Konjugation zu «pervigēre, pervigeō, perviguī,-»

Konjugation zu «pervigēre, pervigeō, perviguī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pervige‑o
pervige‑a‑m
pervige‑ba‑m
pervige‑re‑m
pervige‑b‑o
2. Pers. Sg.
pervige‑s
pervige‑a‑s
pervige‑ba‑s
pervige‑re‑s
pervige‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pervige‑t
pervige‑a‑t
pervige‑ba‑t
pervige‑re‑t
pervige‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pervige‑mus
pervige‑a‑mus
pervige‑ba‑mus
pervige‑re‑mus
pervige‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pervige‑tis
pervige‑a‑tis
pervige‑ba‑tis
pervige‑re‑tis
pervige‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pervige‑nt
pervige‑a‑nt
pervige‑ba‑nt
pervige‑re‑nt
pervige‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pervigu‑i
pervigu‑eri‑m
pervigu‑era‑m
pervigu‑isse‑m
pervigu‑ero
2. Pers. Sg.
pervigu‑isti
pervigu‑eri‑s
pervigu‑era‑s
pervigu‑isse‑s
pervigu‑eris
3. Pers. Sg.
pervigu‑it
pervigu‑eri‑t
pervigu‑era‑t
pervigu‑isse‑t
pervigu‑erit
1. Pers. Pl.
pervigu‑imus
pervigu‑eri‑mus
pervigu‑era‑mus
pervigu‑isse‑mus
pervigu‑erimus
2. Pers. Pl.
pervigu‑istis
pervigu‑eri‑tis
pervigu‑era‑tis
pervigu‑isse‑tis
pervigu‑eritis
3. Pers. Pl.
pervigu‑erunt, pervigu‑ere
pervigu‑eri‑nt
pervigu‑era‑nt
pervigu‑isse‑nt
pervigu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pervigens pervigentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
pervige‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pervige‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pervige
pervige‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pervigere
pervige‑ri, pervige‑rier
Infinitiv Perf.
pervigu‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pervigens
pervigens
pervigens
Gen. Sg.
pervigent‑is
pervigent‑is
pervigent‑is
Dat. Sg.
pervigent‑i
pervigent‑i
pervigent‑i
Akk. Sg.
pervigent‑em
pervigent‑em
pervigens
Abl. Sg.
pervigent‑e
pervigent‑e
pervigent‑e
Nom. Pl.
pervigent‑es
pervigent‑es
pervigent‑ia
Gen. Pl.
pervigent‑ium
pervigent‑ium
pervigent‑ium
Dat. Pl.
pervigent‑ibus
pervigent‑ibus
pervigent‑ibus
Akk. Pl.
pervigent‑es, pervigent‑is
pervigent‑es, pervigent‑is
pervigent‑ia
Abl. Pl.
pervigent‑ibus
pervigent‑ibus
pervigent‑ibus

Gerundium

Gen.
pervige‑ndi
Dat.
pervige‑ndo
Akk.
pervige‑ndum
Abl.
pervige‑ndo