Deklination zu «condītor condītōris, m»

Deklination zu «condītor condītōris, m»

Deklination

Nom. Sg.
conditor
Gen. Sg.
conditor‑is
Dat. Sg.
conditor‑i
Akk. Sg.
conditor‑em
Abl. Sg.
conditor‑e
Nom. Pl.
conditor‑es
Gen. Pl.
conditor‑um
Dat. Pl.
conditor‑ibus
Akk. Pl.
conditor‑es
Abl. Pl.
conditor‑ibus