Konjugation zu «arbitrāre, arbitrō,-,-»

Konjugation zu «arbitrāre, arbitrō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
arbitr‑o
arbitr‑e‑m
arbitra‑ba‑m
arbitra‑re‑m
arbitra‑b‑o
2. Pers. Sg.
arbitra‑s
arbitr‑e‑s
arbitra‑ba‑s
arbitra‑re‑s
arbitra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
arbitra‑t
arbitr‑e‑t
arbitra‑ba‑t
arbitra‑re‑t
arbitra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
arbitra‑mus
arbitr‑e‑mus
arbitra‑ba‑mus
arbitra‑re‑mus
arbitra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
arbitra‑tis
arbitr‑e‑tis
arbitra‑ba‑tis
arbitra‑re‑tis
arbitra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
arbitra‑nt
arbitr‑e‑nt
arbitra‑ba‑nt
arbitra‑re‑nt
arbitra‑bu‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
arbitrans arbitrantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
arbitra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
arbitrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
arbitra
arbitra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
arbitrare
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arbitrans
arbitrans
arbitrans
Gen. Sg.
arbitrant‑is
arbitrant‑is
arbitrant‑is
Dat. Sg.
arbitrant‑i
arbitrant‑i
arbitrant‑i
Akk. Sg.
arbitrant‑em
arbitrant‑em
arbitrans
Abl. Sg.
arbitrant‑e
arbitrant‑e
arbitrant‑e
Nom. Pl.
arbitrant‑es
arbitrant‑es
arbitrant‑ia
Gen. Pl.
arbitrant‑ium
arbitrant‑ium
arbitrant‑ium
Dat. Pl.
arbitrant‑ibus
arbitrant‑ibus
arbitrant‑ibus
Akk. Pl.
arbitrant‑es, arbitrant‑is
arbitrant‑es, arbitrant‑is
arbitrant‑ia
Abl. Pl.
arbitrant‑ibus
arbitrant‑ibus
arbitrant‑ibus

Gerundium

Gen.
arbitra‑ndi
Dat.
arbitra‑ndo
Akk.
arbitra‑ndum
Abl.
arbitra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arbitrand‑us
arbitrand‑a
arbitrand‑um
Gen. Sg.
arbitrand‑i
arbitrand‑ae
arbitrand‑i
Dat. Sg.
arbitrand‑o
arbitrand‑ae
arbitrand‑o
Akk. Sg.
arbitrand‑um
arbitrand‑am
arbitrand‑um
Abl. Sg.
arbitrand‑o
arbitrand‑a
arbitrand‑o
Nom. Pl.
arbitrand‑i
arbitrand‑ae
arbitrand‑a
Gen. Pl.
arbitrand‑orum
arbitrand‑arum
arbitrand‑orum
Dat. Pl.
arbitrand‑is
arbitrand‑is
arbitrand‑is
Akk. Pl.
arbitrand‑os
arbitrand‑as
arbitrand‑a
Abl. Pl.
arbitrand‑is
arbitrand‑is
arbitrand‑is