Konjugation zu «ventāre, ventō, ventāvī, ventātum»

Konjugation zu «ventāre, ventō, ventāvī, ventātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vent‑o
vent‑e‑m
venta‑ba‑m
venta‑re‑m
venta‑b‑o
2. Pers. Sg.
venta‑s
vent‑e‑s
venta‑ba‑s
venta‑re‑s
venta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
venta‑t
vent‑e‑t
venta‑ba‑t
venta‑re‑t
venta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
venta‑mus
vent‑e‑mus
venta‑ba‑mus
venta‑re‑mus
venta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
venta‑tis
vent‑e‑tis
venta‑ba‑tis
venta‑re‑tis
venta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
venta‑nt
vent‑e‑nt
venta‑ba‑nt
venta‑re‑nt
venta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vent‑or
vent‑e‑r
venta‑ba‑r
venta‑re‑r
venta‑b‑or
2. Pers. Sg.
venta‑ris
vent‑e‑ris, vent‑e‑re
venta‑ba‑ris, venta‑ba‑re
venta‑re‑ris, venta‑re‑re
venta‑be‑ris, venta‑be‑re
3. Pers. Sg.
venta‑tur
vent‑e‑tur
venta‑ba‑tur
venta‑re‑tur
venta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
venta‑mur
vent‑e‑mur
venta‑ba‑mur
venta‑re‑mur
venta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
venta‑mini
vent‑e‑mini
venta‑ba‑mini
venta‑re‑mini
venta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
venta‑ntur
vent‑e‑ntur
venta‑ba‑ntur
venta‑re‑ntur
venta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ventav‑i
ventav‑eri‑m
ventav‑era‑m
ventav‑isse‑m
ventav‑ero
2. Pers. Sg.
ventav‑isti
ventav‑eri‑s
ventav‑era‑s
ventav‑isse‑s
ventav‑eris
3. Pers. Sg.
ventav‑it
ventav‑eri‑t
ventav‑era‑t
ventav‑isse‑t
ventav‑erit
1. Pers. Pl.
ventav‑imus
ventav‑eri‑mus
ventav‑era‑mus
ventav‑isse‑mus
ventav‑erimus
2. Pers. Pl.
ventav‑istis
ventav‑eri‑tis
ventav‑era‑tis
ventav‑isse‑tis
ventav‑eritis
3. Pers. Pl.
ventav‑erunt, ventav‑ere
ventav‑eri‑nt
ventav‑era‑nt
ventav‑isse‑nt
ventav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ventat‑us sum
ventat‑us sim
ventat‑us eram
ventat‑us essem
ventat‑us ero
2. Pers. Sg.
ventat‑us es
ventat‑us sis
ventat‑us eras
ventat‑us esses
ventat‑us eris
3. Pers. Sg.
ventat‑us est
ventat‑us sit
ventat‑us erat
ventat‑us esset
ventat‑us erit
1. Pers. Pl.
ventat‑i sumus
ventat‑i simus
ventat‑i eramus
ventat‑i essemus
ventat‑i erimus
2. Pers. Pl.
ventat‑i estis
ventat‑i sitis
ventat‑i eratis
ventat‑i essetis
ventat‑i eritis
3. Pers. Pl.
ventat‑i sunt
ventat‑i sint
ventat‑i erant
ventat‑i essent
ventat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ventans ventantis
Part. Fut. Akt.
ventaturus a um
Part. Perf. Pass.
ventatus a um
Gerundium
venta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ventandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
venta
venta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ventare
venta‑ri, venta‑rier
Infinitiv Perf.
ventav‑isse
ventat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
ventatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
ventat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ventans
ventans
ventans
Gen. Sg.
ventant‑is
ventant‑is
ventant‑is
Dat. Sg.
ventant‑i
ventant‑i
ventant‑i
Akk. Sg.
ventant‑em
ventant‑em
ventans
Abl. Sg.
ventant‑e
ventant‑e
ventant‑e
Nom. Pl.
ventant‑es
ventant‑es
ventant‑ia
Gen. Pl.
ventant‑ium
ventant‑ium
ventant‑ium
Dat. Pl.
ventant‑ibus
ventant‑ibus
ventant‑ibus
Akk. Pl.
ventant‑es, ventant‑is
ventant‑es, ventant‑is
ventant‑ia
Abl. Pl.
ventant‑ibus
ventant‑ibus
ventant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ventat‑us
ventat‑a
ventat‑um
Gen. Sg.
ventat‑i
ventat‑ae
ventat‑i
Dat. Sg.
ventat‑o
ventat‑ae
ventat‑o
Akk. Sg.
ventat‑um
ventat‑am
ventat‑um
Abl. Sg.
ventat‑o
ventat‑a
ventat‑o
Nom. Pl.
ventat‑i
ventat‑ae
ventat‑a
Gen. Pl.
ventat‑orum
ventat‑arum
ventat‑orum
Dat. Pl.
ventat‑is
ventat‑is
ventat‑is
Akk. Pl.
ventat‑os
ventat‑as
ventat‑a
Abl. Pl.
ventat‑is
ventat‑is
ventat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ventatur‑us
ventatur‑a
ventatur‑um
Gen. Sg.
ventatur‑i
ventatur‑ae
ventatur‑i
Dat. Sg.
ventatur‑o
ventatur‑ae
ventatur‑o
Akk. Sg.
ventatur‑um
ventatur‑am
ventatur‑um
Abl. Sg.
ventatur‑o
ventatur‑a
ventatur‑o
Nom. Pl.
ventatur‑i
ventatur‑ae
ventatur‑a
Gen. Pl.
ventatur‑orum
ventatur‑arum
ventatur‑orum
Dat. Pl.
ventatur‑is
ventatur‑is
ventatur‑is
Akk. Pl.
ventatur‑os
ventatur‑as
ventatur‑a
Abl. Pl.
ventatur‑is
ventatur‑is
ventatur‑is

Gerundium

Gen.
venta‑ndi
Dat.
venta‑ndo
Akk.
venta‑ndum
Abl.
venta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ventand‑us
ventand‑a
ventand‑um
Gen. Sg.
ventand‑i
ventand‑ae
ventand‑i
Dat. Sg.
ventand‑o
ventand‑ae
ventand‑o
Akk. Sg.
ventand‑um
ventand‑am
ventand‑um
Abl. Sg.
ventand‑o
ventand‑a
ventand‑o
Nom. Pl.
ventand‑i
ventand‑ae
ventand‑a
Gen. Pl.
ventand‑orum
ventand‑arum
ventand‑orum
Dat. Pl.
ventand‑is
ventand‑is
ventand‑is
Akk. Pl.
ventand‑os
ventand‑as
ventand‑a
Abl. Pl.
ventand‑is
ventand‑is
ventand‑is