Konjugation zu «artāre, artō, artāvī, artātum»

Konjugation zu «artāre, artō, artāvī, artātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
art‑o
art‑e‑m
arta‑ba‑m
arta‑re‑m
arta‑b‑o
2. Pers. Sg.
arta‑s
art‑e‑s
arta‑ba‑s
arta‑re‑s
arta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
arta‑t
art‑e‑t
arta‑ba‑t
arta‑re‑t
arta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
arta‑mus
art‑e‑mus
arta‑ba‑mus
arta‑re‑mus
arta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
arta‑tis
art‑e‑tis
arta‑ba‑tis
arta‑re‑tis
arta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
arta‑nt
art‑e‑nt
arta‑ba‑nt
arta‑re‑nt
arta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
art‑or
art‑e‑r
arta‑ba‑r
arta‑re‑r
arta‑b‑or
2. Pers. Sg.
arta‑ris
art‑e‑ris, art‑e‑re
arta‑ba‑ris, arta‑ba‑re
arta‑re‑ris, arta‑re‑re
arta‑be‑ris, arta‑be‑re
3. Pers. Sg.
arta‑tur
art‑e‑tur
arta‑ba‑tur
arta‑re‑tur
arta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
arta‑mur
art‑e‑mur
arta‑ba‑mur
arta‑re‑mur
arta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
arta‑mini
art‑e‑mini
arta‑ba‑mini
arta‑re‑mini
arta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
arta‑ntur
art‑e‑ntur
arta‑ba‑ntur
arta‑re‑ntur
arta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
artav‑i
artav‑eri‑m
artav‑era‑m
artav‑isse‑m
artav‑ero
2. Pers. Sg.
artav‑isti
artav‑eri‑s
artav‑era‑s
artav‑isse‑s
artav‑eris
3. Pers. Sg.
artav‑it
artav‑eri‑t
artav‑era‑t
artav‑isse‑t
artav‑erit
1. Pers. Pl.
artav‑imus
artav‑eri‑mus
artav‑era‑mus
artav‑isse‑mus
artav‑erimus
2. Pers. Pl.
artav‑istis
artav‑eri‑tis
artav‑era‑tis
artav‑isse‑tis
artav‑eritis
3. Pers. Pl.
artav‑erunt, artav‑ere
artav‑eri‑nt
artav‑era‑nt
artav‑isse‑nt
artav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
artat‑us sum
artat‑us sim
artat‑us eram
artat‑us essem
artat‑us ero
2. Pers. Sg.
artat‑us es
artat‑us sis
artat‑us eras
artat‑us esses
artat‑us eris
3. Pers. Sg.
artat‑us est
artat‑us sit
artat‑us erat
artat‑us esset
artat‑us erit
1. Pers. Pl.
artat‑i sumus
artat‑i simus
artat‑i eramus
artat‑i essemus
artat‑i erimus
2. Pers. Pl.
artat‑i estis
artat‑i sitis
artat‑i eratis
artat‑i essetis
artat‑i eritis
3. Pers. Pl.
artat‑i sunt
artat‑i sint
artat‑i erant
artat‑i essent
artat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
artans artantis
Part. Fut. Akt.
artaturus a um
Part. Perf. Pass.
artatus a um
Gerundium
arta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
artandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
arta
arta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
artare
arta‑ri, arta‑rier
Infinitiv Perf.
artav‑isse
artat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
artatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
artat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
artans
artans
artans
Gen. Sg.
artant‑is
artant‑is
artant‑is
Dat. Sg.
artant‑i
artant‑i
artant‑i
Akk. Sg.
artant‑em
artant‑em
artans
Abl. Sg.
artant‑e
artant‑e
artant‑e
Nom. Pl.
artant‑es
artant‑es
artant‑ia
Gen. Pl.
artant‑ium
artant‑ium
artant‑ium
Dat. Pl.
artant‑ibus
artant‑ibus
artant‑ibus
Akk. Pl.
artant‑es, artant‑is
artant‑es, artant‑is
artant‑ia
Abl. Pl.
artant‑ibus
artant‑ibus
artant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
artat‑us
artat‑a
artat‑um
Gen. Sg.
artat‑i
artat‑ae
artat‑i
Dat. Sg.
artat‑o
artat‑ae
artat‑o
Akk. Sg.
artat‑um
artat‑am
artat‑um
Abl. Sg.
artat‑o
artat‑a
artat‑o
Nom. Pl.
artat‑i
artat‑ae
artat‑a
Gen. Pl.
artat‑orum
artat‑arum
artat‑orum
Dat. Pl.
artat‑is
artat‑is
artat‑is
Akk. Pl.
artat‑os
artat‑as
artat‑a
Abl. Pl.
artat‑is
artat‑is
artat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
artatur‑us
artatur‑a
artatur‑um
Gen. Sg.
artatur‑i
artatur‑ae
artatur‑i
Dat. Sg.
artatur‑o
artatur‑ae
artatur‑o
Akk. Sg.
artatur‑um
artatur‑am
artatur‑um
Abl. Sg.
artatur‑o
artatur‑a
artatur‑o
Nom. Pl.
artatur‑i
artatur‑ae
artatur‑a
Gen. Pl.
artatur‑orum
artatur‑arum
artatur‑orum
Dat. Pl.
artatur‑is
artatur‑is
artatur‑is
Akk. Pl.
artatur‑os
artatur‑as
artatur‑a
Abl. Pl.
artatur‑is
artatur‑is
artatur‑is

Gerundium

Gen.
arta‑ndi
Dat.
arta‑ndo
Akk.
arta‑ndum
Abl.
arta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
artand‑us
artand‑a
artand‑um
Gen. Sg.
artand‑i
artand‑ae
artand‑i
Dat. Sg.
artand‑o
artand‑ae
artand‑o
Akk. Sg.
artand‑um
artand‑am
artand‑um
Abl. Sg.
artand‑o
artand‑a
artand‑o
Nom. Pl.
artand‑i
artand‑ae
artand‑a
Gen. Pl.
artand‑orum
artand‑arum
artand‑orum
Dat. Pl.
artand‑is
artand‑is
artand‑is
Akk. Pl.
artand‑os
artand‑as
artand‑a
Abl. Pl.
artand‑is
artand‑is
artand‑is