Konjugation zu «glūtināre, glūtinō, glūtināvī, glūtinātum»

Konjugation zu «glūtināre, glūtinō, glūtināvī, glūtinātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
glutin‑o
glutin‑e‑m
glutina‑ba‑m
glutina‑re‑m
glutina‑b‑o
2. Pers. Sg.
glutina‑s
glutin‑e‑s
glutina‑ba‑s
glutina‑re‑s
glutina‑bi‑s
3. Pers. Sg.
glutina‑t
glutin‑e‑t
glutina‑ba‑t
glutina‑re‑t
glutina‑bi‑t
1. Pers. Pl.
glutina‑mus
glutin‑e‑mus
glutina‑ba‑mus
glutina‑re‑mus
glutina‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
glutina‑tis
glutin‑e‑tis
glutina‑ba‑tis
glutina‑re‑tis
glutina‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
glutina‑nt
glutin‑e‑nt
glutina‑ba‑nt
glutina‑re‑nt
glutina‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
glutinav‑i
glutinav‑eri‑m
glutinav‑era‑m
glutinav‑isse‑m
glutinav‑ero
2. Pers. Sg.
glutinav‑isti
glutinav‑eri‑s
glutinav‑era‑s
glutinav‑isse‑s
glutinav‑eris
3. Pers. Sg.
glutinav‑it
glutinav‑eri‑t
glutinav‑era‑t
glutinav‑isse‑t
glutinav‑erit
1. Pers. Pl.
glutinav‑imus
glutinav‑eri‑mus
glutinav‑era‑mus
glutinav‑isse‑mus
glutinav‑erimus
2. Pers. Pl.
glutinav‑istis
glutinav‑eri‑tis
glutinav‑era‑tis
glutinav‑isse‑tis
glutinav‑eritis
3. Pers. Pl.
glutinav‑erunt, glutinav‑ere
glutinav‑eri‑nt
glutinav‑era‑nt
glutinav‑isse‑nt
glutinav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
glutinat‑um est
glutinat‑um sit
glutinat‑um erat
glutinat‑um esset
glutinat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
glutinans glutinantis
Part. Fut. Akt.
glutinaturus a um
Part. Perf. Pass.
glutinat‑um
Gerundium
glutina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
glutina‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
glutina
glutina‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
glutinare
glutina‑ri, glutina‑rier
Infinitiv Perf.
glutinav‑isse
glutinat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
glutinatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
glutinat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
glutinans
glutinans
glutinans
Gen. Sg.
glutinant‑is
glutinant‑is
glutinant‑is
Dat. Sg.
glutinant‑i
glutinant‑i
glutinant‑i
Akk. Sg.
glutinant‑em
glutinant‑em
glutinans
Abl. Sg.
glutinant‑e
glutinant‑e
glutinant‑e
Nom. Pl.
glutinant‑es
glutinant‑es
glutinant‑ia
Gen. Pl.
glutinant‑ium
glutinant‑ium
glutinant‑ium
Dat. Pl.
glutinant‑ibus
glutinant‑ibus
glutinant‑ibus
Akk. Pl.
glutinant‑es, glutinant‑is
glutinant‑es, glutinant‑is
glutinant‑ia
Abl. Pl.
glutinant‑ibus
glutinant‑ibus
glutinant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
glutinat‑us
glutinat‑a
glutinat‑um
Gen. Sg.
glutinat‑i
glutinat‑ae
glutinat‑i
Dat. Sg.
glutinat‑o
glutinat‑ae
glutinat‑o
Akk. Sg.
glutinat‑um
glutinat‑am
glutinat‑um
Abl. Sg.
glutinat‑o
glutinat‑a
glutinat‑o
Nom. Pl.
glutinat‑i
glutinat‑ae
glutinat‑a
Gen. Pl.
glutinat‑orum
glutinat‑arum
glutinat‑orum
Dat. Pl.
glutinat‑is
glutinat‑is
glutinat‑is
Akk. Pl.
glutinat‑os
glutinat‑as
glutinat‑a
Abl. Pl.
glutinat‑is
glutinat‑is
glutinat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
glutinatur‑us
glutinatur‑a
glutinatur‑um
Gen. Sg.
glutinatur‑i
glutinatur‑ae
glutinatur‑i
Dat. Sg.
glutinatur‑o
glutinatur‑ae
glutinatur‑o
Akk. Sg.
glutinatur‑um
glutinatur‑am
glutinatur‑um
Abl. Sg.
glutinatur‑o
glutinatur‑a
glutinatur‑o
Nom. Pl.
glutinatur‑i
glutinatur‑ae
glutinatur‑a
Gen. Pl.
glutinatur‑orum
glutinatur‑arum
glutinatur‑orum
Dat. Pl.
glutinatur‑is
glutinatur‑is
glutinatur‑is
Akk. Pl.
glutinatur‑os
glutinatur‑as
glutinatur‑a
Abl. Pl.
glutinatur‑is
glutinatur‑is
glutinatur‑is

Gerundium

Gen.
glutina‑ndi
Dat.
glutina‑ndo
Akk.
glutina‑ndum
Abl.
glutina‑ndo