Deklination zu «superlīmināre superlīmināris, n»

Deklination zu «superlīmināre superlīmināris, n»

Deklination

Nom. Sg.
superliminar‑e
Gen. Sg.
superliminar‑is
Dat. Sg.
superliminar‑i
Akk. Sg.
superliminar‑e
Abl. Sg.
superliminar‑i
Nom. Pl.
superliminar‑ia
Gen. Pl.
superliminar‑ium
Dat. Pl.
superliminar‑ibus
Akk. Pl.
superliminar‑ia
Abl. Pl.
superliminar‑ibus