Konjugation zu «sōlāre, sōlō, sōlāvī, sōlātum»

Konjugation zu «sōlāre, sōlō, sōlāvī, sōlātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sol‑o
sol‑e‑m
sola‑ba‑m
sola‑re‑m
sola‑b‑o
2. Pers. Sg.
sola‑s
sol‑e‑s
sola‑ba‑s
sola‑re‑s
sola‑bi‑s
3. Pers. Sg.
sola‑t
sol‑e‑t
sola‑ba‑t
sola‑re‑t
sola‑bi‑t
1. Pers. Pl.
sola‑mus
sol‑e‑mus
sola‑ba‑mus
sola‑re‑mus
sola‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
sola‑tis
sol‑e‑tis
sola‑ba‑tis
sola‑re‑tis
sola‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
sola‑nt
sol‑e‑nt
sola‑ba‑nt
sola‑re‑nt
sola‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sol‑or
sol‑e‑r
sola‑ba‑r
sola‑re‑r
sola‑b‑or
2. Pers. Sg.
sola‑ris
sol‑e‑ris, sol‑e‑re
sola‑ba‑ris, sola‑ba‑re
sola‑re‑ris, sola‑re‑re
sola‑be‑ris, sola‑be‑re
3. Pers. Sg.
sola‑tur
sol‑e‑tur
sola‑ba‑tur
sola‑re‑tur
sola‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
sola‑mur
sol‑e‑mur
sola‑ba‑mur
sola‑re‑mur
sola‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
sola‑mini
sol‑e‑mini
sola‑ba‑mini
sola‑re‑mini
sola‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
sola‑ntur
sol‑e‑ntur
sola‑ba‑ntur
sola‑re‑ntur
sola‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
solav‑i
solav‑eri‑m
solav‑era‑m
solav‑isse‑m
solav‑ero
2. Pers. Sg.
solav‑isti
solav‑eri‑s
solav‑era‑s
solav‑isse‑s
solav‑eris
3. Pers. Sg.
solav‑it
solav‑eri‑t
solav‑era‑t
solav‑isse‑t
solav‑erit
1. Pers. Pl.
solav‑imus
solav‑eri‑mus
solav‑era‑mus
solav‑isse‑mus
solav‑erimus
2. Pers. Pl.
solav‑istis
solav‑eri‑tis
solav‑era‑tis
solav‑isse‑tis
solav‑eritis
3. Pers. Pl.
solav‑erunt, solav‑ere
solav‑eri‑nt
solav‑era‑nt
solav‑isse‑nt
solav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
solat‑us sum
solat‑us sim
solat‑us eram
solat‑us essem
solat‑us ero
2. Pers. Sg.
solat‑us es
solat‑us sis
solat‑us eras
solat‑us esses
solat‑us eris
3. Pers. Sg.
solat‑us est
solat‑us sit
solat‑us erat
solat‑us esset
solat‑us erit
1. Pers. Pl.
solat‑i sumus
solat‑i simus
solat‑i eramus
solat‑i essemus
solat‑i erimus
2. Pers. Pl.
solat‑i estis
solat‑i sitis
solat‑i eratis
solat‑i essetis
solat‑i eritis
3. Pers. Pl.
solat‑i sunt
solat‑i sint
solat‑i erant
solat‑i essent
solat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
solans solantis
Part. Fut. Akt.
solaturus a um
Part. Perf. Pass.
solatus a um
Gerundium
sola‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
solandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
sola
sola‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
solare
sola‑ri, sola‑rier
Infinitiv Perf.
solav‑isse
solat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
solatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
solat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
solans
solans
solans
Gen. Sg.
solant‑is
solant‑is
solant‑is
Dat. Sg.
solant‑i
solant‑i
solant‑i
Akk. Sg.
solant‑em
solant‑em
solans
Abl. Sg.
solant‑e
solant‑e
solant‑e
Nom. Pl.
solant‑es
solant‑es
solant‑ia
Gen. Pl.
solant‑ium
solant‑ium
solant‑ium
Dat. Pl.
solant‑ibus
solant‑ibus
solant‑ibus
Akk. Pl.
solant‑es, solant‑is
solant‑es, solant‑is
solant‑ia
Abl. Pl.
solant‑ibus
solant‑ibus
solant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
solat‑us
solat‑a
solat‑um
Gen. Sg.
solat‑i
solat‑ae
solat‑i
Dat. Sg.
solat‑o
solat‑ae
solat‑o
Akk. Sg.
solat‑um
solat‑am
solat‑um
Abl. Sg.
solat‑o
solat‑a
solat‑o
Nom. Pl.
solat‑i
solat‑ae
solat‑a
Gen. Pl.
solat‑orum
solat‑arum
solat‑orum
Dat. Pl.
solat‑is
solat‑is
solat‑is
Akk. Pl.
solat‑os
solat‑as
solat‑a
Abl. Pl.
solat‑is
solat‑is
solat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
solatur‑us
solatur‑a
solatur‑um
Gen. Sg.
solatur‑i
solatur‑ae
solatur‑i
Dat. Sg.
solatur‑o
solatur‑ae
solatur‑o
Akk. Sg.
solatur‑um
solatur‑am
solatur‑um
Abl. Sg.
solatur‑o
solatur‑a
solatur‑o
Nom. Pl.
solatur‑i
solatur‑ae
solatur‑a
Gen. Pl.
solatur‑orum
solatur‑arum
solatur‑orum
Dat. Pl.
solatur‑is
solatur‑is
solatur‑is
Akk. Pl.
solatur‑os
solatur‑as
solatur‑a
Abl. Pl.
solatur‑is
solatur‑is
solatur‑is

Gerundium

Gen.
sola‑ndi
Dat.
sola‑ndo
Akk.
sola‑ndum
Abl.
sola‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
soland‑us
soland‑a
soland‑um
Gen. Sg.
soland‑i
soland‑ae
soland‑i
Dat. Sg.
soland‑o
soland‑ae
soland‑o
Akk. Sg.
soland‑um
soland‑am
soland‑um
Abl. Sg.
soland‑o
soland‑a
soland‑o
Nom. Pl.
soland‑i
soland‑ae
soland‑a
Gen. Pl.
soland‑orum
soland‑arum
soland‑orum
Dat. Pl.
soland‑is
soland‑is
soland‑is
Akk. Pl.
soland‑os
soland‑as
soland‑a
Abl. Pl.
soland‑is
soland‑is
soland‑is