Konjugation zu «dīvulgāre, dīvulgō, dīvulgāvī, dīvulgātum»

Konjugation zu «dīvulgāre, dīvulgō, dīvulgāvī, dīvulgātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
divulg‑o
divulg‑e‑m
divulga‑ba‑m
divulga‑re‑m
divulga‑b‑o
2. Pers. Sg.
divulga‑s
divulg‑e‑s
divulga‑ba‑s
divulga‑re‑s
divulga‑bi‑s
3. Pers. Sg.
divulga‑t
divulg‑e‑t
divulga‑ba‑t
divulga‑re‑t
divulga‑bi‑t
1. Pers. Pl.
divulga‑mus
divulg‑e‑mus
divulga‑ba‑mus
divulga‑re‑mus
divulga‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
divulga‑tis
divulg‑e‑tis
divulga‑ba‑tis
divulga‑re‑tis
divulga‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
divulga‑nt
divulg‑e‑nt
divulga‑ba‑nt
divulga‑re‑nt
divulga‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
divulg‑or
divulg‑e‑r
divulga‑ba‑r
divulga‑re‑r
divulga‑b‑or
2. Pers. Sg.
divulga‑ris
divulg‑e‑ris, divulg‑e‑re
divulga‑ba‑ris, divulga‑ba‑re
divulga‑re‑ris, divulga‑re‑re
divulga‑be‑ris, divulga‑be‑re
3. Pers. Sg.
divulga‑tur, divolgatur
divulg‑e‑tur
divulga‑ba‑tur
divulga‑re‑tur
divulga‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
divulga‑mur
divulg‑e‑mur
divulga‑ba‑mur
divulga‑re‑mur
divulga‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
divulga‑mini
divulg‑e‑mini
divulga‑ba‑mini
divulga‑re‑mini
divulga‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
divulga‑ntur
divulg‑e‑ntur
divulga‑ba‑ntur
divulga‑re‑ntur
divulga‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
divulgav‑i
divulgav‑eri‑m
divulgav‑era‑m
divulgav‑isse‑m
divulgav‑ero
2. Pers. Sg.
divulgav‑isti
divulgav‑eri‑s
divulgav‑era‑s
divulgav‑isse‑s
divulgav‑eris
3. Pers. Sg.
divulgav‑it, divolgavit
divulgav‑eri‑t
divulgav‑era‑t
divulgav‑isse‑t
divulgav‑erit
1. Pers. Pl.
divulgav‑imus
divulgav‑eri‑mus
divulgav‑era‑mus
divulgav‑isse‑mus
divulgav‑erimus
2. Pers. Pl.
divulgav‑istis
divulgav‑eri‑tis
divulgav‑era‑tis
divulgav‑isse‑tis
divulgav‑eritis
3. Pers. Pl.
divulgav‑erunt, divulgav‑ere
divulgav‑eri‑nt
divulgav‑era‑nt
divulgav‑isse‑nt
divulgav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
divulgat‑us sum
divulgat‑us sim
divulgat‑us eram
divulgat‑us essem
divulgat‑us ero
2. Pers. Sg.
divulgat‑us es
divulgat‑us sis
divulgat‑us eras
divulgat‑us esses
divulgat‑us eris
3. Pers. Sg.
divulgat‑us est
divulgat‑us sit
divulgat‑us erat
divulgat‑us esset
divulgat‑us erit
1. Pers. Pl.
divulgat‑i sumus
divulgat‑i simus
divulgat‑i eramus
divulgat‑i essemus
divulgat‑i erimus
2. Pers. Pl.
divulgat‑i estis
divulgat‑i sitis
divulgat‑i eratis
divulgat‑i essetis
divulgat‑i eritis
3. Pers. Pl.
divulgat‑i sunt
divulgat‑i sint
divulgat‑i erant
divulgat‑i essent
divulgat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
divulgans divulgantis
Part. Fut. Akt.
divulgaturus a um
Part. Perf. Pass.
divulgatus a um
Gerundium
divulga‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
divulgandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
divulga
divulga‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
divulgare, divolgare
divulga‑ri, divulga‑rier
Infinitiv Perf.
divulgav‑isse
divulgat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
divulgatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
divulgat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divulgans
divulgans
divulgans
Gen. Sg.
divulgant‑is
divulgant‑is
divulgant‑is
Dat. Sg.
divulgant‑i
divulgant‑i
divulgant‑i
Akk. Sg.
divulgant‑em
divulgant‑em
divulgans
Abl. Sg.
divulgant‑e
divulgant‑e
divulgant‑e
Nom. Pl.
divulgant‑es
divulgant‑es
divulgant‑ia
Gen. Pl.
divulgant‑ium
divulgant‑ium
divulgant‑ium
Dat. Pl.
divulgant‑ibus
divulgant‑ibus
divulgant‑ibus
Akk. Pl.
divulgant‑es, divulgant‑is
divulgant‑es, divulgant‑is
divulgant‑ia
Abl. Pl.
divulgant‑ibus
divulgant‑ibus
divulgant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divulgat‑us
divulgat‑a, divolgata
divulgat‑um
Gen. Sg.
divulgat‑i
divulgat‑ae
divulgat‑i
Dat. Sg.
divulgat‑o
divulgat‑ae
divulgat‑o
Akk. Sg.
divulgat‑um
divulgat‑am
divulgat‑um
Abl. Sg.
divulgat‑o
divulgat‑a, divolgata
divulgat‑o, divolgato
Nom. Pl.
divulgat‑i
divulgat‑ae
divulgat‑a, divolgata
Gen. Pl.
divulgat‑orum
divulgat‑arum
divulgat‑orum
Dat. Pl.
divulgat‑is
divulgat‑is
divulgat‑is
Akk. Pl.
divulgat‑os
divulgat‑as
divulgat‑a, divolgata
Abl. Pl.
divulgat‑is
divulgat‑is
divulgat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divulgatur‑us
divulgatur‑a
divulgatur‑um
Gen. Sg.
divulgatur‑i
divulgatur‑ae
divulgatur‑i
Dat. Sg.
divulgatur‑o
divulgatur‑ae
divulgatur‑o
Akk. Sg.
divulgatur‑um
divulgatur‑am
divulgatur‑um
Abl. Sg.
divulgatur‑o
divulgatur‑a
divulgatur‑o
Nom. Pl.
divulgatur‑i
divulgatur‑ae
divulgatur‑a
Gen. Pl.
divulgatur‑orum
divulgatur‑arum
divulgatur‑orum
Dat. Pl.
divulgatur‑is
divulgatur‑is
divulgatur‑is
Akk. Pl.
divulgatur‑os
divulgatur‑as
divulgatur‑a
Abl. Pl.
divulgatur‑is
divulgatur‑is
divulgatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divulgat‑issim‑us
divulgat‑issim‑a
divulgat‑issim‑um
Gen. Sg.
divulgat‑issim‑i
divulgat‑issim‑ae
divulgat‑issim‑i
Dat. Sg.
divulgat‑issim‑o
divulgat‑issim‑ae
divulgat‑issim‑o
Akk. Sg.
divulgat‑issim‑um
divulgat‑issim‑am
divulgat‑issim‑um
Abl. Sg.
divulgat‑issim‑o
divulgat‑issim‑a
divulgat‑issim‑o
Nom. Pl.
divulgat‑issim‑i
divulgat‑issim‑ae
divulgat‑issim‑a
Gen. Pl.
divulgat‑issim‑orum
divulgat‑issim‑arum
divulgat‑issim‑orum
Dat. Pl.
divulgat‑issim‑is
divulgat‑issim‑is
divulgat‑issim‑is
Akk. Pl.
divulgat‑issim‑os
divulgat‑issim‑as
divulgat‑issim‑a
Abl. Pl.
divulgat‑issim‑is
divulgat‑issim‑is
divulgat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
divulga‑ndi
Dat.
divulga‑ndo
Akk.
divulga‑ndum
Abl.
divulga‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
divulgand‑us
divulgand‑a
divulgand‑um
Gen. Sg.
divulgand‑i
divulgand‑ae
divulgand‑i
Dat. Sg.
divulgand‑o
divulgand‑ae
divulgand‑o
Akk. Sg.
divulgand‑um
divulgand‑am
divulgand‑um
Abl. Sg.
divulgand‑o
divulgand‑a
divulgand‑o
Nom. Pl.
divulgand‑i
divulgand‑ae
divulgand‑a
Gen. Pl.
divulgand‑orum
divulgand‑arum
divulgand‑orum
Dat. Pl.
divulgand‑is
divulgand‑is
divulgand‑is
Akk. Pl.
divulgand‑os
divulgand‑as
divulgand‑a
Abl. Pl.
divulgand‑is
divulgand‑is
divulgand‑is