Konjugation zu «patefacere, patefaciō, patefēcī, patefactum»

Konjugation zu «patefacere, patefaciō, patefēcī, patefactum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
patefaci‑o
patefaci‑a‑m
patefaci‑eba‑m
pateface‑re‑m
patefaci‑a‑m
2. Pers. Sg.
patefaci‑s
patefaci‑a‑s
patefaci‑eba‑s
pateface‑re‑s
patefaci‑e‑s
3. Pers. Sg.
patefaci‑t
patefaci‑a‑t
patefaci‑eba‑t
pateface‑re‑t
patefaci‑e‑t
1. Pers. Pl.
patefaci‑mus
patefaci‑a‑mus
patefaci‑eba‑mus
pateface‑re‑mus
patefaci‑e‑mus
2. Pers. Pl.
patefaci‑tis
patefaci‑a‑tis
patefaci‑eba‑tis
pateface‑re‑tis
patefaci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
patefaci‑u‑nt
patefaci‑a‑nt
patefaci‑eba‑nt
pateface‑re‑nt
patefaci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
patefi‑o
patefi‑a‑m
patefi‑eba‑m
patefi‑e‑re‑m
patefi‑a‑m
2. Pers. Sg.
patefi‑s
patefi‑a‑s
patefi‑eba‑s
patefi‑e‑re‑s
patefi‑e‑s
3. Pers. Sg.
patefi‑t
patefi‑a‑t
patefi‑eba‑t
patefi‑e‑re‑t
patefi‑e‑t
1. Pers. Pl.
patefi‑mus
patefi‑a‑mus
patefi‑eba‑mus
patefi‑e‑re‑mus
patefi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
patefi‑tis
patefi‑a‑tis
patefi‑eba‑tis
patefi‑e‑re‑tis
patefi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
patefi‑u‑nt
patefi‑a‑nt
patefi‑eba‑nt
patefi‑e‑re‑nt
patefi‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
patefec‑i
patefec‑eri‑m
patefec‑era‑m
patefec‑isse‑m
patefec‑ero
2. Pers. Sg.
patefec‑isti
patefec‑eri‑s
patefec‑era‑s
patefec‑isse‑s
patefec‑eris
3. Pers. Sg.
patefec‑it
patefec‑eri‑t
patefec‑era‑t
patefec‑isse‑t
patefec‑erit
1. Pers. Pl.
patefec‑imus
patefec‑eri‑mus
patefec‑era‑mus
patefec‑isse‑mus
patefec‑erimus
2. Pers. Pl.
patefec‑istis
patefec‑eri‑tis
patefec‑era‑tis
patefec‑isse‑tis
patefec‑eritis
3. Pers. Pl.
patefec‑erunt, patefec‑ere
patefec‑eri‑nt
patefec‑era‑nt
patefec‑isse‑nt
patefec‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
patefact‑us sum
patefact‑us sim
patefact‑us eram
patefact‑us essem
patefact‑us ero
2. Pers. Sg.
patefact‑us es
patefact‑us sis
patefact‑us eras
patefact‑us esses
patefact‑us eris
3. Pers. Sg.
patefact‑us est
patefact‑us sit
patefact‑us erat
patefact‑us esset
patefact‑us erit
1. Pers. Pl.
patefact‑i sumus
patefact‑i simus
patefact‑i eramus
patefact‑i essemus
patefact‑i erimus
2. Pers. Pl.
patefact‑i estis
patefact‑i sitis
patefact‑i eratis
patefact‑i essetis
patefact‑i eritis
3. Pers. Pl.
patefact‑i sunt
patefact‑i sint
patefact‑i erant
patefact‑i essent
patefact‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
patefaciens patefacientis
Part. Fut. Akt.
patefacturus a um
Part. Perf. Pass.
patefactus a um
Gerundium
patefaci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
patefaciendus a um, patefaciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
patefac
patefaci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
patefacere
patefieri
Infinitiv Perf.
patefec‑isse
patefact‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
patefactur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
patefact‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patefaciens
patefaciens
patefaciens
Gen. Sg.
patefacient‑is
patefacient‑is
patefacient‑is
Dat. Sg.
patefacient‑i
patefacient‑i
patefacient‑i
Akk. Sg.
patefacient‑em
patefacient‑em
patefaciens
Abl. Sg.
patefacient‑e
patefacient‑e
patefacient‑e
Nom. Pl.
patefacient‑es
patefacient‑es
patefacient‑ia
Gen. Pl.
patefacient‑ium
patefacient‑ium
patefacient‑ium
Dat. Pl.
patefacient‑ibus
patefacient‑ibus
patefacient‑ibus
Akk. Pl.
patefacient‑es, patefacient‑is
patefacient‑es, patefacient‑is
patefacient‑ia
Abl. Pl.
patefacient‑ibus
patefacient‑ibus
patefacient‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patefact‑us
patefact‑a
patefact‑um
Gen. Sg.
patefact‑i
patefact‑ae
patefact‑i
Dat. Sg.
patefact‑o
patefact‑ae
patefact‑o
Akk. Sg.
patefact‑um
patefact‑am
patefact‑um
Abl. Sg.
patefact‑o
patefact‑a
patefact‑o
Vok. Sg.
patefacte
Nom. Pl.
patefact‑i
patefact‑ae
patefact‑a
Gen. Pl.
patefact‑orum
patefact‑arum
patefact‑orum
Dat. Pl.
patefact‑is
patefact‑is
patefact‑is
Akk. Pl.
patefact‑os
patefact‑as
patefact‑a
Abl. Pl.
patefact‑is
patefact‑is
patefact‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patefactur‑us
patefactur‑a
patefactur‑um
Gen. Sg.
patefactur‑i
patefactur‑ae
patefactur‑i
Dat. Sg.
patefactur‑o
patefactur‑ae
patefactur‑o
Akk. Sg.
patefactur‑um
patefactur‑am
patefactur‑um
Abl. Sg.
patefactur‑o
patefactur‑a
patefactur‑o
Vok. Sg.
patefacture
Nom. Pl.
patefactur‑i
patefactur‑ae
patefactur‑a
Gen. Pl.
patefactur‑orum
patefactur‑arum
patefactur‑orum
Dat. Pl.
patefactur‑is
patefactur‑is
patefactur‑is
Akk. Pl.
patefactur‑os
patefactur‑as
patefactur‑a
Abl. Pl.
patefactur‑is
patefactur‑is
patefactur‑is

Gerundium

Gen.
patefaci‑e‑ndi
Dat.
patefaci‑e‑ndo
Akk.
patefaci‑e‑ndum
Abl.
patefaci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patefaci‑end‑us, patefaciund‑us
patefaci‑end‑a, patefaciund‑a
patefaci‑end‑um, patefaciund‑um
Gen. Sg.
patefaci‑end‑i, patefaciund‑i
patefaci‑end‑ae, patefaciund‑ae
patefaci‑end‑i, patefaciund‑i
Dat. Sg.
patefaci‑end‑o, patefaciund‑o
patefaci‑end‑ae, patefaciund‑ae
patefaci‑end‑o, patefaciund‑o
Akk. Sg.
patefaci‑end‑um, patefaciund‑um
patefaci‑end‑am, patefaciund‑am
patefaci‑end‑um, patefaciund‑um
Abl. Sg.
patefaci‑end‑o, patefaciund‑o
patefaci‑end‑a, patefaciund‑a
patefaci‑end‑o, patefaciund‑o
Vok. Sg.
patefaciende
Nom. Pl.
patefaci‑end‑i, patefaciund‑i
patefaci‑end‑ae, patefaciund‑ae
patefaci‑end‑a, patefaciund‑a
Gen. Pl.
patefaci‑end‑orum, patefaciund‑orum
patefaci‑end‑arum, patefaciund‑arum
patefaci‑end‑orum, patefaciund‑orum
Dat. Pl.
patefaci‑end‑is, patefaciund‑is
patefaci‑end‑is, patefaciund‑is
patefaci‑end‑is, patefaciund‑is
Akk. Pl.
patefaci‑end‑os, patefaciund‑os
patefaci‑end‑as, patefaciund‑as
patefaci‑end‑a, patefaciund‑a
Abl. Pl.
patefaci‑end‑is, patefaciund‑is
patefaci‑end‑is, patefaciund‑is
patefaci‑end‑is, patefaciund‑is