑a
Gen. Pl.
stagnatur‑orum
stagnatur‑arum
stagnatur‑orum
Dat. Pl.
stagnatur‑is
stagnatur‑is
stagnatur‑is
Akk. Pl.
stagnatur‑os
stagnatur‑as
stagnatur‑a
Abl. Pl.
stagnatur‑is
stagnatur‑is
stagnatur‑is

Gerundium

Gen.
stagna‑ndi
Dat.
stagna‑ndo
Akk.
stagna‑ndum
Abl.
stagna‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
stagnand‑us
stagnand‑a
stagnand‑um
Gen. Sg.
stagnand‑i
stagnand‑ae
stagnand‑i
Dat. Sg.
stagnand‑o
stagnand‑ae
stagnand‑o
Akk. Sg.
stagnand‑um
stagnand‑am
stagnand‑um
Abl. Sg.
stagnand‑o
stagnand‑a
stagnand‑o
Nom. Pl.
stagnand‑i
stagnand‑ae
stagnand‑a
Gen. Pl.
stagnand‑orum
stagnand‑arum
stagnand‑orum
Dat. Pl.
stagnand‑is
stagnand‑is
stagnand‑is
Akk. Pl.
stagnand‑os
stagnand‑as
stagnand‑a
Abl. Pl.
stagnand‑is
stagnand‑is
stagnand‑is