Konjugation zu «mānsuētāre, mānsuētō, mānsuētāvī, mānsūētātum»

Konjugation zu «mānsuētāre, mānsuētō, mānsuētāvī, mānsūētātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mansuet‑o
mansuet‑e‑m
mansueta‑ba‑m
mansueta‑re‑m
mansueta‑b‑o
2. Pers. Sg.
mansueta‑s
mansuet‑e‑s
mansueta‑ba‑s
mansueta‑re‑s
mansueta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
mansueta‑t
mansuet‑e‑t
mansueta‑ba‑t
mansueta‑re‑t
mansueta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
mansueta‑mus
mansuet‑e‑mus
mansueta‑ba‑mus
mansueta‑re‑mus
mansueta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
mansueta‑tis
mansuet‑e‑tis
mansueta‑ba‑tis
mansueta‑re‑tis
mansueta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
mansueta‑nt
mansuet‑e‑nt
mansueta‑ba‑nt
mansueta‑re‑nt
mansueta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mansuet‑or
mansuet‑e‑r
mansueta‑ba‑r
mansueta‑re‑r
mansueta‑b‑or
2. Pers. Sg.
mansueta‑ris
mansuet‑e‑ris, mansuet‑e‑re
mansueta‑ba‑ris, mansueta‑ba‑re
mansueta‑re‑ris, mansueta‑re‑re
mansueta‑be‑ris, mansueta‑be‑re
3. Pers. Sg.
mansueta‑tur
mansuet‑e‑tur
mansueta‑ba‑tur
mansueta‑re‑tur
mansueta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
mansueta‑mur
mansuet‑e‑mur
mansueta‑ba‑mur
mansueta‑re‑mur
mansueta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
mansueta‑mini
mansuet‑e‑mini
mansueta‑ba‑mini
mansueta‑re‑mini
mansueta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
mansueta‑ntur
mansuet‑e‑ntur
mansueta‑ba‑ntur
mansueta‑re‑ntur
mansueta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mansuetav‑i
mansuetav‑eri‑m
mansuetav‑era‑m
mansuetav‑isse‑m
mansuetav‑ero
2. Pers. Sg.
mansuetav‑isti
mansuetav‑eri‑s
mansuetav‑era‑s
mansuetav‑isse‑s
mansuetav‑eris
3. Pers. Sg.
mansuetav‑it
mansuetav‑eri‑t
mansuetav‑era‑t
mansuetav‑isse‑t
mansuetav‑erit
1. Pers. Pl.
mansuetav‑imus
mansuetav‑eri‑mus
mansuetav‑era‑mus
mansuetav‑isse‑mus
mansuetav‑erimus
2. Pers. Pl.
mansuetav‑istis
mansuetav‑eri‑tis
mansuetav‑era‑tis
mansuetav‑isse‑tis
mansuetav‑eritis
3. Pers. Pl.
mansuetav‑erunt, mansuetav‑ere
mansuetav‑eri‑nt
mansuetav‑era‑nt
mansuetav‑isse‑nt
mansuetav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mansuetat‑us sum
mansuetat‑us sim
mansuetat‑us eram
mansuetat‑us essem
mansuetat‑us ero
2. Pers. Sg.
mansuetat‑us es
mansuetat‑us sis
mansuetat‑us eras
mansuetat‑us esses
mansuetat‑us eris
3. Pers. Sg.
mansuetat‑us est
mansuetat‑us sit
mansuetat‑us erat
mansuetat‑us esset
mansuetat‑us erit
1. Pers. Pl.
mansuetat‑i sumus
mansuetat‑i simus
mansuetat‑i eramus
mansuetat‑i essemus
mansuetat‑i erimus
2. Pers. Pl.
mansuetat‑i estis
mansuetat‑i sitis
mansuetat‑i eratis
mansuetat‑i essetis
mansuetat‑i eritis
3. Pers. Pl.
mansuetat‑i sunt
mansuetat‑i sint
mansuetat‑i erant
mansuetat‑i essent
mansuetat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
mansuetans mansuetantis
Part. Fut. Akt.
mansuetaturus a um
Part. Perf. Pass.
mansuetatus a um
Gerundium
mansueta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mansuetandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mansueta
mansueta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
mansuetare
mansueta‑ri, mansueta‑rier
Infinitiv Perf.
mansuetav‑isse
mansuetat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mansuetatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
mansuetat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mansuetans
mansuetans
mansuetans
Gen. Sg.
mansuetant‑is
mansuetant‑is
mansuetant‑is
Dat. Sg.
mansuetant‑i
mansuetant‑i
mansuetant‑i
Akk. Sg.
mansuetant‑em
mansuetant‑em
mansuetans
Abl. Sg.
mansuetant‑e
mansuetant‑e
mansuetant‑e
Nom. Pl.
mansuetant‑es
mansuetant‑es
mansuetant‑ia
Gen. Pl.
mansuetant‑ium
mansuetant‑ium
mansuetant‑ium
Dat. Pl.
mansuetant‑ibus
mansuetant‑ibus
mansuetant‑ibus
Akk. Pl.
mansuetant‑es, mansuetant‑is
mansuetant‑es, mansuetant‑is
mansuetant‑ia
Abl. Pl.
mansuetant‑ibus
mansuetant‑ibus
mansuetant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mansuetat‑us
mansuetat‑a
mansuetat‑um
Gen. Sg.
mansuetat‑i
mansuetat‑ae
mansuetat‑i
Dat. Sg.
mansuetat‑o
mansuetat‑ae
mansuetat‑o
Akk. Sg.
mansuetat‑um
mansuetat‑am
mansuetat‑um
Abl. Sg.
mansuetat‑o
mansuetat‑a
mansuetat‑o
Nom. Pl.
mansuetat‑i
mansuetat‑ae
mansuetat‑a
Gen. Pl.
mansuetat‑orum
mansuetat‑arum
mansuetat‑orum
Dat. Pl.
mansuetat‑is
mansuetat‑is
mansuetat‑is
Akk. Pl.
mansuetat‑os
mansuetat‑as
mansuetat‑a
Abl. Pl.
mansuetat‑is
mansuetat‑is
mansuetat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mansuetatur‑us
mansuetatur‑a
mansuetatur‑um
Gen. Sg.
mansuetatur‑i
mansuetatur‑ae
mansuetatur‑i
Dat. Sg.
mansuetatur‑o
mansuetatur‑ae
mansuetatur‑o
Akk. Sg.
mansuetatur‑um
mansuetatur‑am
mansuetatur‑um
Abl. Sg.
mansuetatur‑o
mansuetatur‑a
mansuetatur‑o
Nom. Pl.
mansuetatur‑i
mansuetatur‑ae
mansuetatur‑a
Gen. Pl.
mansuetatur‑orum
mansuetatur‑arum
mansuetatur‑orum
Dat. Pl.
mansuetatur‑is
mansuetatur‑is
mansuetatur‑is
Akk. Pl.
mansuetatur‑os
mansuetatur‑as
mansuetatur‑a
Abl. Pl.
mansuetatur‑is
mansuetatur‑is
mansuetatur‑is

Gerundium

Gen.
mansueta‑ndi
Dat.
mansueta‑ndo
Akk.
mansueta‑ndum
Abl.
mansueta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mansuetand‑us
mansuetand‑a
mansuetand‑um
Gen. Sg.
mansuetand‑i
mansuetand‑ae
mansuetand‑i
Dat. Sg.
mansuetand‑o
mansuetand‑ae
mansuetand‑o
Akk. Sg.
mansuetand‑um
mansuetand‑am
mansuetand‑um
Abl. Sg.
mansuetand‑o
mansuetand‑a
mansuetand‑o
Nom. Pl.
mansuetand‑i
mansuetand‑ae
mansuetand‑a
Gen. Pl.
mansuetand‑orum
mansuetand‑arum
mansuetand‑orum
Dat. Pl.
mansuetand‑is
mansuetand‑is
mansuetand‑is
Akk. Pl.
mansuetand‑os
mansuetand‑as
mansuetand‑a
Abl. Pl.
mansuetand‑is
mansuetand‑is
mansuetand‑is