Konjugation zu «veterāre, veterō, veterāvī, veterātum»

Konjugation zu «veterāre, veterō, veterāvī, veterātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
veter‑o
veter‑e‑m
vetera‑ba‑m
vetera‑re‑m
vetera‑b‑o
2. Pers. Sg.
vetera‑s
veter‑e‑s
vetera‑ba‑s
vetera‑re‑s
vetera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vetera‑t
veter‑e‑t
vetera‑ba‑t
vetera‑re‑t
vetera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vetera‑mus
veter‑e‑mus
vetera‑ba‑mus
vetera‑re‑mus
vetera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vetera‑tis
veter‑e‑tis
vetera‑ba‑tis
vetera‑re‑tis
vetera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vetera‑nt
veter‑e‑nt
vetera‑ba‑nt
vetera‑re‑nt
vetera‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
veter‑or
veter‑e‑r
vetera‑ba‑r
vetera‑re‑r
vetera‑b‑or
2. Pers. Sg.
vetera‑ris
veter‑e‑ris, veter‑e‑re
vetera‑ba‑ris, vetera‑ba‑re
vetera‑re‑ris, vetera‑re‑re
vetera‑be‑ris, vetera‑be‑re
3. Pers. Sg.
vetera‑tur
veter‑e‑tur
vetera‑ba‑tur
vetera‑re‑tur
vetera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
vetera‑mur
veter‑e‑mur
vetera‑ba‑mur
vetera‑re‑mur
vetera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
vetera‑mini
veter‑e‑mini
vetera‑ba‑mini
vetera‑re‑mini
vetera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
vetera‑ntur
veter‑e‑ntur
vetera‑ba‑ntur
vetera‑re‑ntur
vetera‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
veterav‑i
veterav‑eri‑m
veterav‑era‑m
veterav‑isse‑m
veterav‑ero
2. Pers. Sg.
veterav‑isti
veterav‑eri‑s
veterav‑era‑s
veterav‑isse‑s
veterav‑eris
3. Pers. Sg.
veterav‑it
veterav‑eri‑t
veterav‑era‑t
veterav‑isse‑t
veterav‑erit
1. Pers. Pl.
veterav‑imus
veterav‑eri‑mus
veterav‑era‑mus
veterav‑isse‑mus
veterav‑erimus
2. Pers. Pl.
veterav‑istis
veterav‑eri‑tis
veterav‑era‑tis
veterav‑isse‑tis
veterav‑eritis
3. Pers. Pl.
veterav‑erunt, veterav‑ere
veterav‑eri‑nt
veterav‑era‑nt
veterav‑isse‑nt
veterav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
veterat‑us sum
veterat‑us sim
veterat‑us eram
veterat‑us essem
veterat‑us ero
2. Pers. Sg.
veterat‑us es
veterat‑us sis
veterat‑us eras
veterat‑us esses
veterat‑us eris
3. Pers. Sg.
veterat‑us est
veterat‑us sit
veterat‑us erat
veterat‑us esset
veterat‑us erit
1. Pers. Pl.
veterat‑i sumus
veterat‑i simus
veterat‑i eramus
veterat‑i essemus
veterat‑i erimus
2. Pers. Pl.
veterat‑i estis
veterat‑i sitis
veterat‑i eratis
veterat‑i essetis
veterat‑i eritis
3. Pers. Pl.
veterat‑i sunt
veterat‑i sint
veterat‑i erant
veterat‑i essent
veterat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
veterans veterantis
Part. Fut. Akt.
veteraturus a um
Part. Perf. Pass.
veteratus a um
Gerundium
vetera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
veterandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vetera
vetera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
veterare
vetera‑ri, vetera‑rier
Infinitiv Perf.
veterav‑isse
veterat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
veteratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
veterat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
veterans
veterans
veterans
Gen. Sg.
veterant‑is
veterant‑is
veterant‑is
Dat. Sg.
veterant‑i
veterant‑i
veterant‑i
Akk. Sg.
veterant‑em
veterant‑em
veterans
Abl. Sg.
veterant‑e
veterant‑e
veterant‑e
Nom. Pl.
veterant‑es
veterant‑es
veterant‑ia
Gen. Pl.
veterant‑ium
veterant‑ium
veterant‑ium
Dat. Pl.
veterant‑ibus
veterant‑ibus
veterant‑ibus
Akk. Pl.
veterant‑es, veterant‑is
veterant‑es, veterant‑is
veterant‑ia
Abl. Pl.
veterant‑ibus
veterant‑ibus
veterant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
veterat‑us
veterat‑a
veterat‑um
Gen. Sg.
veterat‑i
veterat‑ae
veterat‑i
Dat. Sg.
veterat‑o
veterat‑ae
veterat‑o
Akk. Sg.
veterat‑um
veterat‑am
veterat‑um
Abl. Sg.
veterat‑o
veterat‑a
veterat‑o
Nom. Pl.
veterat‑i
veterat‑ae
veterat‑a
Gen. Pl.
veterat‑orum
veterat‑arum
veterat‑orum
Dat. Pl.
veterat‑is
veterat‑is
veterat‑is
Akk. Pl.
veterat‑os
veterat‑as
veterat‑a
Abl. Pl.
veterat‑is
veterat‑is
veterat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
veteratur‑us
veteratur‑a
veteratur‑um
Gen. Sg.
veteratur‑i
veteratur‑ae
veteratur‑i
Dat. Sg.
veteratur‑o
veteratur‑ae
veteratur‑o
Akk. Sg.
veteratur‑um
veteratur‑am
veteratur‑um
Abl. Sg.
veteratur‑o
veteratur‑a
veteratur‑o
Nom. Pl.
veteratur‑i
veteratur‑ae
veteratur‑a
Gen. Pl.
veteratur‑orum
veteratur‑arum
veteratur‑orum
Dat. Pl.
veteratur‑is
veteratur‑is
veteratur‑is
Akk. Pl.
veteratur‑os
veteratur‑as
veteratur‑a
Abl. Pl.
veteratur‑is
veteratur‑is
veteratur‑is

Gerundium

Gen.
vetera‑ndi
Dat.
vetera‑ndo
Akk.
vetera‑ndum
Abl.
vetera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
veterand‑us
veterand‑a
veterand‑um
Gen. Sg.
veterand‑i
veterand‑ae
veterand‑i
Dat. Sg.
veterand‑o
veterand‑ae
veterand‑o
Akk. Sg.
veterand‑um
veterand‑am
veterand‑um
Abl. Sg.
veterand‑o
veterand‑a
veterand‑o
Nom. Pl.
veterand‑i
veterand‑ae
veterand‑a
Gen. Pl.
veterand‑orum
veterand‑arum
veterand‑orum
Dat. Pl.
veterand‑is
veterand‑is
veterand‑is
Akk. Pl.
veterand‑os
veterand‑as
veterand‑a
Abl. Pl.
veterand‑is
veterand‑is
veterand‑is