Konjugation zu «sententiāre, sententiō, sententiāvī, sententiātum»

Konjugation zu «sententiāre, sententiō, sententiāvī, sententiātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sententi‑o
sententi‑e‑m
sententia‑ba‑m
sententia‑re‑m
sententia‑b‑o
2. Pers. Sg.
sententia‑s
sententi‑e‑s
sententia‑ba‑s
sententia‑re‑s
sententia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
sententia‑t
sententi‑e‑t
sententia‑ba‑t
sententia‑re‑t
sententia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
sententia‑mus
sententi‑e‑mus
sententia‑ba‑mus
sententia‑re‑mus
sententia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
sententia‑tis
sententi‑e‑tis
sententia‑ba‑tis
sententia‑re‑tis
sententia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
sententia‑nt
sententi‑e‑nt
sententia‑ba‑nt
sententia‑re‑nt
sententia‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sententiav‑i
sententiav‑eri‑m
sententiav‑era‑m
sententiav‑isse‑m
sententiav‑ero
2. Pers. Sg.
sententiav‑isti
sententiav‑eri‑s
sententiav‑era‑s
sententiav‑isse‑s
sententiav‑eris
3. Pers. Sg.
sententiav‑it
sententiav‑eri‑t
sententiav‑era‑t
sententiav‑isse‑t
sententiav‑erit
1. Pers. Pl.
sententiav‑imus
sententiav‑eri‑mus
sententiav‑era‑mus
sententiav‑isse‑mus
sententiav‑erimus
2. Pers. Pl.
sententiav‑istis
sententiav‑eri‑tis
sententiav‑era‑tis
sententiav‑isse‑tis
sententiav‑eritis
3. Pers. Pl.
sententiav‑erunt, sententiav‑ere
sententiav‑eri‑nt
sententiav‑era‑nt
sententiav‑isse‑nt
sententiav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
sententiat‑um est
sententiat‑um sit
sententiat‑um erat
sententiat‑um esset
sententiat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
sententians sententiantis
Part. Fut. Akt.
sententiaturus a um
Part. Perf. Pass.
sententiat‑um
Gerundium
sententia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
sententia‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
sententia
sententia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
sententiare
sententia‑ri, sententia‑rier
Infinitiv Perf.
sententiav‑isse
sententiat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
sententiatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
sententiat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sententians
sententians
sententians
Gen. Sg.
sententiant‑is
sententiant‑is
sententiant‑is
Dat. Sg.
sententiant‑i
sententiant‑i
sententiant‑i
Akk. Sg.
sententiant‑em
sententiant‑em
sententians
Abl. Sg.
sententiant‑e
sententiant‑e
sententiant‑e
Nom. Pl.
sententiant‑es
sententiant‑es
sententiant‑ia
Gen. Pl.
sententiant‑ium
sententiant‑ium
sententiant‑ium
Dat. Pl.
sententiant‑ibus
sententiant‑ibus
sententiant‑ibus
Akk. Pl.
sententiant‑es, sententiant‑is
sententiant‑es, sententiant‑is
sententiant‑ia
Abl. Pl.
sententiant‑ibus
sententiant‑ibus
sententiant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sententiat‑us
sententiat‑a
sententiat‑um
Gen. Sg.
sententiat‑i
sententiat‑ae
sententiat‑i
Dat. Sg.
sententiat‑o
sententiat‑ae
sententiat‑o
Akk. Sg.
sententiat‑um
sententiat‑am
sententiat‑um
Abl. Sg.
sententiat‑o
sententiat‑a
sententiat‑o
Nom. Pl.
sententiat‑i
sententiat‑ae
sententiat‑a
Gen. Pl.
sententiat‑orum
sententiat‑arum
sententiat‑orum
Dat. Pl.
sententiat‑is
sententiat‑is
sententiat‑is
Akk. Pl.
sententiat‑os
sententiat‑as
sententiat‑a
Abl. Pl.
sententiat‑is
sententiat‑is
sententiat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sententiatur‑us
sententiatur‑a
sententiatur‑um
Gen. Sg.
sententiatur‑i
sententiatur‑ae
sententiatur‑i
Dat. Sg.
sententiatur‑o
sententiatur‑ae
sententiatur‑o
Akk. Sg.
sententiatur‑um
sententiatur‑am
sententiatur‑um
Abl. Sg.
sententiatur‑o
sententiatur‑a
sententiatur‑o
Nom. Pl.
sententiatur‑i
sententiatur‑ae
sententiatur‑a
Gen. Pl.
sententiatur‑orum
sententiatur‑arum
sententiatur‑orum
Dat. Pl.
sententiatur‑is
sententiatur‑is
sententiatur‑is
Akk. Pl.
sententiatur‑os
sententiatur‑as
sententiatur‑a
Abl. Pl.
sententiatur‑is
sententiatur‑is
sententiatur‑is

Gerundium

Gen.
sententia‑ndi
Dat.
sententia‑ndo
Akk.
sententia‑ndum
Abl.
sententia‑ndo