Konjugation zu «fēmināre, fēminō, fēmināvī, fēminātum»

Konjugation zu «fēmināre, fēminō, fēmināvī, fēminātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
femin‑o
femin‑e‑m
femina‑ba‑m
femina‑re‑m
femina‑b‑o
2. Pers. Sg.
femina‑s
femin‑e‑s
femina‑ba‑s
femina‑re‑s
femina‑bi‑s
3. Pers. Sg.
femina‑t
femin‑e‑t
femina‑ba‑t
femina‑re‑t
femina‑bi‑t
1. Pers. Pl.
femina‑mus
femin‑e‑mus
femina‑ba‑mus
femina‑re‑mus
femina‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
femina‑tis
femin‑e‑tis
femina‑ba‑tis
femina‑re‑tis
femina‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
femina‑nt
femin‑e‑nt
femina‑ba‑nt
femina‑re‑nt
femina‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
femin‑or
femin‑e‑r
femina‑ba‑r
femina‑re‑r
femina‑b‑or
2. Pers. Sg.
femina‑ris
femin‑e‑ris, femin‑e‑re
femina‑ba‑ris, femina‑ba‑re
femina‑re‑ris, femina‑re‑re
femina‑be‑ris, femina‑be‑re
3. Pers. Sg.
femina‑tur
femin‑e‑tur
femina‑ba‑tur
femina‑re‑tur
femina‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
femina‑mur
femin‑e‑mur
femina‑ba‑mur
femina‑re‑mur
femina‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
femina‑mini
femin‑e‑mini
femina‑ba‑mini
femina‑re‑mini
femina‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
femina‑ntur
femin‑e‑ntur
femina‑ba‑ntur
femina‑re‑ntur
femina‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
feminav‑i
feminav‑eri‑m
feminav‑era‑m
feminav‑isse‑m
feminav‑ero
2. Pers. Sg.
feminav‑isti
feminav‑eri‑s
feminav‑era‑s
feminav‑isse‑s
feminav‑eris
3. Pers. Sg.
feminav‑it
feminav‑eri‑t
feminav‑era‑t
feminav‑isse‑t
feminav‑erit
1. Pers. Pl.
feminav‑imus
feminav‑eri‑mus
feminav‑era‑mus
feminav‑isse‑mus
feminav‑erimus
2. Pers. Pl.
feminav‑istis
feminav‑eri‑tis
feminav‑era‑tis
feminav‑isse‑tis
feminav‑eritis
3. Pers. Pl.
feminav‑erunt, feminav‑ere
feminav‑eri‑nt
feminav‑era‑nt
feminav‑isse‑nt
feminav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
feminat‑us sum
feminat‑us sim
feminat‑us eram
feminat‑us essem
feminat‑us ero
2. Pers. Sg.
feminat‑us es
feminat‑us sis
feminat‑us eras
feminat‑us esses
feminat‑us eris
3. Pers. Sg.
feminat‑us est
feminat‑us sit
feminat‑us erat
feminat‑us esset
feminat‑us erit
1. Pers. Pl.
feminat‑i sumus
feminat‑i simus
feminat‑i eramus
feminat‑i essemus
feminat‑i erimus
2. Pers. Pl.
feminat‑i estis
feminat‑i sitis
feminat‑i eratis
feminat‑i essetis
feminat‑i eritis
3. Pers. Pl.
feminat‑i sunt
feminat‑i sint
feminat‑i erant
feminat‑i essent
feminat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
feminans feminantis
Part. Fut. Akt.
feminaturus a um
Part. Perf. Pass.
feminatus a um
Gerundium
femina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
feminandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
femina
femina‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
feminare
femina‑ri, femina‑rier
Infinitiv Perf.
feminav‑isse
feminat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
feminatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
feminat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
feminans
feminans
feminans
Gen. Sg.
feminant‑is
feminant‑is
feminant‑is
Dat. Sg.
feminant‑i
feminant‑i
feminant‑i
Akk. Sg.
feminant‑em
feminant‑em
feminans
Abl. Sg.
feminant‑e
feminant‑e
feminant‑e
Nom. Pl.
feminant‑es
feminant‑es
feminant‑ia
Gen. Pl.
feminant‑ium
feminant‑ium
feminant‑ium
Dat. Pl.
feminant‑ibus
feminant‑ibus
feminant‑ibus
Akk. Pl.
feminant‑es, feminant‑is
feminant‑es, feminant‑is
feminant‑ia
Abl. Pl.
feminant‑ibus
feminant‑ibus
feminant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
feminat‑us
feminat‑a
feminat‑um
Gen. Sg.
feminat‑i
feminat‑ae
feminat‑i
Dat. Sg.
feminat‑o
feminat‑ae
feminat‑o
Akk. Sg.
feminat‑um
feminat‑am
feminat‑um
Abl. Sg.
feminat‑o
feminat‑a
feminat‑o
Nom. Pl.
feminat‑i
feminat‑ae
feminat‑a
Gen. Pl.
feminat‑orum
feminat‑arum
feminat‑orum
Dat. Pl.
feminat‑is
feminat‑is
feminat‑is
Akk. Pl.
feminat‑os
feminat‑as
feminat‑a
Abl. Pl.
feminat‑is
feminat‑is
feminat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
feminatur‑us
feminatur‑a
feminatur‑um
Gen. Sg.
feminatur‑i
feminatur‑ae
feminatur‑i
Dat. Sg.
feminatur‑o
feminatur‑ae
feminatur‑o
Akk. Sg.
feminatur‑um
feminatur‑am
feminatur‑um
Abl. Sg.
feminatur‑o
feminatur‑a
feminatur‑o
Nom. Pl.
feminatur‑i
feminatur‑ae
feminatur‑a
Gen. Pl.
feminatur‑orum
feminatur‑arum
feminatur‑orum
Dat. Pl.
feminatur‑is
feminatur‑is
feminatur‑is
Akk. Pl.
feminatur‑os
feminatur‑as
feminatur‑a
Abl. Pl.
feminatur‑is
feminatur‑is
feminatur‑is

Gerundium

Gen.
femina‑ndi
Dat.
femina‑ndo
Akk.
femina‑ndum
Abl.
femina‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
feminand‑us
feminand‑a
feminand‑um
Gen. Sg.
feminand‑i
feminand‑ae
feminand‑i
Dat. Sg.
feminand‑o
feminand‑ae
feminand‑o
Akk. Sg.
feminand‑um
feminand‑am
feminand‑um
Abl. Sg.
feminand‑o
feminand‑a
feminand‑o
Nom. Pl.
feminand‑i
feminand‑ae
feminand‑a
Gen. Pl.
feminand‑orum
feminand‑arum
feminand‑orum
Dat. Pl.
feminand‑is
feminand‑is
feminand‑is
Akk. Pl.
feminand‑os
feminand‑as
feminand‑a
Abl. Pl.
feminand‑is
feminand‑is
feminand‑is