Konjugation zu «astupēre, astupeō,-,-»

Konjugation zu «astupēre, astupeō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
astupe‑o
astupe‑a‑m
astupe‑ba‑m
astupe‑re‑m
astupe‑b‑o
2. Pers. Sg.
astupe‑s
astupe‑a‑s
astupe‑ba‑s
astupe‑re‑s
astupe‑bi‑s
3. Pers. Sg.
astupe‑t
astupe‑a‑t
astupe‑ba‑t
astupe‑re‑t
astupe‑bi‑t
1. Pers. Pl.
astupe‑mus
astupe‑a‑mus
astupe‑ba‑mus
astupe‑re‑mus
astupe‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
astupe‑tis
astupe‑a‑tis
astupe‑ba‑tis
astupe‑re‑tis
astupe‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
astupe‑nt
astupe‑a‑nt
astupe‑ba‑nt
astupe‑re‑nt
astupe‑bu‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
astupens astupentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
astupe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
astupe‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
astupe
astupe‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
astupere
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
astupens
astupens
astupens
Gen. Sg.
astupent‑is
astupent‑is
astupent‑is
Dat. Sg.
astupent‑i
astupent‑i
astupent‑i
Akk. Sg.
astupent‑em
astupent‑em
astupens
Abl. Sg.
astupent‑e
astupent‑e
astupent‑e
Nom. Pl.
astupent‑es
astupent‑es
astupent‑ia
Gen. Pl.
astupent‑ium
astupent‑ium
astupent‑ium
Dat. Pl.
astupent‑ibus
astupent‑ibus
astupent‑ibus
Akk. Pl.
astupent‑es, astupent‑is
astupent‑es, astupent‑is
astupent‑ia
Abl. Pl.
astupent‑ibus
astupent‑ibus
astupent‑ibus

Gerundium

Gen.
astupe‑ndi
Dat.
astupe‑ndo
Akk.
astupe‑ndum
Abl.
astupe‑ndo