Konjugation zu «irrugāre, irrugō, irrugāvī, irrugātum»

Konjugation zu «irrugāre, irrugō, irrugāvī, irrugātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
irrug‑o
irrug‑e‑m
irruga‑ba‑m
irruga‑re‑m
irruga‑b‑o
2. Pers. Sg.
irruga‑s
irrug‑e‑s
irruga‑ba‑s
irruga‑re‑s
irruga‑bi‑s
3. Pers. Sg.
irruga‑t
irrug‑e‑t
irruga‑ba‑t
irruga‑re‑t
irruga‑bi‑t
1. Pers. Pl.
irruga‑mus
irrug‑e‑mus
irruga‑ba‑mus
irruga‑re‑mus
irruga‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
irruga‑tis
irrug‑e‑tis
irruga‑ba‑tis
irruga‑re‑tis
irruga‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
irruga‑nt
irrug‑e‑nt
irruga‑ba‑nt
irruga‑re‑nt
irruga‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
irrug‑or
irrug‑e‑r
irruga‑ba‑r
irruga‑re‑r
irruga‑b‑or
2. Pers. Sg.
irruga‑ris
irrug‑e‑ris, irrug‑e‑re
irruga‑ba‑ris, irruga‑ba‑re
irruga‑re‑ris, irruga‑re‑re
irruga‑be‑ris, irruga‑be‑re
3. Pers. Sg.
irruga‑tur
irrug‑e‑tur
irruga‑ba‑tur
irruga‑re‑tur
irruga‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
irruga‑mur
irrug‑e‑mur
irruga‑ba‑mur
irruga‑re‑mur
irruga‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
irruga‑mini
irrug‑e‑mini
irruga‑ba‑mini
irruga‑re‑mini
irruga‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
irruga‑ntur
irrug‑e‑ntur
irruga‑ba‑ntur
irruga‑re‑ntur
irruga‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
irrugav‑i
irrugav‑eri‑m
irrugav‑era‑m
irrugav‑isse‑m
irrugav‑ero
2. Pers. Sg.
irrugav‑isti
irrugav‑eri‑s
irrugav‑era‑s
irrugav‑isse‑s
irrugav‑eris
3. Pers. Sg.
irrugav‑it
irrugav‑eri‑t
irrugav‑era‑t
irrugav‑isse‑t
irrugav‑erit
1. Pers. Pl.
irrugav‑imus
irrugav‑eri‑mus
irrugav‑era‑mus
irrugav‑isse‑mus
irrugav‑erimus
2. Pers. Pl.
irrugav‑istis
irrugav‑eri‑tis
irrugav‑era‑tis
irrugav‑isse‑tis
irrugav‑eritis
3. Pers. Pl.
irrugav‑erunt, irrugav‑ere
irrugav‑eri‑nt
irrugav‑era‑nt
irrugav‑isse‑nt
irrugav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
irrugat‑us sum
irrugat‑us sim
irrugat‑us eram
irrugat‑us essem
irrugat‑us ero
2. Pers. Sg.
irrugat‑us es
irrugat‑us sis
irrugat‑us eras
irrugat‑us esses
irrugat‑us eris
3. Pers. Sg.
irrugat‑us est
irrugat‑us sit
irrugat‑us erat
irrugat‑us esset
irrugat‑us erit
1. Pers. Pl.
irrugat‑i sumus
irrugat‑i simus
irrugat‑i eramus
irrugat‑i essemus
irrugat‑i erimus
2. Pers. Pl.
irrugat‑i estis
irrugat‑i sitis
irrugat‑i eratis
irrugat‑i essetis
irrugat‑i eritis
3. Pers. Pl.
irrugat‑i sunt
irrugat‑i sint
irrugat‑i erant
irrugat‑i essent
irrugat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
irrugans irrugantis
Part. Fut. Akt.
irrugaturus a um
Part. Perf. Pass.
irrugatus a um
Gerundium
irruga‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
irrugandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
irruga
irruga‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
irrugare
irruga‑ri, irruga‑rier
Infinitiv Perf.
irrugav‑isse
irrugat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
irrugatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
irrugat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrugans
irrugans
irrugans
Gen. Sg.
irrugant‑is
irrugant‑is
irrugant‑is
Dat. Sg.
irrugant‑i
irrugant‑i
irrugant‑i
Akk. Sg.
irrugant‑em
irrugant‑em
irrugans
Abl. Sg.
irrugant‑e
irrugant‑e
irrugant‑e
Nom. Pl.
irrugant‑es
irrugant‑es
irrugant‑ia
Gen. Pl.
irrugant‑ium
irrugant‑ium
irrugant‑ium
Dat. Pl.
irrugant‑ibus
irrugant‑ibus
irrugant‑ibus
Akk. Pl.
irrugant‑es, irrugant‑is
irrugant‑es, irrugant‑is
irrugant‑ia
Abl. Pl.
irrugant‑ibus
irrugant‑ibus
irrugant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrugat‑us
irrugat‑a
irrugat‑um
Gen. Sg.
irrugat‑i
irrugat‑ae
irrugat‑i
Dat. Sg.
irrugat‑o
irrugat‑ae
irrugat‑o
Akk. Sg.
irrugat‑um
irrugat‑am
irrugat‑um
Abl. Sg.
irrugat‑o
irrugat‑a
irrugat‑o
Nom. Pl.
irrugat‑i
irrugat‑ae
irrugat‑a
Gen. Pl.
irrugat‑orum
irrugat‑arum
irrugat‑orum
Dat. Pl.
irrugat‑is
irrugat‑is
irrugat‑is
Akk. Pl.
irrugat‑os
irrugat‑as
irrugat‑a
Abl. Pl.
irrugat‑is
irrugat‑is
irrugat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrugatur‑us
irrugatur‑a
irrugatur‑um
Gen. Sg.
irrugatur‑i
irrugatur‑ae
irrugatur‑i
Dat. Sg.
irrugatur‑o
irrugatur‑ae
irrugatur‑o
Akk. Sg.
irrugatur‑um
irrugatur‑am
irrugatur‑um
Abl. Sg.
irrugatur‑o
irrugatur‑a
irrugatur‑o
Nom. Pl.
irrugatur‑i
irrugatur‑ae
irrugatur‑a
Gen. Pl.
irrugatur‑orum
irrugatur‑arum
irrugatur‑orum
Dat. Pl.
irrugatur‑is
irrugatur‑is
irrugatur‑is
Akk. Pl.
irrugatur‑os
irrugatur‑as
irrugatur‑a
Abl. Pl.
irrugatur‑is
irrugatur‑is
irrugatur‑is

Gerundium

Gen.
irruga‑ndi
Dat.
irruga‑ndo
Akk.
irruga‑ndum
Abl.
irruga‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrugand‑us
irrugand‑a
irrugand‑um
Gen. Sg.
irrugand‑i
irrugand‑ae
irrugand‑i
Dat. Sg.
irrugand‑o
irrugand‑ae
irrugand‑o
Akk. Sg.
irrugand‑um
irrugand‑am
irrugand‑um
Abl. Sg.
irrugand‑o
irrugand‑a
irrugand‑o
Nom. Pl.
irrugand‑i
irrugand‑ae
irrugand‑a
Gen. Pl.
irrugand‑orum
irrugand‑arum
irrugand‑orum
Dat. Pl.
irrugand‑is
irrugand‑is
irrugand‑is
Akk. Pl.
irrugand‑os
irrugand‑as
irrugand‑a
Abl. Pl.
irrugand‑is
irrugand‑is
irrugand‑is