Konjugation zu «perciēre, percieō, percīvī, percitum»

Konjugation zu «perciēre, percieō, percīvī, percitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
percie‑o
percie‑a‑m
percie‑ba‑m
percie‑re‑m
percie‑b‑o
2. Pers. Sg.
percie‑s
percie‑a‑s
percie‑ba‑s
percie‑re‑s
percie‑bi‑s
3. Pers. Sg.
percie‑t
percie‑a‑t
percie‑ba‑t
percie‑re‑t
percie‑bi‑t
1. Pers. Pl.
percie‑mus
percie‑a‑mus
percie‑ba‑mus
percie‑re‑mus
percie‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
percie‑tis
percie‑a‑tis
percie‑ba‑tis
percie‑re‑tis
percie‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
percie‑nt
percie‑a‑nt
percie‑ba‑nt
percie‑re‑nt
percie‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
percie‑or
percie‑a‑r
percie‑ba‑r
percie‑re‑r
percie‑b‑or
2. Pers. Sg.
percie‑ris
percie‑a‑ris, percie‑a‑re
percie‑ba‑ris, percie‑ba‑re
percie‑re‑ris, percie‑re‑re
percie‑be‑ris, percie‑be‑re
3. Pers. Sg.
percie‑tur
percie‑a‑tur
percie‑ba‑tur
percie‑re‑tur
percie‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
percie‑mur
percie‑a‑mur
percie‑ba‑mur
percie‑re‑mur
percie‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
percie‑mini
percie‑a‑mini
percie‑ba‑mini
percie‑re‑mini
percie‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
percie‑ntur
percie‑a‑ntur
percie‑ba‑ntur
percie‑re‑ntur
percie‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perciv‑i
perciv‑eri‑m
perciv‑era‑m
perciv‑isse‑m
perciv‑ero
2. Pers. Sg.
perciv‑isti
perciv‑eri‑s
perciv‑era‑s
perciv‑isse‑s
perciv‑eris
3. Pers. Sg.
perciv‑it
perciv‑eri‑t
perciv‑era‑t
perciv‑isse‑t
perciv‑erit
1. Pers. Pl.
perciv‑imus
perciv‑eri‑mus
perciv‑era‑mus
perciv‑isse‑mus
perciv‑erimus
2. Pers. Pl.
perciv‑istis
perciv‑eri‑tis
perciv‑era‑tis
perciv‑isse‑tis
perciv‑eritis
3. Pers. Pl.
perciv‑erunt, perciv‑ere
perciv‑eri‑nt
perciv‑era‑nt
perciv‑isse‑nt
perciv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
percit‑us sum
percit‑us sim
percit‑us eram
percit‑us essem
percit‑us ero
2. Pers. Sg.
percit‑us es
percit‑us sis
percit‑us eras
percit‑us esses
percit‑us eris
3. Pers. Sg.
percit‑us est
percit‑us sit
percit‑us erat
percit‑us esset
percit‑us erit
1. Pers. Pl.
percit‑i sumus
percit‑i simus
percit‑i eramus
percit‑i essemus
percit‑i erimus
2. Pers. Pl.
percit‑i estis
percit‑i sitis
percit‑i eratis
percit‑i essetis
percit‑i eritis
3. Pers. Pl.
percit‑i sunt
percit‑i sint
percit‑i erant
percit‑i essent
percit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
perciens percientis
Part. Fut. Akt.
perciturus a um
Part. Perf. Pass.
percitus a um
Gerundium
percie‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
perciendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
percie
percie‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
perciere
percie‑ri, percie‑rier
Infinitiv Perf.
perciv‑isse
percit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
percitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
percit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perciens
perciens
perciens
Gen. Sg.
percient‑is
percient‑is
percient‑is
Dat. Sg.
percient‑i
percient‑i
percient‑i
Akk. Sg.
percient‑em
percient‑em
perciens
Abl. Sg.
percient‑e
percient‑e
percient‑e
Nom. Pl.
percient‑es
percient‑es
percient‑ia
Gen. Pl.
percient‑ium
percient‑ium
percient‑ium
Dat. Pl.
percient‑ibus
percient‑ibus
percient‑ibus
Akk. Pl.
percient‑es, percient‑is
percient‑es, percient‑is
percient‑ia
Abl. Pl.
percient‑ibus
percient‑ibus
percient‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
percit‑us
percit‑a
percit‑um
Gen. Sg.
percit‑i
percit‑ae
percit‑i
Dat. Sg.
percit‑o
percit‑ae
percit‑o
Akk. Sg.
percit‑um
percit‑am
percit‑um
Abl. Sg.
percit‑o
percit‑a
percit‑o
Nom. Pl.
percit‑i
percit‑ae
percit‑a
Gen. Pl.
percit‑orum
percit‑arum
percit‑orum
Dat. Pl.
percit‑is
percit‑is
percit‑is
Akk. Pl.
percit‑os
percit‑as
percit‑a
Abl. Pl.
percit‑is
percit‑is
percit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
percitur‑us
percitur‑a
percitur‑um
Gen. Sg.
percitur‑i
percitur‑ae
percitur‑i
Dat. Sg.
percitur‑o
percitur‑ae
percitur‑o
Akk. Sg.
percitur‑um
percitur‑am
percitur‑um
Abl. Sg.
percitur‑o
percitur‑a
percitur‑o
Nom. Pl.
percitur‑i
percitur‑ae
percitur‑a
Gen. Pl.
percitur‑orum
percitur‑arum
percitur‑orum
Dat. Pl.
percitur‑is
percitur‑is
percitur‑is
Akk. Pl.
percitur‑os
percitur‑as
percitur‑a
Abl. Pl.
percitur‑is
percitur‑is
percitur‑is

Gerundium

Gen.
percie‑ndi
Dat.
percie‑ndo
Akk.
percie‑ndum
Abl.
percie‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perciend‑us
perciend‑a
perciend‑um
Gen. Sg.
perciend‑i
perciend‑ae
perciend‑i
Dat. Sg.
perciend‑o
perciend‑ae
perciend‑o
Akk. Sg.
perciend‑um
perciend‑am
perciend‑um
Abl. Sg.
perciend‑o
perciend‑a
perciend‑o
Nom. Pl.
perciend‑i
perciend‑ae
perciend‑a
Gen. Pl.
perciend‑orum
perciend‑arum
perciend‑orum
Dat. Pl.
perciend‑is
perciend‑is
perciend‑is
Akk. Pl.
perciend‑os
perciend‑as
perciend‑a
Abl. Pl.
perciend‑is
perciend‑is
perciend‑is